Fonduri europene pentru siguranta angajatilor

Posted on ian. 28 2011 - 10:25am by petre

Un num?r de 90 de angaja?i ai companiei Autocamion Service particip? la cursuri n domeniul s?n?t??ii ?i securit??ii n munc?, cursuri realizate cu bani de la Uniunea European?. Scopul acestora este unul bine definit mbun?t??irea siguran?ei angaja?ilor!

Pentru realizarea cursurilor ns?, reprezentan?ii Autocamion Service au realizat ?i un studiu intern de evaluare a riscurilor din cadrul proiectului AUTO SSM Reactualizarea ?i optimizarea sistemului de S?n?tate ?i Securitate n Munc?, capabil s? asigure o func?ionare conform? cu legisla?ia n vigoare ?i f?r? riscuri n activitatea curent? a companiei, proiect cofinan?at de Uniunea European? ?i Guvernul Romniei. Potrivit acestuia, nivelul de risc este mult mai ridicat la mecanicii auto, n timp ce cel mai sc?zut este la personalul TESA.

De?i nivelurile globale de risc sunt n limite acceptabile, prin acest proiect dorim s? mbun?t??im sistemul de s?n?tate ?i securitate prin informare, instruire, dotare corespunz?toare ?i promovarea unei culturi organiza?ionale centrat? pe prevenire ?i pe siguran?? n munc?. Obiectivul Autocamion Service este zero accidente, de aceea aplic?m metode ?i proceduri specifice de a ni-l ndeplini, a declarat Mircea D?r?ban?, pre?edintele Consiliului de Administra?ie al Autocamion Service. Datorit? proiectului desf??urat, angaja?ii societ??ii lucreaz? n prezent cu echipamente noi de protec?ie individual? ?i colectiv?.

Comments

comments

About the Author