Universitatile romanesti se unesc pentru calitatea invatamantului superior

Posted on ian. 7 2011 - 10:47am by petre

Universitatea de Vest Timi?oara mpreun? cu Universitatea din Bucure?ti, Universitatea Babe? Bolyai din Cluj Napoca ?i Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia?i colaboreaz? n cadrul proiectului Comunitate universitar? pentru managementul calit??ii n nv???mntul superior.

Reprezentan?ii unit??ilor de nv???mnt vor s? creeze o comunitate universitar? implicat? n evolu?ia ?i restructurarea nv???mntului superior. Proiectul este finan?at n cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane Fondul Social European.

Acesta se va adresa persoanelor implicate n dezvoltarea politicilor n nv???mntul superior, persoane cu func?ii de conducere, monitorizare, evaluare ?i control n nv???mntul superior, exper?i n evaluare ?i acreditare din comisiile de asigurare a calit??ii n nv???mntul superior, la nivel na?ional; membri ai comisiilor sau structurilor de conducere din universit??i ?i facult??i, ai comisiilor de asigurare a calit??ii la nivel de universitate sau facultate; persoane implicate n dezvoltarea programelor de studii universitare, implicate n dezvoltarea ?i managementul calific?rilor la nivel de universitate sau facultate; membri ai partenerilor sociali ?i studen?i.

Din partea UVT-ului, membrii echipei sunt prof. dr. Liliana Donath, membr? n comitetul ?tiin?ific ?i Prof. dr. Laura Cisma?, Conf.dr. Alin Gavreliuc, Conf.dr. Florentina Mu?iu, Alexandra Codo?pan n calitate de exper?i n Departamentul pentru Managementul Calit??ii.

Comments

comments

About the Author