Acum 322 ani Transilvania a fost smulsăturcilor și subordonatăVienei prin Diploma Leopoldină

Posted on dec. 10 2013 - 12:15am by petre

Diploma leopoldinădin 1691, promulgatăde împăratul Leopold I în data de 4 decembrie 1691, a fost actul prin care Principatul Transilvaniei a fost subordonat direct Curții de la Viena în urma succeselor militare și politice în contra Imperiului Otoman, care din 1529 și pânăla acea datăa deținut suzeranitatea politicăasupra principatului. Diploma

La baza Diplomei Leopoldine din 1691 stăTratatul de la Viena din 1686 (Tratatul Hallerian), prin care Transilvania s-a pus sub protecția Vienei, care l-a recunoscut ca principe pe Mihai Apafi al II-lea. Înacelași timp, ÃŽnalta Poartăl-a numit ca principe al Transilvaniei pe Emeric Thököly.

Leopold_I_of_Habsburg

Prin Diploma Leopoldinădin 1691 Transilvania a obținut un statut politic separat de cel al Regatului Ungariei. Legislația impusăde Curtea de la Viena Regatului Ungariei (Approbatele, Compilatele și Codul lui Werböczi) a rămas în vigoare, iar privilegiile nobilimii, sașilor și secuilor au fost recunoscute de împărat.

Înmaterie religioasăau fost menținute prevederile Edictului de la Turda din 1568, care a proclamat libertatea conștiinței și toleranța religioasă, cu patru confesiuni recepte, spre deosebire de hotărârile Dietei de la Pojon din 1608 și 1647 (valabile în Ungaria), unde erau recunoscute doar trei confesiuni recepte (confesiunea romană, cea augustană, respectiv cea helvetică). ÎnTransilvania exista a patra confesiune receptă, anume cea a Bisericii Unitariene din Transilvania. Practicarea religiei grecești, a zwinglianismului, anabaptismului și a religiei mozaice era toleratădeopotrivăîn Ungaria și în Transilvania. Cultul antitrinitarian, recept în Transilvania, avea în Ungaria statutul de cult tolerat, ca și cele patru culte tolerate în Transilvania.

Curtea de la Viena a folosit concomitent unirea religioasăa românilor transilvăneni ca pe un instrument de dislocare a autarhiilor medievale, în efortul ei politic de spargere a monopolurilor istorice.

Înacest context, prin prima diplomăleopoldinălegatăde chestiuni confesionale, împăratul Leopold I a recunoscut clerului unit aceleași privilegii ca și cele ale clerului latin, iar prin cea de-a doua, din 19 martie 1701, a recunoscut tuturor mirenilor – inclusiv țăranilor – care acceptăunirea cu Roma, cănu vor mai fi tratați ca simpli „tolerați”, ci se vor bucura de toate drepturile civice.

Aceastăîncercare imperialăde subminare a privilegiilor nobililor, sașilor și secuilor nu a putut fi pusăîn aplicare din cauzăcăromânii nu se găseau la momentul respectiv în situația de a oferi o elităsocialăconsistentă.

Ostilitatea nobilimii (majoritar calvine) fațăde Biserica RomânăUnităa venit ca urmare a percepției unirii cu Roma ca pe un instrument al politicii Vienei de răsturnare a sistemului politic din Transilvania, posibilitate ancoratăjuridic chiar prin Diploma din 1691.

sursa: wikipedia care citează
Ovidiu Ghitta, Nașterea unei Biserici, Presa UniversitarăClujeană2001

Comments

comments

About the Author