Politicienii locali se aliaza pentru a demola ruinele din Timisoara

Posted on ian. 12 2011 - 10:52pm by petre

Consilierul municipal al PDL, Ovidiu Ciuhandu, a ini?iat un proiect de hot?rre mpreun? cu al?i colegi de-ai s?i din PNL ?i din PSD. Ovidiu Ciuhandu, Petru Ehegartner, Radu ?oanc?, Traian Stoia, Romani?a Jumanca ?i Mihai Ritivoiu propun demolarea sau renovarea tuturor cl?dirilor din Timi?oara aflate n stadiu de ruin? sau n curs de dezafectare n maximum ?ase luni de la data emiterii hot?rrii, n special a celor care au proprietari.

Dac? proprietarii care ?i-au l?sat construc?iile s? ajung? ruine nu rezolv? problema acestora, ale?ii locali propun ca ADP sau alt? firm? aflat? n colaborare cu municipalitatea s? execute opera?iunea de demolare, iar proprietarul s? pl?teasc? tot, inclusiv sanc?iunile prev?zute de lege. Mai mult, ei cer ca n urm?toarea ?edin?? a Consiliului Local, Direc?ia de Patrimoniu a Prim?riei Timi?oara, transformat? n Institu?ia Arhitectului-?ef, s? prezinte un inventar al acestor imobile.

Consilierii locali ?i explic? demersul prin faptul c? aceste cl?diri l?sate n paragin? stric? echilibrul urbanistic ?i estetic al Timi?oarei. ns? Ciprian Silviu C?dariu, Arhitectul-?ef al municipalit??ii, este de p?rere c? propunerea f?cut? de cei ?ase ale?i ncalc? prevederile cu privire la dreptul de proprietate, mai precis Legea 50/1991 ?i Ordinul 839/2009. Arhitectul spune c? astfel de demol?ri nu se pot face f?r? autoriza?ie. R?mne de v?zut dac? proiectul va fi v?zut cu ochi buni ?i de ceilal?i consilieri locali, n ?edin?a CL de la sfr?itul acestei luni.

Comments

comments

About the Author