Cîți kilometri de autostradăvom avea pe hârtie pânăîn 2030? Înritmul acesta, vom ajunge ca Germania

Posted on feb. 10 2015 - 12:14pm by petre

Varianta actualizatăa Master Planului de Transport, realizatăîn urma dezbaterilor publice, prevede construcția a 1.300 de kilometri de autostradă, pânăîn 2030, dublu fațăde nivelul stabilit în formula inițialăa strategiei.

Dupădezbateri a fost propusăconstrucția unor sectoare de autostradăcare figurau inițial ca drum expres, respectiv Sibiu-Pitești, Bacău-Pașcani, Târgu Neamț-Iași-Ungheni și Târgu Mureș-Târgu Neamț (ultimul ca autostradăconstruităîn mai multe etape), potrivit Ministerului Transporturilor.

Totodată, în document sunt incluse o nouăcenturăocolitoare cu profil de autostradăpentru București și mai multe sectoare de drumuri expres care inițial făceau parte din rețeaua Trans Regio.

„Dupădezbaterea publicăau fost propuși 1.301 km de autostradă, cu un plus de 645 km fațăde versiunea inițialăa Master Planului, 1.877 km de drum expres, 3.147 km de drum Trans Regio și Euro Trans și 67 de variante de ocolire de sine stătătoare sau parte a proiectelor de autostradăsau drumuri expres, la care se adaugăcentura Bucureștiului la profil de autostradă. Investiția în sectorul rutier se ridicăla 26,48 miliarde euro, din care peste jumătate investiție în autostrăzi”, aratăMinisterul Transporturilor.

Pe sectorul feroviar, noua variantăa documentului prevede investiții de reabilitare a coridoarelor feroviare (3.219 km), a unor căi ferate cu potențial economic (1.131 km), electrificarea tuturor sectoarelor de pe rețeaua TEN-T core (425 km) și dezvoltarea unor sectoare de cale feratăde mare viteză(peste 1.000 de km). Totalul investițiilor în acest sector este de 19 miliarde de euro.

Înceea ce privește sectorul naval, propunerile vizează752 km de căi navigabile și modernizarea a 12 porturi, cu investiții estimate la peste 2 miliarde de euro.

Ultima variantăa Master Planului recomandăinvestiții în infrastructura a 14 aeroporturi, în valoare de 588 milioane euro, în timp ce suma revizuităpentru sectorul multimodal este de 142 milioane euro.

Valoarea totalăa investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pânăîn 2030 este de peste 48 miliarde euro, apropiatăde cea din prima variantăa strategiei.

Înseptembrie 2014 Ministerul Transporturilor anunța căRomânia ar trebui săconstruiască656 kilometri de autostradăși 2.226 kilometri de drumuri expres pânăîn anul 2030, conform Master Planului de Transport, în condițiile în care fostul ministru al Transporturilor, Dan Șova, promitea în aprilie 1.800 kilometri noi de autostradăpânăîn anul 2020.

Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, a declarat în ianuarie cărețeaua autostrăzilor din România, care totalizează700 kilometri în prezent, va fi extinsăcu 50 kilometri în acest an și cu 200 de kilometri în 2016.

Master Planul General de Transport este un document strategic în baza căruia vor putea fi accesate fondurile structurale pentru transport aferente perioadei 2014 – 2020.

Documentul de implementare a Master Planului va fi prezentat comisiilor de specialitate din Parlament.

Consultantul statului român pentru realizarea Master Planului este compania americanăAECOM, în baza unui contract de 9,5 milioane lei fărăTVA, atribuit în 2012. Termenul avansat de autorități pentru finalizarea documentului a fost amânat de mai multe ori.

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author