Avem rezultatele Loteriei Bonurilor Fiscale!

Posted on aug. 16 2015 - 8:41pm by petre

Duminicăa avut loc a doua extragere lunarăa Loteriei bonurilor fiscale, aferentăbonurilor din perioada 1-31 iulie, în studioul TV al Loteriei Române, fondul de premiere fiind de 1 milion de lei, pentru maxim 100 de câștigători, care vor fi desemnați în urma altei extrageri dacăse depășește numărul.

REZULTATE LA EXTRAGEREA BONURILOR FISCALE:

Luna câștigătoare: 7 – luna iulie

Ziua câștigătoare: 23

Valoarea câștigătoare: 364

Bonurile în valoare de 364 lei emise pe 23 iulie au ieșit, astfel, câștigătoare la a doua extragere lunarăa Loteriei bonurile fiscale, cererile pentru revendicarea premiilor, în valoare totalăde 1 milion de lei, putând fi depuse de luni la sediile ANAF.

Extragerea din urne a bilelor au desemnat ziua și valoarea bonurilor câștigătoare în prima etapăde selecție.

Dupăcentralizarea bonurilor câștigătoare, dacănumărul acestora este mai mare de 100, va fi organizatăcea de a doua extragere, pentru determinarea a maximum 100 de bonuri câștigătoare, se aratăîntr-un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice.

Rezultatele extragerii vor fi postate pe site-ul ministerului, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală(ANAF) și al C.N. Loteria Română(CNLR) pentru o perioadăde minimum 30 de zile.

La aceastăextragere au participat toate bonurile fiscale emise în perioada 1-31 iulie, fărăa fi necesarăînregistrarea prealabilăa acestora într-o bazăde date.

Depunerea cererilor de revendicare se realizeazăîncepând cu prima zi dupăefectuarea extragerii, timp de 30 de zile, prin depunerea în original a bonului fiscal câștigător, alături de copia actului de identitate și de o cerere, la orice administrație fiscalădin structura ANAF.

Un bon fiscal este considerat câștigător doar dacăîndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care aratăcăa fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat.

Fiecare unitate teritorialăANAF, la care se depun bonurile fiscale câștigătoare în prima etapăde selecție, va elibera o copie a acestora cu mențiunea „conform cu originalul”, pe care va fi scris numărul unic de înregistrare.

Pentru asigurarea transparenței, lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicatăpe site-urile MFP și ANAF.

Însituația în care, dupăfinalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista centralizatoare cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1 milion de lei este împărțit persoanelor care le-au depus, dupăverificarea autenticității bonurilor câștigătoare.

Dacăîn urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile, se constatădepășirea numărului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizatăa doua extragere în vederea determinării a 100 de câștigători.

Panăîn prezent au avut loc trei extrageri la Loteria fiscală, dintre care douăocazionale (pe 13 aprilie și 28 iunie) și una lunară(pe 19 iulie), la aceasta din urmăfiind câștigătoare bonurile fiscale de 509 lei emise pe 1 iunie.

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author