Profitul Postei aduce prime de Craciun postasilor

Posted on dec. 22 2010 - 8:18pm by petre

?eful Direc?iei Regionale de Po?t? Timi?oara a renun?at la contractele nesim?ite ?i acum ?i permite s? le dea prime angaja?ilor.

A?adar, to?i po?ta?ii care au copii minori primesc un cadou de s?rb?torile de iarn? de 250 de lei, n timp ce cei ce au copii majori primesc 200 de lei. Angaja?ii Po?tei au avut noroc cu faptul c? managerul po?tei a pus cap?t unor contracte ncheiate cu mai multe firme. Astfel, institu?ia a reu?it s? supravie?uiasc? ?i chiar s? fac? profit n vremuri de criz?, spre deosebire de alte institu?ii importante din ?ar?.

De patru luni suntem pe profit, dar asta datorit? faptului c? am suspendat unele contracte, s? le spunem cum le spun al?ii, mai nesim?ite, a explicat Nelu Bala?, directorul Direc?iei Regionale de Po?t? Timi?oara. De?i au avut pierderi, cei de la Po?t? au ?tiut s? r?zbat? criza ?i s? le ofere angaja?ilor un Cr?ciun mai frumos.

Comments

comments

About the Author