GATA! E programatăprima LOTERIE a BONURILOR FISCALE! – vezi de când trebuie săstrângi bonurile și cum poți câștiga

Posted on feb. 4 2015 - 1:18pm by petre

La prima extragere ocazionalăa loteriei bonurilor fiscale, care va fi organizatăa doua zi de Paște, pe 13 aprilie, vor participa bonurile fiscale emise între 2 februarie și 28 martie, fondul de premiere alocat fiind de 1 milion de lei, potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Finanțelor.

Fondul de premiere se va majora cu sumele necesare rotunjirii valorii câștigului aferent unui bon fiscal.

Loteria bonurilor fiscale va consta în extrageri lunare sau ocazionale a bonurilor primite de cumpărători și cu posibilitatea ca, din martie, un client săaibădreptul sănu achite produsul selectat sau consumat dacănu a primit bon fiscal de la comerciant.

„Ordonanța prevede că, începând cu 1 martie, în cazul refuzului agentului economic de a emite și înmâna bon fiscal, cumpărătorul săpoatăsănu achite bunul dobândit sau serviciul prestat, având în vedere căo tranzacție nefiscalizatănu reprezintăaltceva decât o încălcare a legii. Așadar, cumpărătorul poate păstra bunul fărăsăîl mai plăteascăîn cazul unui refuz al agentului economic de a emite bon fiscal”, a transmis săptămâna trecutăMinisterul Finanțelor printr-un comunicat.

La loteria bonurilor fiscale poate participa oricare persoanăcare îndeplinește condițiile, fiind eliminat pragul minim de vârstăde 18 ani. Astfel, în cadrul loteriei se vor extrage un număr din intervalul 1-999, reprezentând valoarea bonului fiscal fărăsubdiviziunile leului, precum și data emiterii bonului.

Totodată, a fost eliminatărestricția de câștig cu un singur bon de persoanăpe extragere. Astfel, în cazul în care o persoanăare douăsau mai multe bonuri câștigătoare la o extragere, va primi banii pentru toate bonurile câștigătoare.

Spre exemplu, dacăla extragere a rezultat valoarea 85, atunci sunt câștigătoare bonurile fiscale cu valoare între 85,00 lei și 85,99 lei.

Loteria va fi organizatălunar, în prima duminicădupădata de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, dar va putea fi organizatăși ocazional, dupăminimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic participant la Loterie.

Toți posesorii de bonuri fiscale care îndeplinesc cumulativ cele douăcondiții trebuie săse prezinte, în termen de 30 de zile, la orice unitate ANAF pentru a depune bonul fiscal în original. Îndecurs de 10 zile de la expirarea perioadei, unitățile teritoriale transmit către ANAF lista persoanelor care au revendicat premiile.

Condiții de participare

Participarea la Loteria Bonurilor fiscale implicăvreun cost?
NU COSTĂ nimic.

Ce trebuie săfac ca săparticip la Loterie?
Trebuie doar săcereți și săpăstrați bonurile fiscale. Încazul în care dețineți un bon fiscal câștigător puteți sămergeți săîl revendicați.

Unde trebuie săînregistrez bonurile fiscale pentru a participa la Loterie?
Bonurile fiscale NU trebuie înregistrate pentru a putea participa la Loteria Bonurilor Fiscale.

Pentru a participa la Loterie trebuie depuse bonurile fiscale într-o urnă(cum se întâmplăla Bingo)?
Bonurile fiscale NU trebuie depuse în nicio urnăpentru a putea participa la Loteria Bonurilor Fiscale.

Pentru a participa la Loterie trebuie trimise bonurile fiscale prin poștă?
Bonurile fiscale NU trebuie trimise prin poștăpentru a putea participa la Loteria Bonurilor Fiscale.

Pentru a participa la Loterie trebuie sămerg la o agenție Loto pentru înregistrare?
Bonurile fiscale NU trebuie înregistrate la Loteria Românăpentru a putea participa la Loteria Bonurilor Fiscale.

Bonurile fiscale eligibile

Dacăam plătit cu cardul, mai pot participa la Loterie?
Da, nu conteazămodalitatea de plată.

Dacăam plătit cu bonuri de masă, mai pot participa la Loterie?
Da, nu conteazămodalitatea de plată.

