Legea Educa?iei a fost promulgat? de pre?edintele Traian B?sescu

Posted on ian. 4 2011 - 8:45pm by petre

Dup? ce Curtea Constitu?ional? a declarat-o constitu?ional?

Curtea Constitu?ional? a respins, mar?i, cu majoritatea de 7 voturi din 9, sesizarea pre?edintelui Senatului, Mircea Geoan? ?i pe cea formulat? de 108 deputa?i PSD, PNL ?i PC,

potrivit c?rora Legea Educa?iei na?ionale, adoptat? prin asumarea r?spunderii Guvernului, ar fi neconstitu?ional?. La scurt timp de la anun?area deciziei CCR, legea a fost promulgat? de pre?edintele Romniei, Traian B?sescu.

Legea va ncepe s? se aplice din anul ?colar 2012-2013

Proasp?t promulgata Lege a Educa?iei aduce o serie de restructur?ri sistemului de nv???mnt, considerate de unii drept reformatoare, dar incriminate de o parte a opozi?iei ?i a sindicatelor din domeniu.
Una dintre nout??i este introducerea clasei preg?titoare n nv???mntul primar, care va fi func?ional? ncepnd cu anul ?colar 2012 2013 ?i introducerea clasei a IX-a n nv???mntul gimnazial, m?sur? aplicabil? genera?iei de elevi care ncepe clasa a V-a n anul ?colar 2011-2012 ?i urm?toarelor, urmnd ca nv???mntul liceal s? dobndeasc? caracter de obligativitate pn? cel mai trziu n anul 2020.

Examenul de bacalaureat se va desf??ura n conformitate cu prevederile legii ncepnd cu genera?ia de elevi care ncepe clasa a IX-a n anul ?colar 2012 2013. Admiterea la liceu se va desf??ura potrivit prevederilor legii ncepnd cu genera?ia de elevi care intr? n clasa a V-a n anul ?colar 2011-2012.

Se instituie portofoliul educa?ional

Prima evaluare care va fi nscris? n portofoliul educa?ional va avea loc chiar la finalul clasei preg?titoare, cnd cadrul didactic responsabil va ntocmi un raport de evaluare a dezvolt?rii fizice, socio-emo?ionale, cognitive, a limbajului ?i a comunic?rii, precum ?i a dezvolt?rii capacit??ilor ?i aptitudinilor de nv??are. Va urma o alt? evaluare la finalul clasei a II-a.
Unit??ile ?colare vor organiza ?i vor realiza evaluarea competen?elor fundamentale: scris-citit ?i matematic?. La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului va realiza, prin e?antionare, o evaluare la nivel na?ional a competen?elor fundamentale dobndite n ciclul primar, dup? modelul test?rilor interna?ionale, pentru diagnoza sistemului de nv???mnt la nivel primar. Va urma o alt? evaluare la finalul clasei a VI-a. Toate ?colile vor organiza ?i vor realiza evaluarea elevilor prin dou? probe transdisciplinare: limb? ?i comunicare, matematic? ?i ?tiin?e. Proba de limb? ?i comunicare va cuprinde limba romn? ?i limba modern? I, iar pentru elevii din clasele cu predare n limbile minorit??ilor na?ionale, ?i limba matern?. La finalul clasei a IX-a se va realiza o evaluare na?ional? obligatorie a tuturor elevilor.

Noi reglement?ri privind desemnarea conducerii unit??ilor de nv???mnt

Noua lege vine ?i cu schimb?ri privind procedurile prin care se desemneaz? conducerea ?colilor ?i a universit??ilor. Astfel, actul normativ prevede ca institu?iile de nv???mnt superior s? aib? libertatea de a opta ntre dou? modele distincte, respectiv alegerea rectorilor prin scrutin universal sau dup? modelul corporatist. Guvernul a modificat ?i partea referitoare la incompatibilit??ile directorilor de ?coli, astfel nct acestora li se interzice doar de?inerea func?iilor de pre?edinte sau vicepre?edinte n filialele forma?iunilor politice, de?i proiectul ini?ial nu le permitea nici m?car s? fie membri de partid. n forma promulgat?, legea interzice rudelor pn? la gradul III s? poat? de?ine func?ii de conducere n cadrul aceleia?i universit??i.

nv???mnt n limba matern? pentru minorit??i

n ceea ce prive?te minorit??ile se prevede ca toate disciplinele s? se studiaze n limba matern?, singura excep?ie f?cnd-o Limba romn?, care se va studia n romn?, dar dup? manuale elaborate special pentru minorit??ile respective. De asemenea, aceste minorit??i vor putea sus?ine examenul la Limba romn? pe baza unei programe speciale. Legea Educa?iei na?ionale prevede c? Istoria ?i Geografia Romniei se vor studia n limba matern? a minorit??ilor, dup? manuale traduse. Elevii minorit??ilor vor avea obliga?ia s? nve?e toponimia ?i numele proprii romne?ti ?i n limba romn?. Elevii din partea minorit??ilor vor avea n plus ca discipline de studiu Istoria ?i tradi?iile minorit??ii respective, dup? manuale speciale pe care Ministerul Educa?iei este obligat s? le pun? la dispozi?ie. Legea las? posibilitatea ca aceste manuale, pe care Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului este obligat s? le pun? la dispozi?ie, pot fi ?i importate, cu avizul aceluia?i minister.
Legii prevede ca n unit??ile ?colare cu predare ?i n limbile minorit??ilor na?ionale unul dintre directori s? fie un cadru didactic din rndul minorit??ilor respective, cu respectarea criteriilor de competen?? profesional?. n plus, n comunicarea intern? ?i n comunicarea cu p?rin?ii elevilor ?i ai pre?colarilor se poate folosi ?i limba de predare.

Comments

comments

About the Author