Medicii vor încasa jumătate din suma încasate la tratarea pacientilor în spitale publice | Vezi în ce situații

Posted on feb. 14 2014 - 8:15am by petre

Medicii care vor trata pacienți, în regim privat, în spitale publice vor primi 50% din suma încasată, prevede un proiect de lege lansat în dezbatere publicăde Ministerul SĂƒnătății (MS), dupăce procentul respectiv era stabilit inițial, în august 2013, la 60%.

MS a lansat în dezbatere publică, joi, proiectul de Lege privind implementarea Proiectului pilot de creștere a veniturilor medicilor și echipei medicale, din unitățile sanitare publice cu paturi.

spital medic

Proiectul pilot ar urma săintre în vigoare la 1 iulie și săse desfășoare timp de șase luni.

„Prevederile prezentei legi se aplicămedicilor specialiști și medicilor primari din unitățile sanitare publice cu paturi. Medicii specialiști și medicii primari implicați în acest proiect au statut de angajat ai unității și își desfășoarăactivitatea cu contract individual de muncăcu normăîntreagăsau cu contract individual de muncăcu timp parțial. Înperioada derulării Proiectului pilot, contractele individuale de muncăale medicilor specialiști și medicilor primari se modificăcorespunzător” , prevede proiectul de act normativ.

Potrivit ministrului Eugen Nicolăescu, creșterea veniturilor medicilor și echipelor medicale din spitale se va putea face pe douăcăi: prin salarizarea pe performanță, în baza unor criterii ce vor fi stabilite în normele de aplicare, și prin posibilitatea de a trata pacienți proprii, în regim privat, în spitalul public. „Beneficiarii acestor schimbări sunt în primul rând pacienții, dar și medicii și echipele medicale și spitalele”, susține ministrul SĂƒnătății.

Proiectul de act normativ prevede căfondurilor necesare creșterii veniturilor medicilor se asigurădin veniturile proprii ale unității, dupăasigurarea în totalitate a drepturilor de personal existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în condițiile în care unitatea nu înregistreazăplăți restante către furnizorii de bunuri și servicii și dupăasigurarea condițiilor optime de funcționare și de efectuare a actului medical.

Însituația în care veniturile proprii ale unității nu acoperăcheltuielile necesare cu aplicarea prevederilor prezentei legi, în baza solicitării fundamentate a conducerii unității, Ministerul SĂƒnătății poate aloca sume, în completare, în limita a 5% din fondul de salarii al unității prevăzut în bugetul anual de venituri și cheltuieli al unității, de la bugetul de stat și din veniturile proprii. „Fondurile necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli se vor aloca prin hotărâre a Guvernului de suplimentare a bugetului Ministerului SĂƒnătății din fondul de rezervăbugetarăla dispoziția Guvernului”, se precizeazăîn proiect.

Astfel, începând cu 1 iulie, medicii și echipa medicalăcare participăla realizarea actului medical pot obține venituri suplimentare, din asigurarea asistenței medicale ambulatorii sau spitalicești în regim privat în cadrul unităților sanitare publice, prin internare de zi, respectiv internare continuă.

Condițiile cumulative pe care medicii și echipa medicalătrebuie săle îndeplineascăpentru a obține venituri suplimentare din acordarea serviciilor medicale în regim privat sunt: săaibăcontract individual de muncăcu normăîntreagăsau contract individual de muncăcu timp parțial cu unitatea; sănu desfășoare activitate medicalăsuplimentarăîn sectorul privat; săasigure îngrijire pacienților în regim privat, în afara programului de lucru, cu respectarea bunelor practici medicale și a normelor; săasigure tratamentul pacienților din regimul public în mod egal cu cei în regim privat, fărădiscriminare sau condiționare, sub incidența desfacerii contractului de muncăcu preaviz, prin decizia comisiei de disciplinăa spitalului.

Nerespectarea condițiilor cumulative duce, în cazul medicului, la interzicerea activități în regim privat pentru o perioadăcuprinsăîntre douăși șase luni.

Fondurile rezultate din tratarea pacienților în regim privat în spital sunt distribuite astfel: 50% medicului curant, 30% personalului implicat direct în tratarea pacientului respectiv în regim privat și 20% unității.

Înaugust 2013, procentele anunțate în forma de atunci a proiectului erau următoarele: 60% pentru medic, 30% pentru echipa medicală, 10% pentru spital.

Pentru tratarea pacienților, tot în regim privat, dar în ambulatoriu, procentul alocat medicului este de 70%, conform noului proiect, în timp ce personalului implicat direct în tratarea pacientului îi revine 20%, iar unității sanitare, 10%.

„Conducerea unității încheie un act aditional cu medicii care au dreptul la pacienții proprii, în care se stipuleazăprevederile legale și clauzele obligatorii, precum și condițiile de despăgubire în cazul nerespectării prevederilor legale”, mai prevede proiectul pus în dezbatere publicăjoi.

Proiectul de act normativ este în dezbatere publicăpânăla 26 martie.

Comments

comments

About the Author