Primăria împrumutăcu bani proprietarii de clădiri istorice | Cei care nu vor putea rambursa creditul pentru reabilitare pot pierde casele

Posted on mart. 1 2014 - 8:25pm by petre

Primăria Municipiului Timișoara anunțălansarea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritarăa Municipiului Timișoara, conform Hotărârii Consiliului Local Timișoara nr. 514/2013.

Pot participa la program deținători – persoane fizice – ai clădirilor care prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizicăși siguranța populației și/sau afecteazăcalitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane.
Pentru anul 2014 suma alocatăde Primăria Municipiului Timișoara acestui program este de 4.500.000 lei. Ordinea la finanțarea lucrărilor se face conform punctajului obținut, în limita fondurilor disponibile. Dacăîn urma primei sesiuni de depunere și evaluare suma nu se epuizează, procedura se poate relua.

Conform art. 38 alin 5 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice „La data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuției autorităților administrației publice locale (Primăriei Municipiului Timișoara) asupra imobilului monument istoric în cauzăse constituie o garanție imobiliarăpentru o perioadăde 10 ani în favoarea unității administrativ-teritoriale (Primăriei Municipiului Timișoara)„.

Prin acest program, Primăria Municipiului Timișoara achităintegral contravaloarea lucrărilor de reabilitare a clădirii și recupereazăde la proprietari 80% într-o perioadăde 10 ani (120 de luni), în baza contractelor de finanțare semnate și a constituirii garanției imobiliare asupra imobilului. Diferența de 20% este sprijin financiar nerambursabil suportat de Primăria Municipiului Timișoara.

Costurile întregii documentații tehnice necesare obținerii autorizației de construire, precum și documentația tehnico-economicănecesarăexecutării lucrărilor cad în sarcina proprietarilor și reprezintăcontribuția proprie la acest Program.

Primăria Municipiului Timișoara organizeazăprocedura de achiziție publică(licitație) pentru desemnarea constructorilor care vor realiza lucrările de reabilitare. Asociația de proprietari își va desemna un reprezentant în comisia de licitație.

Dosarele se preiau în perioada 12 martie – 10 aprilie 2014, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 12, pentru Direcția Urbanism. Detalii suplimentare pe www.primariatm.ro, sau la email brcci@primariatm.ro.

Comments

comments

About the Author