Guvernul se gândește la reducerea ratelor bancare ale românilor

Posted on feb. 3 2014 - 9:48pm by petre

Guvernul estimeazăcăschema de reduceri fiscale pentru populația cu venituri sub medie și credite bancare ar putea duce la reeșalonarea împrumuturilor pentru aproape un milion de români, iar băncile ar putea reduce ratele la credite cu pânăla 4 miliarde de lei în 2014, susține premierul Victor Ponta.

Anunțul premierului confirmăinformațiile transmise anterior de MEDIAFAX privind programul de stimulare a consumului pregătit de Guvern, care prevede reduceri de impozit pentru persoanele cu creditele restructurate, dar numai dupăexpirarea perioadei de reeșalonare.

El a precizat cămăsura este agreatăcu Fondul Monetar Internațional și va fi adoptatăprin ordonanță, urmând săfie aplicatătuturor creditelor contractate de persoane fizice, salariați sau pensionari.

„Condiția este ca aceste persoane săaibăun venit lunar mai mic sau cel mult egal cu salariul mediu net, de 1.610 lei, și sănu aibărestanțe mai vechi de 90 zile la creditele bancare. Este vorba de înjumătățirea ratei pe o perioadăde doi ani, dar nu mai mult de 500 lei pe lună. Este un credit fiscal acordat de stat pentru a acoperi creșterea dobânzii pentru cei doi ani de scădere a ratei (…) Practic, jumătate din rata pe care o plătesc va fi amânată- cei care au 800 lei ratăvor plăti doar 400 lei, restul de 400 lei se amânăpe doi ani, iar statul va suporta, pe baza unui credit fiscal, din impozitul pe venit diferența dupăce se terminăcei doi ani”, a spus Ponta, precizând cămăsura presupune ca numai în acest an săfie disponibilizate aproape 4 miliarde lei din partea băncilor pentru persoanele fizice.

Șeful Guvernului a apreciat căaceastămăsurăva permite „o creștere moderată, dar importantă” a consumului.

Agenția MEDIAFAX a anunțat, la 24 ianuarie, căGuvernul vrea săstimuleze consumul printr-un credit fiscal, sub forma unei reduceri acordate la plata impozitelor, pentru persoanele cu venituri sub medie care obțin de la bancărestructurarea creditelor, dar numai în condiții stabilite de stat, cu prelungirea scadenței pânăla doi ani.

Potrivit unui proiect prezentat atunci, statul urma săofere o reducere la plata impozitului cu cel mult 350 de lei, iar aceasta va fi aplicatădoar la expirarea perioadei de reeșalonare.

Ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, a precizat, însă, luni căreducerea de impozit va fi de cel mult 200 de lei pe lună, dar nu mai mult decât impozitul datorat de fiecare persoanăîn parte.

Potrivit calculelor lui Voinea, impactul peste doi ani va fi de circa 0,1% din PIB, bani care în mare parte se vor încasa pânăatunci prin efectele de antrenare ale restructurărilor.

„Azi, mâine, pe stat nu-l costănimic, iar peste doi ani costul va fi de maxim 0,1% PIB, dar care se recupereazăîn avans în acești doi ani din creștere economicăși TVA”, a spus Voinea.

El a arătat căschema va intra în vigoare începând cu luna aprilie.

Înaceste condiții, impactul bugetar este minim în primii ani de aplicare a sistemului de facilități.

Sistemul este opțional pentru bănci, iar Guvernul nu a anunțat căar fi încheiat vreo înțelegere cu instituțiile de credit.

Restructurarea trebuie săîndeplineascăcumulativ mai multe cerințe, prima dintre acestea restricționând aplicarea doar la credite fărăîntârzieri la platăsau cu întârzieri de cel mult 90 de zile.

Practic, forma propusăde Guvern nu facilitează, ci restricționeazămodalitățile de restructurare pe care le practicăbăncile.

Operațiunea trebuie săconducăla diminuarea cu cel mult jumătate și nu cu mai mult de 500 lei (sau echivalentul în lei aferent valutei în care a fost acordat ori la care este indexat creditul) a obligațiilor lunare de platăale debitorului aferente creditului supus restructurării, pentru o perioadăde cel mult doi ani.

„Doar principalul se înjumătățesc, nu și dobânda, pentru cărata e sursa de profit a băncii și ea trebuie plătităintegral”, a precizat Voinea.

Banca trebuie săasigure prelungirea duratei inițiale a creditului cu perioada pentru care se diminueazăobligațiile de plată, adicăcel mult doi ani.

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, a declarat în mai multe rânduri căGuvernul Ponta lucreazăla un program de stimulare a consumului, carăsăsusținăcreșterea economicădin acest an.

Restructurarea poate fi acordatăo singurădatăunei persoane fizice, la unul sau mai multe credite, cu condiția ca suma totalăamânatăla platăsăse încadreze în limita valoricădeterminatăanterior.

Statul limitează, însă, accesul populației la un astfel de mecanism prin introducerea unui plafon privind venitul debitorului, care nu poate depăși venitul net mediu pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică.

Comments

comments

About the Author