TIMIȘOARA – PRIMUL ORAȘ DIN ROMÂNIA CARE EXPUNE UN SET DATE DESCHISE PE PORTALUL GUVERNULUI ROMÂNIEI

Posted on feb. 21 2014 - 4:18pm by petre

Municipiul Timișoara s-a angajat în sprijinirea conceptului de DATE DESCHISE (OPEN DATA) – un sistem transparent și deschis care face seturile de date municipale disponibile pentru cetățeni în scopul folosirii lor ulterioare

Primăria Municipiului Timișoara, cu sprijinul tehnic al Comunității SmartCity, a publicat primul set de date în format deschis pe portalul Guvernului României data.gov.ro. Este vorba de nomenclatorul stradal al Municipiului Timișoara, primul fișier dintr-o serie de informații care vor fi transpuse în format deschis, utilizabil gratuit și scris într-un format care poate fi citit automat, permitând un grad mai mare de re-utilizare

Organizațiile Open Data care activeazăla nivel central doresc sătransforme experiența Timișoarei într-o poveste de succes, dinamizatoare și pentru alte orașe. Înacest sens, au avut loc o serie de întâlniri cu privire la seriile de date cu caracter deschis care vor fi publicate pe portalul data.gov.ro, precum și la procedurile de lucru. Aceste date se adreseazăunor dezvoltatori de programe și de site-uri, care le pot folosi în interesul publicului larg.

“Primăria Municipiului Timișoara a decis săexpunăseturi de date în format deschis către populație, mediul de afaceri și comunitatea științifică. Primul pas, acela de a testa și organiza un set de date relevant – Nomenclatorul Stradal al Municipiului Timișoara- a fost făcut. Date importante de la statistici, date geografice, de trafic sau transport urmeazăsăfie colectate și expuse în același format. Datele deschise și accesibile permit un schimb democratic și larg de cunoștințe, facilitând dialogul între cetățeni și autoritățile locale. Datele deschise încurajeazăparticiparea și comunicarea și conduc către inovație și dezvoltare„  a declarat Dan Diaconu – viceprimar Timișoara

Site-ul data.gov.ro este punctul central de acces pentru seturile de date deschise livrate de autoritățile și instituțiile administrației publice, ajutând publicul săgăsească, sădescarce și săfoloseascăinformațiile generate și deținute de structurile administrative.
Deschiderea localăfațăde utilizarea datelor deschise a fost vizibilăîncădin toamna anului trecut, când a avut loc, în Timișoara, un eveniment având ca principal scop prezentarea modalității și avantajelor publicării datelor de la nivelul administrației locale, precum și contribuția comunităților IT locale la dezvoltarea de aplicații folosind aceste date în beneficiul cetățenilor. La eveniment a participat și Radu Puchiu, secretar de stat.
Având in vedere cele de mai sus, s-a propus emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin care săse aprobe regulamentul-cadru al unei colaborări în regim de voluntariat, având ca unic scop publicarea electronicăa datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis / Open data.

Comunitatea Smart City este inițiator și colaborator al expunerii acestui set de date. Primăria Municipiului Timișoara mulțumește colaboratorilor voluntari din cadrul comunității – Bogdan Solga, Petru Isfan, Sebastian Bala, Dan Bugariu pentru asistența acordatăîn acest proces
“Deschiderea și viziunea Primăriei Timișoara în ce privește utilizarea datelor deschise este una remarcabilă, una ce sperăm săinspire și mai multe instituții. Comunitatea localădin Timișoara este una dintre cele mai active și mai bine organizate – fapt ce a făcut posibil ca setul de date încărcat săfie unul de mare valoare. Ne dorim ca aceastăactivitate de a publica seturi de date săfie doar la început pentru Primăria Timișoara și ca acest moment săreprezinte un îndemn și pentru alte instituții ale administrației locale„-  Comunicat  Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă(Open Government Partnership) http://ogp.gov.ro/

Comments

comments

About the Author