Arc peste generatii * La un givan domnesc

Posted on nov. 4 2010 - 8:04pm by petre

De ceva vreme se ntlnesc, n prima smb?t? din fiecare lun?, pe terasa sau n restaurantul Fabricii de Bere din Timi?oara, seniorii care au absolvit Liceul General Dragalina din Oravi?a. Decanul de vrst? ales este juristul Horia Husta, care n luna august a mplinit venerabila vrst? de 96 de ani.

Certificatul de na?tere al Asocia?iei, prezentat de distinsul decan de vrst?, n cartea domniei sale Neamul Mustonilor n Banat este urm?torul: n 1996 s-a constituit, n fapt, Cercul Absolven?ilor Liceului General Dragalina Oravi?a, promo?iile 1931-1967, cu domiciliul n Timi?oara. n realitate, actul s?u de na?tere se datoreaz? perioadei de dup? cel de-al Doilea R?zboi Mondial, dintr-o justificat? ?i nostalgic? dorin?? a promo?iilor de a afla ve?ti despre fo?tii lor colegi de liceu ?i profesori din Oravi?a () Ini?iativa a apar?inut ctorva absolven?i ai promo?iei 1947: Geza Deutsch, Cornel Molnar, Tiberiu M?t?rng?, Liviu Cre?u, Gheorghe Tudor, la care au aderat ?i or?vi?eni Ionel Cr?iniceanu, Gogu Iana ?i al?ii.

Ulterior, la asocia?ie au aderat ?i alte promo?ii, mai tinere, inclusiv absolvente ale gimnaziului de fete Regina Maria din Oravi?a, acceptate datorit? sentimentelor de ata?ament fa?? de Oravi?a.
Distin?ii seniori care particip? la ntlnirea lunar? a celor cu r?d?cini comune n arealul c?r??an au vrste cuprinse ntre 65 ?i 96 de ani. Exist? ?i excep?ii, oameni mai tineri ?i nc? n activitate.

Desigur c? nu to?i spun prezent lun? de lun?, ci n func?ie de ct le permite timpul afectat oblojirii r?nilor ce apar odat? cu vrsta. n timp, unii s-au retras definitiv, prin voia Celui de Sus.
Din anul 1996, de la constituire, au fost circa 80 de oameni care au onorat cu prezen?a aceste ntlniri, dintre care 18 s-au stins din via??. Pe lng? participarea la ntlnire a celor stabili?i n Timi?oara, merit? s? remarc?m ?i participarea or?vi?enilor Ionel Cr?iniceanu ?i Gogu Iana.

Printre participan?i sunt suficien?i care au avut sau au nc? preocup?ri ?tiin?ifice, artistice, literare ?i mul?i care au avut func?ii de conducere n domeniul lor de activitate. Nu doresc ns? acum ?i aici s? m? refer punctual la realiz?rile sau activit??ile domniilor lor, dar nu pot s? nu amintesc prezen?a unor personalit??i cunoscute n Timi?oara ?i nu numai: academician Ioan P?un Otiman, prof. univ. dr. Gheorghe Chercot?, prof. univ. Romulus Minea, pictor Silviu Cre?u Or?vi?an, ziaristul Ioan Medoia ?i regretatul prof. univ. Geza Deutsch.

Prin aceste ntlniri p?streaz? leg?tura ntre ei cei care au crmpeie de amintiri dintr-un trecut apropiat sau mai ndep?rtat. Desigur c? nu to?i au amintiri comune, fiind peste 30 de genera?ii de absolven?i, dar au stat n acelea?i b?nci, au p??it pe acelea?i c?r?ri din mprejurimile ?colii ?i au respirat acela?i aer. Unii au mai p?strat leg?tura de-a lungul anilor.

Lor m-am al?turat ?i eu, ing. Iosif Brnzei (Jean Cicloveanu) ?i le-am dedicat o poezie despre aceste ntlniri, imaginate, spre bucuria celor prezen?i, n graiul zonei: (La un givan domnesc) La Timi?oara, la c?fan?, Se ntlnesc, lun? de lun?,/ La o vorb? b?n??ean?/?i-un pahar de voie bun?,//Domni mai mici ?i domni mai mari,/Doctori, ingineri, arti?ti,/Dasc?li universitari,/Fel de fel de con?opi?ti,//C?rturari, distin?i docen?i,/Mah?ri ce au fost pe val,/Chiar afaceri?ti poten?i/?i decanul un fi?cal.//Nu se strng la nimereal?:/To?i sunt neao?i b?n??eni,/Declarnd cu mare fal?/C?-s n?scu?i or?vi?eni.//Cu patalama la mn?,/Din Forviz, de pe Oga?,/Din Oravi?a Romn?,/Ori din Vale de Cara?,//Descnt? la o p?linc?,/O caf?, un suc, o bere,/Cam dup? cum au f?linc?/La r?runchi, inim?, fiere.//Nu prea fac, de viitor,/Planuri ca n tinere?e./Strng trecutul n decor,/Strecurnd din el pove?e.//La cte-o aniversare,/Limbile se mai dezleag?,/Gndul, vorba prind culoare,/Rde inima beteag?.//Ca la un praznic domnesc,/i imbie un pogan./?tamplurile se golesc,/Cre?te pofta de givan.//s potca?i, se oco?esc/C-au ajuns domni la ora?./Dar se simte cum jelesc/De dor, dragul lor Cara?.//Dealurile, prunii, vi?a/Nu mai vin ca s?-i r?sfe?e;/Cu gndul la Oravi?a,/Tnjesc dup? tinere?e.//Merg n Fabric, la c?fan?,/Lunar ?i se-mbog??esc,/C?-?i trag seva c?r??an?/Din givanul lor domnesc.//Dar, n timpul ce-a r?mas,/Dragostea de-odinioar?/?i-o d?ruiesc, pas cu pas,/Zilnic, drag? Timi?oar?.

De la aceste ntlniri nu lipsesc ur?rile pentru cei aniversa?i ntre dou? ntlniri ?i momentele de reculegere n memoria celor care s-au retras pentru odihn? ve?nic?.
Arcul peste genera?ii cu r?d?cini comune n Valea Cara?ului este un prilej de ntlnire ?i transmitere a unor speran?e izvorte din bucuria reconstituirii unui mozaic de amintiri.
S? le ur?m acestor seniori un prezent roditor de clipe senine!
Jean Cicloveanu

Comments

comments

About the Author