Parlamentul european vrea săprotejeze turiștii care cumpărăpachete de vacanță

Posted on mart. 13 2014 - 8:45am by petre

O propunere legislativăîn beneficiul turiștilor care au pachete de vacanță, ce are în vedere, printre altele, asigurarea lor dacăoperatorul dăfaliment și protecția împotriva unor creșteri majore de prețuri sau a unor modificări ale zborurilor, a fost aprobatămiercuri de Parlamentul European(PE).

Propunerea are în vedere asigurarea turiștilor dacăoperatorul dăfaliment, protecția împotriva unor creșteri majore de prețuri sau a unor modificări ale zborurilor și precizarea drepturilor în circumstanțe speciale, informeazăPE.Solarium-Pool-1

Potrivit sursei citate, regulile UE prezente privind pachetele de vacanțădateazădin 1990. De atunci, zborurile ieftine au luat amploare, iar vânzările pe internet sau modificat substanțial modul în care turiștii planificăși cumpărăvacanțele. Cu toate acestea, aratăPE, multe dintre aceste pachete alcătuite pe internet nu fac subiectul regulilor actuale și turiștii riscăsărămânăîntr-o zonălegală”gri” care poate fi costisitoare.

Directiva actualizatăva extinde definiția pachetelor de vacanțăpentru a include cele mai multe tipuri de aranjamente de călătorie alcătuite din diferite elemente, cum ar fi zboruri, cazare și închiriere de mașini, pentru a proteja turiștii în cazul unor probleme. Deputații europeni au insistat, de asemenea, ca turiștii săfie informați în mod detaliat, înainte de încheia un contract, dacăaranjamentele lor de călătorie nu reprezintăun pachet și nu oferăacelași nivel de protecție.

„Modificarea definiției clarificăacum ce reprezintăun pachet de vacanță. Turiștii trebuie săfie informați despre drepturile lor și cum sunt asigurați. Directiva actualizatăare în vedere un înalt nivel de protecție a consumatorilor și o detaliatăinformare a lor”, a spus raportorul Hans-Peter Mayer.

Conform noii propuneri legislative, aprobatăcu 610 voturi „pentru”, 58 „contra” și 13 abțineri, turiștii sunt repatriați dacăorganizatorul vacanței dăfaliment pe durata acesteia. Totodată, dacăeste posibil, turiștii ar trebui săaibăopțiunea de a continua călătoria înainte de a se întoarce acasă.

O altăprevedere se referăla faptul căprețurile vacanței pot fi crescute, dupăîncheierea tranzacției, din motive speciale, cum ar fi creșterea prețului combustibilului sau a taxelor. „Dacăprețul crește cu mai mult de 8% (Comisia a propus 10%), turistului ar trebui săi se ofere o altăvacanțăsau acesta ar trebui săfie rambursat”, explicăreprezentanții PE.

Pe de altăparte, dupăce este încheiatăo tranzacție, organizatorii vacanței nu ar trebui săpoatăschimba semnificativ orarele de zbor, modificările admise fiind de pânăla trei ore.

De aseemenea, în circumstanțe „inevitabile” sau „neprevăzute”, cum ar fi dezastre naturale sau un atac terorist, care împiedicăturistul săse întoarcăacasăla timp, organizatorul trebuie săorganizeze cazare la același standard ca și cazarea rezervatăinițial sau săplăteascăo cazare pentru cinci nopți, la un cost de maximum 125 de euro pe noapte, dacăorganizatorul nu poate sau nu vrea sărezerve cazarea (propunerea Comisiei a fost de trei nopți la un cost maxim de 100 de euro pe noapte), conform aceleiași propuneri legislative.

Votul de miercuri din PE încheie prima lecturăși asigurăun mandat pentru noul Parlament de a intra în negocieri cu statele membre, pentru varianta finalăa directivei. Discuțiile cu statele membre vor începe dupăalegerile din mai.

Comments

comments

About the Author