CONCURENTUL EUROPEAN AL GPS-ULUI MILITAR AMERICAN, FINANÈšAT CU 7 MILIARDE DE EURO

Posted on nov. 25 2013 - 10:39pm by petre

Galileo (1024x731)

Parlamentul european a aprobat recent finanțarea și planul de finalizare a celor douăprograme europene de navigare prin satelit și geolocație EGNOS și Galileom replica civilăeuropeanăpentru sistemul GPS aparținând armatei SUA, pentru perioada 2014-2020. Bugetul total de 7 miliarde de euro va fi destinat finalizării infrastructurii de navigare prin satelit, a implementprii distemului, a realizării decodoarelor și procesoarelor care vor face conexiunile cu semnatul rețelei de sateliți.

Îndata de 24 iulie, cu ocazia unei demonstrații publice la Fucino, Italia, vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, a anunțat stabilirea cu succes a pozițieii cu ajutorul actualilor patru sateliți Galileo ai UE. Aceastăstabilire a poziției (longitudine, latitudine și altitudine) este o dovadăconcretăcăprogramul de navigație prin satelit are capacitatea de a transmite date de poziționare foarte precise la dispozitivele de navigație din autovehicule sau la alte receptoare. Se confirmăastfel capacitatea Galileo de a pune la dispoziție date de poziționare foarte precise. Tajani a anunțat, de asemenea, călansarea altor sateliți va permite furnizarea primelor servicii pânăla sfârșitul anului 2014. Acestea vor avea drept rezultat îmbunătățirea semnalului GPS și, datorităsporirii preciziei, acoperirii și disponibilității semnalului de navigație prin satelit, va apărea o serie de oportunități de afaceri complet nouă. Având în vedere căavantajele oferite de Galileo devin tot mai concrete, furnizorii din acest sector trebuie săînceapăde îndatăpregătirile pentru viitoarele oportunități de piață.

Stabilirea poziției se bazeazăpe o infrastructurăeuropeanăcomplet nouă

Stabilirea poziției s-a realizat prin utilizarea celor patru sateliți Galileo lansați în octombrie 2011 și în 2012 și a infrastructurii terestre a programului Galileo, care include centrele de control din Italia și Germania și rețeaua globalăde stații terestre. Sunt necesari cel puțin patru sateliți pentru a stabili o poziție în cele trei dimensiuni.

Cu patru sateliți, constelația Galileo este vizibilăîn același timp pentru doar cel mult două-trei ore pe zi. Aceastăfrecvențăva crește pe măsurăce intrăîn funcțiune mai mulți sateliți și mai multe stații terestre.

Beneficiile poziționării prin sistemul de navigație prin satelit Galileo

Galileo le va permite utilizatorilor săîși cunoascăpoziția exactăîn timp și spațiu, la fel ca GPS, însăcu o mai mare precizie și fiabilitate. Galileo este programul Comisiei Europene pentru dezvoltarea unui sistem global de navigație prin satelit sub control civil european. El va fi compatibil și, pentru unele dintre serviciile sale, interoperabil cu sistemul american GPS și cu sistemul rusesc Glonass, rămânând însăindependent de acestea.

Nivel ridicat de precizie

Prin plasarea sateliților pe orbite cu o mai mare înclinare fațăde planul ecuatorial, Galileo obține, de asemenea, o mai bunăacoperire la latitudini înalte, prin urmare va fi deosebit de valoros pentru utilizatorii din Europa de Nord, o zonăcare în prezent nu este bine acoperitădoar prin sistemul GPS al SUA. Înplus, proprietățile îmbunătățite ale semnalului Galileo îl fac mai ușor de interceptat și de menținut, precum și mai rezistent la interferențe și reflecții.

Oportunități de afaceri

Galileo și industria spațialăreprezintăîn general o uriașăoportunitate pentru Europa, nu doar pentru viața de zi cu zi a cetățenilor și pentru societățile comerciale care furnizeazăinfrastructurile spațiale, ci chiar mai mult pentru industria din aval, cei care dezvoltăaplicații sau servicii inovatoare. Galileo creeazăo serie de noi oportunități de afaceri pentru fabricanții de echipamente, dezvoltatorii de aplicații și prestatorii de servicii care necesităo mare fiabilitate.

Unele servicii derivate ar putea, de exemplu, săcontribuie la evitarea accidentelor auto, săajute persoanele cu deficiențe de vedere și motorii săse deplaseze, săaccelereze transportul de mărfuri periculoase, săexploreze adâncimea apelor costiere și săfaciliteze împrăștierea eficientăa sării pe timp de iarnă.

Protecție și securitate civilă

Domnul Tajani a precizat, de asemenea, căși sectorul public este un potențial client pentru aplicațiile bazate pe Galileo, în special în ceea ce privește domeniile protecției și securității civile. Viitoare Servicii publice reglementate (PRS) Galileo pot fi utilizate de către serviciile de urgență, pentru transporturile critice sau în sectorul energetic, al telecomunicațiilor și al apărării. Domnul Tajani a declarat căutilizatorii potențiali încănu cunosc suficient aceste avantaje ale sistemului Galileo.

PRS vor fi limitate la utilizatorii autorizați de guverne pentru aplicațiile sensibile care necesităun nivel ridicat de continuitate. PRS utilizeazăsemnale robuste, adicăsunt criptate și rezistente la bruiaj.

Sistemul Galileo va fi gata de lansare în 2014

Operațiunile sistemului Galileo vor demara pânăla sfârșitul anului 2014, însăinfrastructura sa va fi finalizatăulterior.EGNOS_sharpens_GPS_accuracy_over_Europe

Comments

comments

About the Author