Mircea C?lin a distrus prin deciziile sale, n anul 2005, existen?a financiar? a ziarului Timi?oara… Oare de ce?

Posted on oct. 11 2010 - 7:28pm by petre

Cu ocazia numirii n func?ia de Director general al Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Timi? a domnului Mircea C?lin, doresc n rndurile de mai jos s? atrag aten?ia comisiei ANAF (Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?) autorit??ile care, dup? concurs, l va valida pe domnul Mircea C?lin n respectiva func?ie despre ilegalit??ile crase ?i neglijen?ele n serviciu ale Administra?iei Finan?elor Publice Timi?oara din anul 2005,

condus? pe vremea aceea, din postura de director adjunct, de domnul Mircea C?lin, fa?? de firma romno-german? SC Satelit SRL, finan?atoarea edit?rii ziarului Timi?oara din luna mai a anului 1995.

Ilegalit??ile institu?iilor statului ?i ale JUSTI?IEI au nceput n decembrie 1996 (!) ?i dureaz? chiar ?i la ora actual?, ano domini 2010 (!!)

Totul a nceput datorit? faptului c? eu, Oscar Berger, redactor-?ef al ziarului Timi?oara ?i ac?ionar majoritar, care n fond finan?am apari?ia zilnic? a ziarului, mi-am permis s? refuz publicarea n ziar a patru articole aduse de sec?ia mea de investiga?ie, pe motiv c? le-am considerat nedeontologice ?i f?r? s? se bazeze pe dovezi suficiente.
Apoi, timp de dou? zile, SC Satelit SRL a fost scena unui control furibund (Garda Financiar?, AFP Timi?oara, Poli?ie, Crim? Organizat? !!), control care s-a prelungit nc? dou? luni sub conducerea c?pitanului Iulian C?pr?roiu de la Inspectoratul de Poli?ie al jude?ului Timi?, stabilindu-se, fals, ilegal ?i eronat c? SC Satelit SRL a func?ionat ilegal.
Acest lucru era o absurditate, deoarece sentin?a de nfiin?are a firmei a fost aprobat? de Judec?toria Timi?oara.
ncerc?rile de acuzare pentru fraude erau stupide ?i datorit? faptului c? SC Satelit SRL, o firm? mixt? romno-german?, era scutit? dup? legile de atunci de plata oric?ror impozite timp de doi ani.
Dup? cum ve?i vedea mai jos, datorit? muncii geniale din anul 2005 a domnului Mircea C?lin, actualul director general al DGFP Timi?, firmei SC Satelit SRL i s-a furat pur ?i simplu de c?tre AFP Timi?oara, un mijloc fix (o cas? n centrul Bucure?tiului unde, pe vremea aceea, doar terenul de sub ea avea o valoare de peste 600.000 de euro!).
Amintesc c? n ultimul timp am angajat o cas? de avocatur? din Germania care a deschis la CEDO mai multe procese pe aceast? tem? mpotriva statului romn ?i sunt sigur c? ADEV?RUL va c?tiga n final, dar din p?cate, daunele le vor suporta, ca de obicei, contribuabilii romni ?i nu… Mircea C?lin.
Binen?eles c? vom nainta un memoriu detaliat ?i la ANAF, pentru a u?ura decizia de validare n func?ie a domnului Mircea C?lin.
n numerele urm?toare vom scoate n eviden?? ?i crasele ilegalit??i ale AFP Timi?oara ?i ale justi?iei romne comise ?i dup? licita?ia frauduloas? din septembrie 2005 ?i pn? n prezent.
Doresc s? eviden?iez faptul c? orice cititor sau institu?ie de stat care dore?te l?muriri ori dovezi scrise despre tot ceea ce scriem n leg?tur? cu acest caz le vor primi pe loc la o simpl? cerere scris?.

Citi?i ?i numerele viitoare ale s?pt?mnalului Timi?oara (ajuns din cotidian s?pt?mnal ?i datorit? muncii prestigioase a domnului Mircea C?lin), c?ci altfel… nici nu ?ti?i ce pierde?i!
Oscar Berger

Comments

comments

About the Author