Ciacova – destinație turistică, în dezbaterea inițiată de Polul de Creștere Timișoara VIDEO

Posted on feb. 24 2017 - 2:38am by petre

Valorificarea și promovarea potențialului turistic și cultural al orașului Ciacova a fost tema generalăa unui eveniment desfășurat, joi, în localitatea aflată la 32 de kilometri de Timișoara.

Participanții la Conferința organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara„ și Primăria orașului Ciacova au avut parte de o primire specialăla Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” din Ciacova unde elevi îmbrăcați în port popular bănățean i-au întâmpinat cu tradiționala pâine cu sare.

Deși conferința cu genericul „Oportunități de dezvoltare, valorificare și promovare a potențialului turistic și cultural al Orașului Ciacova„ era programată a se desfășura în două părți relativ egale ca timp, o vizită de informare la obiectivele turistice ale orașului și o sesiune de discuții, prima parte s-a dovedit atât de interesantă și de atractivă, încât infoturul s-a prelungit, dovadă că zona are, într-adevăr, ce oferi turiștilor.

Au fost vizitate Biserica romano-catolică, impozantă construcție în stil neogotic datând din 1881, Biserica ortodoxă sârbă, monument istoric și arhitectural de nivel național care îmbină barocul cu stilul bizantin, respectiv forma navei în cruce bizantină, ctitorită între 1768 și 1771 de Gheorghe Karagici, unde se regăsesc elemente de pictură muralădin 1908 realizate de Stevan Alexici, dar și un superb iconostas sculptat de Dimitrie Popovici și pictat de Nedelcu Popovici în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, din păcate distrus parțial într-un incendiu cauzat de un scurtcircuit electric în aprilie 2004. Biserica, cu hramul „Adormirea Maici Domnului„, a fost ridicată pe locul unui alt lăcaș ortodox, datând probabil dinaintea ocupației otomane a Bantului.

Un alt obiectiv vizitat de participanții la acțiunea de joi a fost casa memorialăa marelui om de cultură sârb Dositej Obradovici, născut la Ciacova în 1742 și înmormântat în Catedrala Patriarhala de la Belgrad.

Cu siguranță cel mai cunoscut obiectiv turistic al Ciacovei, Cula nu putea lipsi din programul infoturului. Cunoscut sub numele bănățean dat turnurilor de apărare din perioada medievală, „Cula de la Ciacova„ este de fapt donjonul vechii cetăți „castrum Chaak„ a familiei nobiliare Csaki, atestată documentar de la 1395. Monument impresionant ca proporții și aspect, Cula are o înălțime de de 23,7 metri și are la bazăun dreptunghi de 10,5 x 9,8 metri. Construită din cărămidă medievalăcu miez pe piatră, Cula adăpostește în prezent în bazin de apă care urmeazăa fi dezafectat pentru a face loc amenajării unui circuit de vizitare. Interesant este și faptul că, la bazele Culei mse aflăun ștrand care dateazădin 1936.

Firește că Mănăstirea Cebza, aflată la 7 kilometri de Ciacova, nu putea lipsi din program, astfel că au fost vizitate atât vechea bisericuță cu hramul „Sfântului Gheorghe„, ridicată probabil la 1758, monument național de arhitectură, dar și mai noul complex mănăstiresc cu hramul „ÃŽnălțarea Sfintei Cruci„, unde măicuțele i-au primit pe oaspeți cu o gustare în sala de mese admirabil zugrăvită chiar de pictorițele din mănăstire.

Partea a doua a conferinței, sesiunea de discuții, a avut loc tot la Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni”, moderator fiind Vasile Rușeț, directorul general al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara„.

La masa rotundă au participat activ primarul orașului Ciacova, Petru Filip, Conf. univ. dr. Cipriana Sava, Gabriel Popescu de ma Ministerul Turismului, Alexandru Iovescu, consilier județean și reprezentant al Grupul de Acțiune Locală„Timișul de Centru„, consilierii locali din CL Timișoara Radu Dimeca, Simion Moșiu și Lorenzo Barabaș, Bogdan Seculici, profesor istorie liceul Ciacova, Delia Barbu de la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului TimiÅŸ și Lucia Solomon de la Infocentru Turistic TimiÅŸoara, Alina Pintilie din partea Asociației „TimiÅŸoara CapitalăCulturalăEuropeană„ și, nu în ultimul rând, Gabriela Petcana, manager al Agenției de turism Ultramarin din TimiÅŸoara.

Concluziile conferinței au fost că există atât potențial, dar ma ales actori importanți deciși să se implice în dezvoltarea Ciacovei ca destinație turistică și culturalăși includerea zonei într-un circuit turistic integrat cu Timișoara și alte zone adiacente de interes ale Timișului și Banatului.

Evenimentul s-a încheiat cu o delicioasă ciorbă de pește la pescăria din Ciacova.

Comments

comments

About the Author