Pe bonul câștigător trebuie săfie atât achiziții de bunuri cât și prestări de servicii?
Nu, pot fi: doar achiziții de bunuri, doar achiziții de servicii sau o combinație de achiziții de bunuri și prestări de servicii.

Participăși bonurile fiscale eliberate de casele de schimb valutar?
Da, întrucât și acestea sunt emise în condițiile OUG 28/1999.

Am un bon fiscal emis de o firmăcare nu este plătitoare de TVA. Acest bon participăla Loterie?
Da.

Biletul de metrou participăla Loterie?
Participăexclusiv bonurile fiscale.

Am făcut o cumpărăturăavând valoare câștigătoare și în ziua declaratăcâștigătoare. Nu mai găsesc bonul fiscal. Ce se întâmplă?
Nu veți putea revendica premiul.

Am făcut o cumpărăturăavând valoarea câștigătoare, în ziua declaratăcâștigătoare. Nu mai găsesc bonul fiscal, dar plătind cu cardul se vede în extras. Ce se întâmplă?
Nu veți putea revendica premiul.

Când fac cumpărăturile, trebuie săcer săîmi ștampileze bonul fiscal?
Nu, nu este nevoie de ștampilarea bonului fiscal.

La benzinărie mi-a ștampilat bonul fiscal deși nu am cerut acest lucru. Mai este valabil bonul fiscal pentru Loterie?
Da, acest lucru nu este o problemă.

Pot câștiga și cu bonurile fiscale din străinătate?
Nu. La Loteria Bonurilor Fiscale participăexclusiv bonurile fiscale din România.

Am fost la restaurant și am primit o „Notăde plată„. Aceasta participăla Loterie?
Nu. Restaurantul trebuia săvădea, dupăce ați plătit valoarea din nota de plată, și bon fiscal.

Valoarea bonurilor fiscale

Am plătit la farmacie 1,15 lei diferențăpentru medicamente compensate care costau 25 de lei. Acest bon participă?
Da.

Am un bon fiscal de 45,00 de lei. Este bonul câștigător dacăla extragere a ieșit valoarea de 44?
Nu, deoarece pot fi câștigătoare doar bonurile cu valoare între 44,00 lei și 44,99 lei.

Dacăla extragere a ieșit valoarea 85 atunci sunt câștigătoare doar bonurile fiscale cu valoare de 85,85 lei?
Nu, pot fi câștigătoare bonurile fiscale cu valoare între 85,00 lei și 85,99 lei (inclusiv 85,85 lei).

Dacăam un bon fiscal emis în data extrasă, mai conteazăvaloarea?
Da, bonul fiscal trebuie săîndeplineascăcumulativ condiția de datăși de valoare.

Dacăam un bon fiscal cu valoarea  extrasă, mai conteazădata?
Da, bonul fiscal trebuie săîndeplineascăcumulativ condiția de valoare și de dată.

Am cumpărat un covrig cu 0,99 lei. Bonul fiscal participăla Loterie?
Nu, deoarece participădoar bonurile fiscale cu valoare cuprinsăîntre 1,00 lei și 999,99 lei (adicăcu valoare între 1 și 999 dacăneglijăm subdiviziunile leului).

Am cumpărat un televizor cu 1200 lei. Bonul fiscal participăla Loterie?
Nu, deoarece participădoar bonurile fiscale cu valoare cuprinsăîntre 1,00 lei și 999,99 lei (adicăcu valoare între 1 și 999 dacăneglijăm subdiviziunile leului).

Extragerile

Extragerile vor fi întotdeauna duminca?
Extragerile lunare vor fi exclusiv duminica. Extragerile ocazionale vor putea fi și în alte zile.

Dupăextragerea lunarădin luna august (unde participăbonurile din luna iulie) trebuie sămai  păstrez bonurile fiscale necâștigătoare?
Dacăs-a anunțat o extragere ocazionalăcare acoperăinclusiv luna iulie atunci mai aveți șanse de câștig. Dacănu s-a anunțat nicio extragere ocazională, atunci bonurile fiscale din iulie nu vor participa la nicio altăLoterie a Bonurilor Fiscale.

