Timisorenii pot depune actele pentru ajutoarele de incalzire

Posted on ian. 4 2011 - 10:38am by petre

La Timi?oara se depun, din 10 ianuarie, actele necesare pentru ob?inerea ajutoarelor de nc?lzire. Astfel, ncepnd din 10 ?i pn? n data de 21 ianuarie, n cele 16 puncte operative ale societ??ii locale de termoficare Colterm, persoanele singure sau familiile care ndeplinesc condi?iile de acordare a ajutorului guvernamental ?i/sau a ajutorului suplimentar de nc?lzire a locuin?ei,


pot depune cererile ?i declara?iile pe propria r?spundere, nso?ite de actele doveditoare, individual sau prin asocia?iile de proprietari/chiria?i.

Pentru sezonul rece 2010-2011 pot beneficia de ajutor de nc?lzire, familiile ?i persoanele singure care ndeplinesc urm?toarele condi?ii: realizeaz? venituri lunare nete pe membru de familie de pn? la 615 lei pentru ajutorul guvernamental, respectiv 1000 lei pe membru de familie pentru ajutorul din bugetul local; au domiciliul sau re?edin?a la aceea adres? ori sunt nscri?i n cartea de imobil ?i lua?i n calcul la stabilirea cheltuielilor de intre?inere a imobilului pentru care solicit? ajutorul; titularul cererii este proprietar, chiria? sau mputernicit de proprietarul/titularul contractului de nchiriere al imobilului pentru care solicit? ajutorul; nu au n proprietate cel pu?in unul din bunurile ce conduc la excluderea acord?rii ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei con?inut? n declara?iile tip la cap.II, lit.C.

Titularii ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei au obliga?ia de a anun?a orice modificare intervenit? n componen?a familiei, a veniturilor realizate sau a bunurilor de?inute ori cu privire la domiciliu, n termen de 5 zile de la data modific?rii. Comunicarea modific?rilor se va face, conform OUG nr.5/2003, prin depunerea unei noi declara?ii pe propria r?spundere.

Informa?ii suplimentare se ob?in la sediul din Bd.16 Decembrie nr.15, telefon 0256/293884 sau 0771170205.

Comments

comments

About the Author