Infratire pentru Camera Notarilor Publici din Timisoara

Posted on nov. 30 2010 - 11:54am by petre

Nu numai autorit??ile locale pot semna protocoale de colaborare cu anumite regiuni de peste hotare. Colaborarea se practic? mai nou ?i la nivelul Camerei Notarilor Publici din Timi?oara.

Pre?edintele acesteia, Eusebiu Octav D?nil? s-a aflat la sfr?itul s?pt?mnii trecute n Regiunea Savoie din sud-estul Fran?ei, pentru a semna nfr??irea dintre institu?ia pe care o conduce ?i Camera Interdepartamental? a Notarilor din Savoie. Prin decizia comun? a celor dou? institu?ii se are n vedere mbog??irea reciproc? a experien?ei profesionale a personalului notarial romn ?i francez, ct ?i crearea unui parteneriat privilegiat ?i rela?ional puternic, institu?ional ?i individual. n acest sens vor avea loc mai multe schimburi de stagiari, precum ?i un program comun de preg?tire.

Regiunea Savoie include departamentele Savoie ?i Haute-Savoie. Popula?ia din zon? num?r? peste un milion o sut? de mii de locuitori, fiind deservit? de un num?r de 214 notari, constitui?i n 88 de birouri notariale. n compara?ie cu aceasta, Camera Notarilor Publici Timi?oara reune?te jude?ene Timi?, Arad ?i Cara?-Severin, cu o popula?ie de circa un milion patru sute de mii de locuitori, pentru care ?i desf??oar? activitatea 180 de notari organiza?i n 135 de birouri.

Comments

comments

About the Author