Angajatii Penitenciarului Popa Sapca intra in doliu pe termen nelimitat

Posted on oct. 25 2010 - 7:19am by petre

Lucr?torii penitenciarelor intr? n doliu, ncepnd de mar?i, 26 octombrie. To?i cei 8.000 de membri ai Sindicatului Na?ional al Lucr?torilor de Penitenciare, printre care ?i timi?orenii din Penitenciarul Popa ?apc?, vor purta banderole negre pe bra?, intrnd astfel n doliu pe termen nelimitat.Angaja?ii din penitenciare spun c? poart? doliu pentru statul de drept, deoarece Constitu?ia a fost nlocuit? cu derog?ri constitu?ionale. Ne-au fost suprimate drepturile?i ucis? speran?a de via??! Ultima m?sur?: s? fim nchi?i n noi! N-avem alt? ?ans?!, se arat? ntr-un document emis de SNLP.

Potrivit acestora, dup? ce le-au fost diminuate salariile cu 25%,au r?mas ?i f?r? echipament, iar guvernan?ii le-au sc?zut ?i norma de hran?, sporurile pentru condi?ii de munc? ?i multe alte drepturi, care au fost eliminate n urm? cu mai mult timp fondul de premiere sau salariul de merit.

Mai mult, ei spun c? urmeaz? s? li se taie prima de vacan??, al 13-lea salariu ?i nc? ceva din restul de salariu r?mas. Lucr?torii din penitenciare mai protesteaz? astfel ?i pentru pensii, pentru codul muncii, pentru respectul profesional, pentru sentin?ele prin care s-au c?tigat drepturi neacordate, pentru contractele colective ?i pentru drepturile sindicale.

Jum?tate din via?? tr?im n penitenciar f?r? s? isp??im vreo pedeaps?, condi?iile de deten?ie confundndu-se cu condi?iile de munc?, iar sacrificiul nostru nseamn? siguran?a na?ional?! ?i noi vrem siguran??. Siguran?a zilei de mine! Nu vrem lux, vrem echitate!, spun protestatarii.

Printre revendic?rile acestora se num?r? modificarea Proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului pl?tit din fonduri publice, anularea diminu?rilor salariale, plata orelor suplimentale, plan de m?suri pentru diminuarea num?rului de ore suplimentare, respectarea regulamentelor privind executarea misiunilor, protec?ia angaja?ilor, desp?gubiri de risc, reguli europene ?i pentru personal, investi?ii n penitenciarele care se n?ruie?i alte modific?ri legislative.

Comments

comments

About the Author