132 de ani de la una dintre cele mai importante premiere europene ale Timișoarei

Posted on nov. 12 2016 - 1:36pm by petre

Une dintre principalel premiere ale Timișoarei este evenimentul din 12 noiembrie 1884 când, pe străzile orașului, au fost aprinse 731 de lămpi electrice, o premierăîn Europa, lucru care a transformat orașul de pe Bega în primul oraș iluminat electric de pe continent.

Înacea zi, lămpile incandescente cu filament din cărbune au iluminat un traseu stradal cu o lungime de 59 de km.

Iatămomentele importante din istoria energeticăa Timișoarei
de ani 132 de existențăîn slujba oarșului

1882 – ÃŽnceputul înainte de premieră. În15 decembrie 1882, Primăria încheie un contract de concesionare cu societatea Anglo-Austrian Bruch Electrical Companz Ltd. pentru iluminarea electricăa străzilor din Timișoara;
1884 – Premierăeuropeană: în 12 noiembrie 1884 s-au pus în funcțiune 731 de lămpi de iluminat electric pe străzile Timișoarei în lungime de 59 de kilometri. Lămpile incandescente erau cu filamentul de cărbune;
1889 – 12 iulie, începe alimentarea cu energie electricăa tramvaielor care erau trase de cai;
1893 – 1 ianuarie, Uzina Electricăa Timișoarei a fost cum­păratăcu 200.000 de florini de la societatea englezăși intrăîn pro­­prietatea comunalăsub de­nu­­­­mirea de Uzi­­na Electricăa Ora­șului Ti­mișoara;
1910 – 3 mai, se pune în funcțiune Uzina Hidroelectrică, echipatăcu trei turbine;
Întimpul războiului și în perioada următoare dezvoltarea uzinei a stagnat.
1938 – 1 aprilie, au fost unificate Uzina Electricăcu Tramvaiele Comunale și s-a înființat ÃŽntreprinderea ElectromecanicăTimișoara, care a funcționat pânăîn anul 1948, anul naționalizării;
1942 – Întimpul războiului, iluminatul public a fost scos din funcție în 16 septembrie, cu excepția a 63 de lămpi camuflate. S-au depus mari eforturi pentru menținerea instalației în funcțiune;
1948 – Dupănaționalizare se comaseazăCET Timișoara cu CET Arad și se separăactivitatea de transport cu tramvaie Timișoara. Noua unitate s-a numit Societatea de Electricitate Banat, care dupăun an, în 1949, se va redenumi ÃŽntreprinderea Regionalăde Electricitate Timișoara – IRET;
1995 – Înproiectarea rețelelor electrice de medie și joasătensiune s-au introdus soluții noi; se modernizeazăposturile de transformare; se dezvoltăsistemul informatic; se modernizeazăiluminatul public;

Comments

comments

About the Author