Mitropolitul Banatului și ierarhi ai Arhiepiscopiei Timișoarei i-au vizitat pe românii din Episcopia Dacia Felix în Serbia

Posted on mai 22 2015 - 11:53pm by petre

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și la invitația Preasfințitului Părinte Daniil, Episcopul Daciei Felix, la marele praznic al ÃŽnălțării Domnului, o delegație din Arhiepiscopia Timișoarei, condusăde ÃŽnaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a fost prezentăla Vârșeț, Serbia, unde au luat parte la manifestările dedicate hramului Catedralei episcopale din localitate. De asemenea, Mitropolitul Banatului a vizitat cu acest prilej mai multe parohii românești din Banatul sârbesc.Mitropolit Serbia Dacia Felx Varset

Praznicul ÃŽnălțării Domnului a avut o semnificație deosebităîn acest an pentru credincioșii ortodocși români din Serbia. Aceștia s-au bucurat de prezența noului Mitropolit al Banatului, însoțit de clerici la Centrul eparhial din Timișoara. SĂƒrbătoarea hramului Catedralei episcopale din Vârșeț a început cu Sfânta Liturghie arhierească, oficiatăde către ÃŽnaltpreasfințitul Părinte Ioan și Preasfințitul Părinte Daniil, înconjurați de un sobor numeros de preoți și diaconi din cele douăeparhii. Credincioșii de aici s-au rugat cu frații lor din țară, eviidențiindu-se unitatea de credințăși neam care existăîntre românii de pe aceste meleaguri. Mitropolit Serbia Dacia Felx Varset (8)

Încadrul slujbei au fost înălțate și rugăciuni pentru toți eroii sârbi și români căzuți pe câmpurile de luptăpentru apărarea tării și a credinței strămoșești. La finalul Sfintei Liturghii, ÃŽnaltpreasfințitul Părinte Ioan, a rostit celor prezenți un cuvânt de învățăturăreferitor la acest mare praznic împărătesc al ÃŽnălțării Domnului și a oferit în dar Preasfințitului Părinte Daniil o cruce de binecuvântare, realizatăîn atelierele Patriarhiei Române. Mitropolit Serbia Dacia Felx Varset (7)

Însemn de recunoștințăPreasfinția Sa a mulțumit Chiriarhului Banatului pentru prezențăși darurile aduse și a făcut invitația de a poposi în aceastăeparhie și a bucura duhovnicește pe credincioșii români de aici ori de câte ori timpul îi va permite. Încadrul manifestărilor legate de hramul Catedralei episcopale, a fost dezvelităo placăcomemorativăînchinatăSfântului Ștefan cel Mare ca dovadăa unității de neam, credințăși limbăa tuturor românilor. Mitropolit Serbia Dacia Felx Varset (6)

Dupăagapa frățească, cele douădelegații, alături de oficialități locale prezente, au vizitat Primăria și Consulatul General al României din Vârșet. La Primăria Vârșețului a avut loc și o conferințăde presăunde ÃŽnaltpreasfinția Sa a adresat un mesaj de prietenie și bunăînțelegere între cele douăpopoare, oferind în dar icoane reprezentanților celor douăinstituții. Mitropolit Serbia Dacia Felx Varset (5)
Programul a continuat cu o vizităpastoralăîn parohiile Mesici, Coștei, Nicolinț, Alibunar și Sân Mihai, unde ÃŽnaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a fost primit cu multăbucurie și sârg duhovnicesc. Înparohia Coștei, oaspeții au fost întâmpinați de clerici și credincioși pe ritmurile renumitelor fanfare din localitate. Aici, a sfințităo troițăridicatăîn incinta bisericii cu sprijinul Societății culturale „Mihai Eminescu„ în memoria slujitorilor culturii din Coștei, preoți, dirijori, fanfariști și coriști și a fost dezvelităo placăcomemorativăîn amintirea dirijorului și compozitorului Ion Rotariu Cordun. De asemenea, au fost înmânate invitaților diplome și medalii din partea gazdelor din Coștei. Mitropolit Serbia Dacia Felx Varset (4)

Ziua s-a încheiat prin săvârșirea slujbei acatistului Sfinților ÃŽmpărați Constantin și Elena, cei întocmai cu Apostolii, în parohia Sân Mihai, unde aproape întreaga comunitate româneascăa luat parte la rugăciune, biserica devenind neîncăpătoare. La finalul slujbei ÃŽnaltpreasfințitul Părinte Ioan a rostit un cuvânt de învățăturăși a mulțumit pentru bucuria oferităde către Preasfințitul Părinte Daniil de a vizita aceste comunități de români din Serbia. Totodată, pr. Emanuel Tăpălagă, parohul bisericii din Sân Mihai a dăruit ÃŽnaltpreasfințitului Părinte Ioan un epitrahil și un omofor. Înfiecare parohie pe care ÃŽnaltpreasfinția Sa a vizitat-o a oferit în dar un Liturghier parohului bisericii, o cheie cu care acesta va deschide împărăția cerurilor prin fiecare SfântăLiturghie pe care o săvârșește în mijlocul comunității pe care o păstorește.Mitropolit Serbia Dacia Felx Varset (3) Mitropolit Serbia Dacia Felx Varset (2) Mitropolit Serbia Dacia Felx Varset (1)

sursa: Mitropolia Banatului

Comments

comments

About the Author