Restaurantele, barurile și cluburile, obligate săpunăîn meniu anunțul despre bonurile fiscale

Posted on feb. 16 2015 - 3:35pm by petre

Restaurant (721x444)Restaurantele, barurile și cluburile vor publica pe meniu anunțul tip formulat de Ministerul Finanțelor privind obligația de a primi bon fiscal sau îl vor pune la dispoziția clienților, la fiecare masă, astfel încât aceștia să-l poatăciti permanent, potrivit unui proiect de ordin elaborat de MFP.

„ÃŽncepând cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligația, potrivit legii, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, afișeazăanunțul prevăzut la art.1 la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în așa fel încât săfie vizibil clienților. Operatorii economici care desfășoarăactivități comerciale în unități de tip restaurant, bar, discotecă, club, și altele asemenea, asigurăinformarea clienților și prin tipărirea anunțului de atenționare pe prima paginăa meniurilor pe care le pun la dispoziția acestora, ori prin alte mijloace, astfel încât, la fiecare masădestinatăclienților, aceștia săaibăpermanent posibilitatea de a citi anunțul de atenționare”, se aratăîn proiectul de ordin postat pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Proiectul de ordin stabilește modelul și conținutul anunțului de atenționare a clienților referitor la obligația de a primi bonul fiscal, prevăzutăși în OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

Anunțul are sigla Ministerului Finanțelor și va avea în antet Guvernul României și Ministerului Finanțelor Publice, dupăcare prezintămai multe avertismente și drepturi:

„Dacănu primiți bon fiscal, aveți obligația să-l solicitați.

Încazul unui refuz, aveți dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fărăplata contravalorii acestuia.

Solicitați și păstrați bonurile fiscale pentru a putea participa la extragerile lunare și ocazionale ale loteriei bonurilor fiscale.

Est interzisăînmânarea către client a altui document, care atestăplata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate, decât bonul fiscal.

Pentru a semnala nerespectarea obligațiilor legale ale operatorilor economici, puteți apela gratuit, non-stop, serviciul TelVerde al MInisterului Finanțelor Publice 0800.800.085”.

Firmele obligate prin lege săutilizeze aparate de marcat electronice pentru emiterea bonurilor fiscale, în principal comercianții care vând direct către populație, trebuie săînlocuiascătreptat aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie, cu cele echipate cu jurnal electronic și săle conecteze la sistemul de supraveghere și monitorizare, în vederea transmiterii datelor către ANAF.

Prima extragere la loteria bonurilor fiscale, ocazională, va fi organizatăpe 13 aprilie, a doua zi de Paște, cu un fond de premiere de 1 milion lei. Valoarea premiilor individuale se stabilește prin împărțirea fondului de premiere la numărul de bonuri fiscale revendicate în termen (30 de zile).

Încadrul loteriei bonurilor fiscale se vor extrage un număr din intervalul 1-999, reprezentând valoarea bonului fiscal fărăsubdiviziunile leului și data emiterii bonului.

Loteria va fi organizatălunar, în prima duminicădupădata de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, dar va putea fi organizatăși ocazional, dupăminimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic participant la loterie, și va consta în extragerea aleatorie de numere, respectiv un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totalăa bonului fiscal fărăsubdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, și o datăcalendaristicăreprezentând ziua emiterii bonului fiscal, aferentălunii sau intervalului calendaristic, dupăcaz, pentru care este organizatăLoteria, în vederea acordării de premii în bani.

Dacăla extragere a rezultat valoarea 85, atunci sunt câștigătoare bonurile fiscale cu valoare între 85,00 lei și 85,99 lei.

Extragerile vor fi organizate de Loteria Românăși sunt publice, iar prima extragere lunarăva fi în luna iulie 2015, fiind văzutăde Guvern ca măsurăpentru combaterea evaziunii fiscale și reducerea economiei subterane.

Comments

comments

About the Author