ATENÈšIE ȘOFERI ȘI BICICLIȘTI! Ridicarea mașinilor e legalădin nou, nu mai e voie săse parcheze pe trotuar și se schimbăși reguli pentru bicicliști

Posted on dec. 15 2016 - 9:55pm by petre

Ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar se va realiza conform unor reguli stabilite de Guvern printr-o hotărâre adoptatăîn ședința de joi, 15 decembrie, 2016.

Executivul a modificat și completat Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, astfel încât săfie rezolvate problemele create de vidul procedural al aplicării acestei măsuri tehnico-administrative.
Procedura instituităde Guvern nu vizeazăun rol punitiv al măsurii (acest lucru intrând în sfera răspunderii contravenționale) și, totodată, propune un set de reguli procedurale care sădescurajeze apariția practicilor abuzive și deturnarea scopului măsurii într-unul comercial.

Parcare

Astfel, reglementarea stabilește clar faptul căridicarea vehiculului reprezintămăsura tehnico-administrativăpe care polițistul rutier o poate dispune în una din situațiile prevăzute de art. 143 din Regulament, când vehiculul staționeazăneregulamentar pe partea carosabilă, respectiv:

– în toate cazurile în care este interzisăoprirea voluntară;
– în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația „Staționarea interzisă„ și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării;
– pe drumurile publice cu o lățime mai micăde 6m;
– în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;
– în pante și în rampe;
– în locul unde este instalat indicatorul cu semnificația „Staționare alternantă„, în altăzi sau perioadădecât cea permisă, ori indicatorul „Zonăde staționare cu durata limitată„ peste durata stabilită.

Măsura nu va fi dispusăsau, dacăa fost dispusă, executarea ei va înceta dacăîn vehicul este vizibilăprezența unor persoane. Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilăcu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

De asemenea, aplicarea măsurii nu se justificăîn situația unui vehicul care realizeazăacțiuni de intervenție sau misiuni care au caracter de urgență.

Dispoziția de ridicare a vehiculului va cuprinde o serie de informații relevante care pot proba prezența vehiculului în locul din care a fost ridicat, necesitatea aplicării măsurii, dar și starea vehiculului înainte de ridicarea acestuia.

Actul normativ stabilește explicit operațiunile și regulile măsurii tehnico-administrative:

– transportul la locul de depozitare se realizeazăîn condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat;
– transportul la locul de depozitare nu se mai executădacă, pânăla inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintăla locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. Înacest caz, se suportădoar contravaloarea operațiunii de ridicare;
– depozitarea se face numai în spații corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, dupăcaz, de către administrația publicălocală;
– pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se aflăîn paza administratorului drumului public sau, dupăcaz, a administrației publice locale;
– administratorul drumului public sau, dupăcaz, administrația publicălocalărăspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.

Vehiculul ridicat se restituie dupăce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestăproprietatea sau deținerea legalăa acestuia.

Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigurăprin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.

Hotărârea adoptatăastăzi de Guvern aduce și o serie de îmbunătățiri ale Regulamentului în privința parcării pe trotuar, astfel căstaționarea vehiculului este posibilănumai dacăacel trotuar este amenajat în acest scop, prin marcaje și semnalizare corespunzătoare.

Amenajarea parcării pe trotuar va fi posibilănumai dacă:

– se respectăculoarul destinat circulației pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lățime;
– accesul vehiculelor în parcare se realizeazădin partea carosabilă;
– poziționarea vehiculelor în parcare nu stânjenește circulația pe prima bandăsau pe pistele amenajate.

Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puțin de 10 m de intersecții, stații ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni.

De asemenea, actul normativ se referăși la o serie de obligații stabilite de Regulament pentru conducătorii de biciclete și care au fost aduse în acord cu realitățile tehnice/tehnologice actuale.

Astfel, de exemplu, echiparea bicicletei trebuie săse facăcu elemente sau dispozitive care săasigure vizibilitatea acesteia în trafic, în special pe timp de noapte, și sănu se limiteze doar la cele de culoare portocalie fixate pe spițele roților; se specificădistanța lateralărecomandatăla depășirea unei biciclete, de minimum 1,5 m, în loc de o „distanțălateralăsuficientă„.

Informații suplimentare:
Ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilăs-a realizat în baza unor proceduri stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale. ÃŽnalta Curte de Casație și Justiție a stabilit căprocedura de aplicare a măsurii de ridicare a vehiculelor staționate/oprite pe partea carosabilănu poate fi reglementatăprin hotărâri ale consiliilor locale.

Comments

comments

About the Author