Parlamentul european vrea un singur tip de încărcător pentru toate telefoanele mobile

Posted on mart. 13 2014 - 5:36pm by petre

Un încărcător comun ar trebui dezvoltat pentru toate telefoanele mobile comercializate în UE, pentru a reduce deșeurile, costurile și eforturile utilizatorilor, potrivit unei propuneri de Directivăadoptate, joi, de Parlamentul EuropeanIncarcator telefon (680x447)

Propunerea de Directivăprivind actualizarea legislației UE privind echipamentele radio a fost deja agreatăinformal cu Consiliul de Miniștri. Dupăce va fi aprobatăformal de Consiliu, statele membre vor avea doi ani la dispoziție sătranspunăregulile în legislația națională, iar producătorii vor avea un an pentru a implementa noile reguli.

„Directiva echipamentului radio actualizatăeste un instrument eficient pentru a preveni interferența între diferite aparate de echipament radio. Sunt foarte încântatăcăam agreat introducerea unui încărcător comun. Acesta servește intereselor consumatorilor și mediului în egalămăsură. Va pune capăt mormanelor de încărcătoare și la 51.000 de tone de deșeuri electronice în fiecare an”, a spus raportorul Barbara Weiler (S&D).

Propunerea de Directivăprezintăreguli armonizate pentru punerea pe piațăa echipamentelor radio, inclusiv telefoane celulare, chei de mașini și modemuri. Regulile au ca scop săținăpasul cu numărul și varietatea tot mai mari ale echipamentelor radio și săasigure faptul căacestea nu interfereazăunele cu altele, respectând totodatăcerințe importante privind sănătatea și siguranța.

Eurodeputații au cerut „un efort reînnoit” de dezvoltare a unui încărcător comun pentru unele categorii de echipamente radio, mai ales telefoane mobile, întrucât acest lucru ar simplifica utilizarea și ar reduce costurile și deșeurile inutile. Înacest sens, ei au modificat textul Directivei pentru a stipula ca posibilitatea de a lucra cu încărcătoare comune săfie o cerințăesențialăpentru echipamentele radio. Cu toate acestea, Comisia Europeanăva decide care echipamente radio specifice vor fi obligate săîndeplineascăaceastăcerință, se mai aratăîn text.

Comments

comments

About the Author