132 de ani de la una dintre cele mai importante premiere europene ale Timișoarei

Posted on Noi 12 2016 - 1:36pm by petre

Une dintre principalel premiere ale Timișoarei este evenimentul din 12 noiembrie 1884 când, pe străzile orașului, au fost aprinse 731 de lămpi electrice, o premieră în Europa, lucru care a transformat orașul de pe Bega în primul oraș iluminat electric de pe continent.

În acea zi, lămpile incandescente cu filament din cărbune au iluminat un traseu stradal cu o lungime de 59 de km.

Iată momentele importante din istoria energetică a Timişoarei
de ani 132 de existenţă în slujba oarșului

1882 – Începutul înainte de premieră. În 15 decembrie 1882, Primăria încheie un contract de concesionare cu societatea Anglo-Austrian Bruch Electrical Companz Ltd. pentru iluminarea electrică a străzilor din Timişoara;
1884 – Premieră europeană: în 12 noiembrie 1884 s-au pus în funcţiune 731 de lămpi de iluminat electric pe străzile Timişoarei în lungime de 59 de kilometri. Lămpile incandescente erau cu filamentul de cărbune;
1889 – 12 iulie, începe alimentarea cu energie electrică a tramvaielor care erau trase de cai;
1893 – 1 ianuarie, Uzina Electrică a Timişoarei a fost cum­părată cu 200.000 de florini de la societatea engleză şi intră în pro­­prietatea comunală sub de­nu­­­­mirea de Uzi­­na Electrică a Ora­şului Ti­mişoara;
1910 – 3 mai, se pune în funcţiune Uzina Hidroelectrică, echipată cu trei turbine;
În timpul războiului şi în perioada următoare dezvoltarea uzinei a stagnat.
1938 – 1 aprilie, au fost unificate Uzina Electrică cu Tramvaiele Comunale şi s-a înfiinţat Întreprinderea Electromecanică Timişoara, care a funcţionat până în anul 1948, anul naţionalizării;
1942 – În timpul războiului, iluminatul public a fost scos din funcţie în 16 septembrie, cu excepţia a 63 de lămpi camuflate. S-au depus mari eforturi pentru menţinerea instalaţiei în funcţiune;
1948 – După naţionalizare se comasează CET Timişoara cu CET Arad şi se separă activitatea de transport cu tramvaie Timişoara. Noua unitate s-a numit Societatea de Electricitate Banat, care după un an, în 1949, se va redenumi Întreprinderea Regională de Electricitate Timişoara – IRET;
1995 – În proiectarea reţelelor electrice de medie şi joasă tensiune s-au introdus soluţii noi; se modernizează posturile de transformare; se dezvoltă sistemul informatic; se modernizează iluminatul public;

Comments

comments

About the Author