De luni se distribuie formularele pentru ajutoarele de incalzire * Vezi aici cine beneficiaza de ajutor de incalzire

Posted on oct. 20 2010 - 11:45am by petre

ncepnd de luni, 25 octombrie, timi?orenii pot s?-?i ridice formularele pentru cererile ?i declara?iile pentru acordarea ajutorului de nc?lzire a locuin?ei n sistem centralizat, de la cele 16 puncte operative ale companiei de termoficare Colterm.

Aceste documente, nso?ite de actele doveditoare privind componen?a familiei, a veniturilor nete realizate n luna anterioar? depunerii, ?i de actul prin care titularul cererii ?i dovede?te calitatea fa?? de imobilul pentru care solicit? ajutorul vor fi colectate n perioada 1 12 noiembrie.

Cine beneficiaz? de ajutor de nc?lzire?


Pentru sezonul rece 2010 2011 pot beneficia de ajutor de nc?lzire familiile ?i persoanele singure care ndeplinesc urm?toarele condi?ii: realizeaz? venituri lunare nete pe membru de familie de pn? la 615 lei pentru ajutorul guvernamental, respectiv 900 lei pe membru de familie pentru ajutorul din bugetul local; titularul cererii este proprietar, chiria? sau mputernicit de proprietarul/ titularul contractului de nchiriere al imobilului pentru care solicit? ajutorul; nu au n proprietate cel pu?in unul din bunurile ce conduc la excluderea acord?rii ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei con?inut? n declara?iile tip la cap.II, lit.C.
Pentru verificarea veridicit??ii datelor nscrise n declara?iile pe propria r?spundere se vor efectua anchete sociale prin sondaj. Dac? n urma anchetelor sociale se constat? c? declara?iile nu au fost f?cute corect, sumele pl?tite necuvenit se recupereaz?. n situa?ia n care se constat? c? fapta titularului ntr? sub inciden?a legii penale, vor fi sesizate organele competente.
Refuzul furniz?rii informa?iilor ?i documentelor necesare pentru ntocmirea anchetei sociale conduce de asemenea la ncetarea dreptului ?i la recuperarea sumelor pl?tite necuvenit cu titlu de ajutor pentru nc?lzirea locuin?ei.

Comments

comments

About the Author