PREMIERĂ MONDIALĂ! Opera Rock Simfonic „Meșterul Manole„ a lui Josef Kappl (Phoenix) se lanseazăpe scena sălii Capitol

Posted on nov. 27 2013 - 6:48pm by petre

Concert extraordinar pe scena sălii Capitol, sâmbătă, 30 noiembrie. Timișorenii vor putea asista la premiera mondialăa Operei Rock-Simfonic — „Meșterul Manole„.

Josef Kappl

Membru al grupului Phoenix, Josef Kappl și-a asumat cu curaj și credințăcompunerea unei opere în concert, cu un subiect deosebit, ales dintre baladele și legendele poporului nostru. La fel ca și Miorița, sau Toma Alimoș, Meșterul Manole este o capodoperăa poetului anonim, transmisădin generație în generație pe cale orală, existând peste 150 de variante. Varianta pe care o cunoaștem se datoreazăpoetului Vasile Alecsandri, care, pe lângăalte celebre legende și balade, a cules-o și a adăugat-o în volumul său Poezii populare. Astfel, memoria ancestralăs-a conservat în formăcultă. Motivul principal, scopul estetic al baladei este sacrificiul, cel care asigurăfaptul căorice construcție are nevoie de un atare gest pentru a rezista. Creatorii de proiecte umane importante înțeleg foarte bine aceastăidee, pentru căîntr-un fel sau altul și ei sacrificăsau se sacrificăpentru realizarea unor țeluri înalte.

Viziunea popularăvorbește despre realizarea Bisericii Mănăstirii Curtea de Argeș, un monument de arhitectură. ÃŽntr-un decor mirific se cautălocul unde: Zece meșteri mari, Calfe și zidari, trebuie săconstruiască. ÃŽntâlnesc un ciobănaș care le vorbește despre un zid neterminat aflat într-un loc de grindiș la verde aluniș. Prin comandarea acestei mănăstiri, Negru Vodădorea săridice o lucrare sfântăcare săînvingăforțele malefice. Dovada existenței acestor forțe este căstrădania Meșterului Manole, autorul acestui proiect măreț, este în van, deoarece tot ce clădea ziua, noaptea se surpa. Frământările teribile ale eșecului zilnic fac săse nascăîn mintea lui Manole mitul jertfei, specific popoarelor din regiunea Balcanilor. Ni se dezvăluie o contradicție puternicăîntre patima creației și iubire.

Și soția sa, chiar dacănu înțelege etica propriei jertfe, cu toate căavea în ea un puișor de om, se abandoneazătotuși realizării marii creații. La final, dupărealizarea falnicei mănăstiri, creatorul ei se metamorfozeazăîntr-un izvor. „O fântînă, cu apăpuțină, cu apăsărată, cu lacrimi udată„.

Reamintim căopera, așteptatăcu interes, a fost compusăde Josef Kappl, libretul aparține lui Victor Cârcu, iar regia muzicalăinginerului Florin Tudor. Îndistribuție — mezzosoprana Mihaela Ispan și baritonul Dan Patacă. Invitați speciali  — Mircea Baniciu și Ovidiu Lipan „Å¢ăndărică„.

ÃŽși dau concursul Orchestra Simfonicăa Filarmonicii „Banatul„ și corul „Ion Românu„ pregătit de maestrul Iosif Todea.

Conducerea dirijoralăaparține maestrului Radu Popa.

sursa: Mircea Tătaru Filarmonica Banatul din Timișoara, foto:  blog Josef Kappl – kappl.wordpress .com

Comments

comments

About the Author