De unde știm când vor fi extragerile lunare?
Extragerile lunare vor fi în prima duminicădupădata de 15 a lunii.

De unde știm când vor fi extragerile ocazionale?
Extragerile ocazionale vor fi stabilite prin Ordin al ministrului finanțelor publice și publicate în Monitorul Oficial. Foarte probabil căaceste informații vor apărea și în presă.

Revendicarea premiilor

Domiciliul meu este în Iași, dar muncesc la Focșani. Unde trebuie sădepun bonul fiscal câștigător?
La orice unitate ANAF din țară.

Domiciliul meu este la Constanța, dar bonul a fost emis la Oradea. Unde trebuie sădepun bonul fiscal câștigător?
La orice unitate ANAF din țară.

Dacăam un bon fiscal câștigător, pot sămerg cu el la primărie ca sa il revendic?
Revendicarea premiilor se face exclusiv la unitățile ANAF din toatățara.

Eu și colega mea am cumpărat produse pentru care am primit un singur bon fiscal. Acest bon fiscal este câștigător. Putem solicita ca premiul săfie plătit jumătate mie și jumătate colegei?
Nu. O singurăpersoanăva putea revendica premiul depunând originalul la ANAF.

Încâte zile de la extragere pot revendica premiul?
În30 de zile calendaristice.

Dacăultima zi de revendicare este duminica, pot revendica și în lunea următoare?
Nu, deoarece se depășește termenul de 30 de zile.

Cetățenii străini pot revendica premii?
Da.

Soțul meu a cumpărat niște bunuri și a plătit cu cardul său. El fiind plecat în străinătate, pot revendica premiul în numele meu?
Premiul se revendicăde persoana care deține bonul fiscal în momentul revendicării, indiferent cine a plătit cumpărăturile.

Un bunic i-a dat nepotului toate bonurile fiscale pe care le-a deținut. Unul din aceste bonuri s-a dovedit ulterior ca fiind câștigător. Premiul poate săfie revendicat de nepot?
Da.

Valoarea câștigurilor

Dacăsunt singurul din țarăcare are un bon fiscal câștigător, ce se va întâmpla?
Dacăl-ați revendicat în termen, veți primi întregul fond de premiere.

Dacăsunt 10 persoane din țarăcare aru un bon fiscal câștigător, ce se va întâmpla?
Fondul de premii se va împărți egal între cei 10.

Dacăam un bon fiscal câștigător este sigur căvoi primi premiul în bani?
Absolut sigur.

Dacăam bon fiscal câștigător care este valoarea premiului?
Valoarea premiului se va calcula dupăînchiderea perioadei de revendicare.

Dacăam câștigat cu un bon fiscal de 62,50 lei care va fi valoarea premiului?
Valoarea premiului NU depinde de valoarea bonului fiscal.

Premiile vor fi în bani sau bunuri?
Premiile sunt exclusiv în bani.

Ce se întâmplădacănu este niciun câștigător?
Fondul de premiere se reporteazădacănicio persoanănu revendicăpremiul.

Prima extragere

Când va fi prima extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale?
Prima extragere va fi luni, 13 aprilie 2015 (în a doua zi de Paște).

Care este fondul de premiere pentru prima extragere?
Pentru prima extragere se dorește alocarea unui fond de 1.000.000 (un milion) lei.

Ce bonuri fiscale vor participa?
ÃŽncănu se poate preciza exact deoarece trebuie așteptat ca reglementările săfie aprobate și publicate în Monitorul Oficial. Se estimeazăcăvor participa bonurile fiscale emise începând cu prima parte a lunii februarie (încănu se poate stabili exact data) și pânăpe 28 martie 2015 (inclusiv).

Extragerea din 13 aprilie 2015 va fi televizată?
Extragerea este publică. Deși nu este obligartoriu, estimăm căextragerea va prezenta interes pentru mass-media care va putea informa ascultătorii / telespectatorii / cititorii despre rezultatele extragerii.

Diverse

Trebuie săanunț magazinul căam câștigat cu bonul fiscal emis de ei?
Nu.

Ce se înțelege prin ANAF?
ANAF este prescurtarea de la Agenția Naționalăde Administrare Fiscală. Adesea, unitățile ANAF sunt numite colocvial

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author