Se apropie SĂƒptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor

Posted on sept. 23 2016 - 5:59pm by petre

A devenit deja o tradiție ca, la începutul lunii octombrie, la  Bruxelles să fie organizată SĂƒptămâna europeană a regiunilor și orașelor, pe scurt OPEN DAYS.

SĂƒptămâna europeană a regiunilor și orașelor este un eveniment anual care se desfăÅŸoară pe durata a patru zile, timp în care funcționari din cadrul administrațiilor regiunilor și orașelor, precum și experți și reprezentanți ai mediului academic au ocazia de a face schimb de bune practici și cunoștințe în domeniul dezvoltării regionale și urbane.

De asemenea, OPEN DAYS este o platformă  recunoscută pentru dialog politic cu privire la dezvoltarea politicii de coeziune a UE și pentru sensibilizarea factorilor de decizie în privința importanței regiunilor și orașelor în procesul de elaborare a politicilor UE. Practic, OPEN DAYS este cel mai mare eveniment public de acest gen la nivel european.

Așadar, la începutul lunii octombrie, se vor întâlni la Bruxelles aproximativ 6000 de participanți și 600 de vorbitori din toată Europa și din afara ei pentru a lua parte la un program ce cuprinde în jur de 100 de ateliere, dezbateri, expoziții și manifestări vizând stabilirea de contacte pe tema dezvoltării regionale și locale. Înfiecare an, organizatorii adapteazăprogramul la contextul specific al agendei UE.

Se pune întrebarea firească de ce dedicam „o săptămînă„ orașelor și regiunilor?

Regiunile și orașele sunt implicate în elaborarea majorității politicilor UE. Autoritățile publice subnaționale (regionale, locale) din UE răspund de o treime din cheltuielile publice (2 100 de miliarde EUR pe an) și de două treimi din investițiile publice (aproximativ 200 de miliarde EUR), acestea din urmă fiind adesea cheltuite în conformitate cu dispozițiile legale ale UE.
În2003, Comitetul Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali, a invitat reprezentantele locale și regionale la Uniunea Europeană cu sediul la Bruxelles să-și deschidă simultan porțile pentru vizitatori, ca parte a unui concept comun denumit „Ziua porților deschise„.
De-a lungul anilor, această inițiativă a devenit un eveniment anual major, în care se implică și
Comisia Europeană și alte părți interesate.

Cine sunt organizatorii?

OPEN DAYS este organizat de Comitetul Regiunilor al UE (CoR) și Direcția GeneralăPolitică Regionalăși Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene. De obicei, în ianuarie, ei lansează
o cerere de exprimare a interesului în calitate de parteneri la manifestarea OPEN DAYS din anul respectiv.
Înurma acestui apel, de obicei, în cursul primăverii sunt selectați peste 200 de parteneri din întreaga
Europa: regiuni și orașe, grupate în consorții tematice („parteneriate regionale„), întreprinderi,
instituții financiare, asociații internaționale sau organizații academice. Partenerii organizează
seminare pe teme de interes comun, adesea în contextul implementării fondurilor structurale și de investiții europene și a altor programe UE.

Care este structura programului?

Programul este organizat în jurul unei devize – cheie și al unor subteme. Înplus, atelierele sau
dezbaterile pot fi împărțite în trei categorii: cele organizate de parteneriatele regionale (1/3 din
ateliere); cele organizate de Comisia Europeană, respectiv de diverse direcții generale (tot 1/3); cele organizate de CoR (1/3). Participanții și vorbitorii se deplaseazăîntre 30 de locuri diferite din cartierul instituțiilor UE din Bruxelles: reprezentanțele statelor membre și ale regiunilor, clădirile
Comisiei Europene și ale CoR.

Publicul este interesat în mod deosebit de politica regionalăși urbana, fiind alcătuit din funcționari de
la nivel local, regional, național și european. Participantul tipic provine dintr-o administrație regională
sau locală(52%), se aflăpentru prima dată la acest eveniment (45%) și călătorește la Bruxelles special
pentru acest eveniment (82%).

Înce fel ajunge OPEN DAYS la nivelul local?

Înperioada septembrie – noiembrie, fiecare din cele 200 de regiuni și orașe organizează
un eveniment sub deviza „Europa în regiunea mea/orașul meu„. Alături de ceilalți parteneri, se organizeazăanual peste 350 de manifestări locale în peste 30 de șari, care reunesc în jur de 200 000 de participanți și 2 000 de politicieni și experți în calitate de vorbitori.

Comments

comments

About the Author