Fosta companie „Tutunul Romanesc” decapitata!*Un secretar de stat de la finante trimis in judecata impreuna cu directorul general si presedintele companiei

Posted on dec. 21 2010 - 8:15am by petre

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie au dispus trimiterea n judecat? a urm?torilor inculpa?i, care de?ineau calit??ile de mai jos la momentul s?vr?irii faptelor:


– DU?? VASILE, administrator ?i director general al SC GALAXY TOBACCO SA ?i CELESTINI ANTONELLO, pre?edinte ?i ac?ionar la SC GALAXY TOBACCO SA, n sarcina c?rora s-a re?inut infrac?iunea de evaziune fiscal?;

– IORDACHE GRA?IELA DENISA, secretar de stat n Ministerul Finan?elor Publice (MFP) ?i B?DESCU LIVIA, ?ef serviciu n cadrul Direc?iei de legisla?ie n domeniul accizelor din cadrul MFP, n sarcina c?rora s-a re?inut infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscal?;

– persoana juridic? SC GALAXY TOBACCO SA (fosta Societate Na?ional? Tutunul Romnesc), n sarcina c?reia s-a re?inut infrac?iunea de evaziune fiscal?.

Din probatoriul administrat de procurori a rezultat urm?toarea stare de fapt:

n perioada noiembrie 2007- aprilie 2009, S.C. GALAXY TOBACCO S.A. a emis ?i pus n executare dou? contracte avnd ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra cantit??ilor de 231,7 tone ?i de 871,2 tone tutun brut c?tre firma italian? SC CTS SRL. Transferul a fost efectuat din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Zimnicea, Bucure?ti,Tg.Jiu ?.a.), cu nc?lcarea dispozi?iilor legale privind antrepozitul fiscal ?i f?r? a avea autoriza?ie de comercializare.

Emiterea ?i executarea celor dou? contracte a avut ca scop ascunderea bunului ?i a sursei impozabile ?i taxabile ?i, pe cale de consecin??, neachitarea obliga?iilor fiscale c?tre stat.

Pentru a se sustrage obliga?iilor legale de achitare a accizelor ?i taxei pe valoarea ad?ugat? pentru livr?rile de tutun brut sau tutun par?ial prelucrat, inculpa?ii Du?? Vasile ?i Celestini Antonello, reprezentan?i ai firmei SC GALAXY TOBACCO SA au conceput, succesiv, un ansamblu de manopere frauduloase, menite a ascunde sursa taxabil? reprezentat? de livrarea a aproximativ 1.000 tone de tutun, n favoarea firmei italiene CTS SRL.

ntr-o prim? faz?, n cursul lunii martie 2008, SC GALAXY TOBACCO SA a efectuat o livrare de tutun brut n cantitate de 231,7 tone n favoarea firmei SC CTS SRL din Italia, livrarea f?cndu-se dintr-un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal (Zimnicea), cu nc?lcarea dispozi?iilor privind supravegherea fiscal?. Prin urmare, statul romn nu a ncasat acciza aferent? cantit??ii de tutun brut livrat n Italia, prejudiciul provocat fiind de 8.240.878,8 lei, reprezentnd acciza nencasat?.

ntr-o a doua faz?, n perioada noiembrie 2007 – aprilie 2009, SC GALAXY TOBACCO SA a transferat proprietatea a 871,2 tone tutun brut din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Bucure?ti, Rm.S?rat, Urziceni, Tg.Jiu) c?tre SC CTS SRL Italia, prin ntocmirea unor acte juridice frauduloase ?i opera?iuni fictive, scopul final fiind eludarea obliga?iilor fiscale (achitarea TVA ?i a accizei aferente cantit??ii de tutun) prin ascunderea sursei impozabile. Prin neplata obliga?iilor fiscale a fost creat un prejudiciu de 177.932.898,49 lei.

n aceast? a doua situa?ie, producerea pagubei a fost nlesnit? de activitatea inculpatelor Iordache Gra?iela Denisa, n calitatea sa de secretar de stat n MFP, exercitnd cumulativ ?i atribu?iile de director la Direc?ia de legisla?ie n domeniul accizelor ?i B?descu Livia, n calitatea sa de ?ef serviciu Direc?ia de legisla?ie n domeniul accizelor din cadrul MFP.

Acestea, cu inten?ie, au semnat o adres? de ndrumare ?i asisten?? de specialitate acordat? autorit??ilor fiscale, n spe?? c?tre Autoritatea Na?ional? a V?milor (ANV) din cadrul ANAF, avnd ca efect scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut de la GALAXY TOBACCO SA la SC CTS SRL (prin calificarea ca civil a raportului comercial semnat ntre cele dou? societ??i). Adresa n cauz? avea caracter obligatoriu, organele regionale ale ANV aplicnd-o n sensul permiterii scoaterii din ?ar? a celor 871,2 tone tutun f?r? plata accizei ?i a TVA.

Anterior emiterii acestei adrese, ANV ?i exprimase un punct de vedere contrar.
Prin activitatea infrac?ional? descris? a fost creat un prejudiciu total bugetului de stat nsumnd 186.173.777,29 lei (aproximativ 44 milioane euro), rezultat din neachitarea obliga?iilor fiscale aferente transferului celor aproximativ 1.000 tone de tutun.

Ministerul Finan?elor Publice prin ANAF – Garda Financiar? s-a constituit parte civil? cu suma reprezentnd prejudiciul total, respectiv TVA ?i accize neachitate.
n vederea recuper?rii prejudiciului s-a luat m?sura sechestrului asigur?tor asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor Du?? Vasile, Celestini Antonello ?i a persoanei juridice SC GALAXY TOBACCO SA.

Not? explicativ?:
Regimul suspensiv de plat? a accizelor (impozite aplicate produselor sensibile) a fost conceput de legiuitor ca un instrument de lucru al societ??ilor comerciale, iar antrepozitul fiscal a fost creat, ca ?i concept, ca o prghie de supraveghere a opera?iunilor cu produse sensibile din punct de vedere fiscal. n plus, n cazul comercializ?rii de tutun brut/tutun par?ial prelucrat, legiuitorul a impus un sistem de accizare similar nivelului accizelor datorate pentru alte tutunuri de fumat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucure?ti.

Sursa: DNA Bucuresti

Comments

comments

About the Author