INCREDIBIL! Guvernul amânăcu 5 ani restituirea taxei auto! Deciziile Justiției sunt dărâmate prin ordonanțăde urgență!

Posted on mart. 1 2014 - 12:37am by petre

Sumele care trebuie restituite de stat, conform hotărârilor judecătorești, reprezentând taxa auto, dobânda aferentă, cheltuielile de judecatăși alte sume, devenite executorii pânăla 31 decembrie 2015, vor fi plătite doar într-un interval de cinci ani, cu plata anualăa numai 20% din valoare.

Modalitatea de platăa fost stabilităde Guvern prin ordonanțăde urgență.

„Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate pânăla data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și alte sume stablite de instanțele judecătorești, devenite executorii pânăla data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursu a 5 ani calendaristici, prin plata în fie care an a 20% din valoarea acestora”, este decizia Guvernului.

Încursul acestui termen, orice procedurăde executare silităse suspendăde drept.

Sumele de platăvor fi actualizate cu inflația, iar graficul de platăa tranșelor anuale va fi stabilit de autorități.

Aceeași procedurăva fi aplicatăși pentru plata restanțelor reprezentând titluri executorii deja emise și pentru care nu a început încăexecutarea silită.

SĂƒptămâna trecută, premierul Victor Ponta declara căpersoanele care au plătit taxa auto vor primi banii înapoi, în urma deciziei definitive a Curții de Justiție a Uniunii Europene, dar preciza căGuvernul analizeazămodalitatea și durata de efectuare a operațiunii, în funcție de restricțiile și posibilitățile bugetare.

Taxa auto instituităde Guvernul României în ianuarie 2012 contravine Articolului 110 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene, a stabilit Curtea de Justiție a UE, la întrebările preliminare a douăinstanțe românești.

Taxa de primăînmatriculare a fost introdusăde Guvern în luna aprilie 2008, fiind calculatăîn funcție de datele tehnice ale fiecărei mașini în parte. Înianuarie 2012 a intrat în vigoare o nouătaxăauto, înlocuind OUG nr. 50/2008 cu Legea nr.9/2012, care avea ca scop săfacătaxa pe poluare conformăcu Articolul 110 din TFUE.

De la 15 martie 2013, Guvernul a înlocuit taxa auto cu timbrul de mediu, iar noua formulăde calcul a condus la o creștere în medie de circa 10% a sumei de platăpentru mașinile Euro 4 și Euro 3 și o scădere cuprinsăîntre 60% și 90% pentru mașinile Euro 2, Euro 1 și non-euro, pe principiul cămașinile vechi au o duratăscurtăde funcționare și, deci, vor polua pentru un interval mai mic.

Timbrul de mediu se plătește o singurădatăla prima înmatriculare pe piața din România sau la prima transcriere a titlului de proprietate, atât în cazul mașinilor noi, cât și al celor second hand, pentru care nu a fost plătităfosta taxăauto.

Comments

comments

About the Author