Timișoara devine destinație favorităpentru business

Posted on apr. 21 2015 - 10:56am by petre

Adunarea Europeanăpentru Afaceri (EBA)  din Oxford, Marea Britanie, deruleazăun Program de Investiții pentru sprijinirea creșterii rapide a orașelor și regiunilor și de sporire a atractivității investiționale . Înacest context de “Promovarea a orașelor viitorului„ sunt evidențiate principalele destinații pentru afaceri, stabilite de de un grup de experți. Aceștia evalueazăpotențialul economic și investițional al orașului, precum și proiectele și politicile investiționale pentru sectoarele prioritare. Timișoara a intrat în acest program și astfel este inclusăîn categoria destinațiilor principale pentru investiții în registrul AEA, atestatăprin Certificatul de Destinație Principalăpentru Investiții  și titlul afferent. Astăzi la Londra Timișoara primește acest certificate și fanionul EBA (Europe Business Assembly), susține primarul Nicolae Robu într-un comunicat de presă. Lalele 2015 Timisoara (4) (781x517)

Beneficiile pentru Timișoara sunt:

-Suport managerial pentru proiectele de investiții: pe siturile oficiale ale AEA și partenerilor săi, în revista online “The Leader Times and The Socrates Almanac„, în cursul prezentărilor privind orașele atractive pentru investiții, ca parte a misiunii economice și Summiturilor AEA;
-Organizarea summiturilor și întâlnirilor naționale, regionale și internaționale pentru afaceri în orașul nostru, cu participarea experților și specialiștilor AEA, a reprezentanților elitelor de afaceri, investitorilor, politicienilor, autorităților, city-managerilor și oamenilor de știință;
-Atragerea atenției liderilor regionali și mondiali ai companiilor, instituțiilor bancare și financiare, companiilor de construcții și comunităților de afaceri în vederea dezvoltării unor proiecte și implementării de programe pentru creșterea economic a orașului / regiunii.

CLASAREA CA DESTINAÅ¢IE PRINCIPALĂ -AEA oferăo evaluare comprehensibilăa situatiei orașului / regiunii și aderăla evaluarea experților globali de la Universitatea Oxford și din alte universități de vârf. AEA colaboreazăcu lideri și experți de top în diverse domenii, care sunt angajați săelaboreze o evaluare integralăa situației economice a orașului / regiunii și, de asemenea, săevalueze nivelul de atractivitate economicăși potențialul investițional.

CRITERII DE CLASARE: poziționarea economicăși geografică, potențialul resurselor naturale, potențialul economic, energia, transportul, infrastructurile sociale și industriale, resursele umane din regiune, nivelul de educație și accesul la sănătate, potențialul în inovare, tehnicăși știință, tabilitatea politică, portofoliul de programe de dezvoltare a orașului pe termen mediu și lung, mecanismele de protejare a investițiilor, existența în regiune a unor preferințe investiționale, zone economice libere și teritorii cu prioritate de dezvoltare.

Comments

comments

About the Author