Acum 24 de ani apărea Ziarul Timișoara!

Posted on ian. 24 2014 - 12:42am by petre

Acum 24 de ani, la 23 ianuarie, se năștea o legendă. Ziarul Timișoara. Iatădoar câteva repere din istoria unei publicații care va rămâne în memoria orașului (chiar dacăacum, cu numele publicații simbol al democrației românești se întâmplălucruri care umbresc aceastăminunatăpoveste de 24 de ani, dar, despre ultimii doi ani și despre soarta ziarului, într-un amplu material, în curând).

decizia frontului (2) (506x680)

23 ianuarie 1990 – Apariția Ziarului Timișoara umple un gol în viața publicisticătimișoreană, oferindu-le pentru prima oarăcititorilor o „alternativă„.

11 martie 1990 – Încadrul unui mare miting, se dăcitire „Proclamației de la Timișoara„, document-manifest care a marcat toatăviața politicăromânească.

28 aprilie 1990 – Reprezentanții organizațiilor care au aderat la Proclamație se întrunesc în vederea constituirii Alianței Naționale pentru Victoria Revoluției. Ceea ce se și întâmplă.

8 iunie 1990 – Societatea Timișoara organizeazăun miting în sprijinul Comitetului de Acțiune pentru Democratizarea Armatei.

10 noiembrie 1990 – Mai multe asociații, printre care și Societatea Timișoara, înființeazăAlianța Civică.

13-14 decembrie 1991 – Ziarul Timișoara intrăîn grevă, în semn de protest fațăde obstrucționările economice aplicate de putere presei independente.

2 iulie 1992 – Consiliul Municipal hotărăște, în unanimitate, schimbarea denumirii străzii Mihai Eminescu în strada Proclamației de la Timișoara, ca o recunoaștere a rolului pe care l-a avut Proclamația în evoluția ulterioarăa vieții sociale și politice din țara noastră.

7 iulie 1992 – Miting al Societății Timișoara, cu participarea unor personalități ca Ana Blandiana, Constantin Ticu Dumitrescu, Dumitru Iuga, Petre Mihai Băcanu, Corneliu Coposu. Se dăcitire unui Apel din Timișoara – document manifest, redactat în spiritul Proclamației.

9 iulie 1992 – Este inaugurat Salonul Vega al Societății Timișoara. Cu aceastăocazie sunt vernisate expozițiile pictoriței Eugenia Dumitrașcu Luca și a sculptorului Ștefan Călărășanu.

11 septembrie 1992 – Societatea Timișoara decide acordarea anualăa douăpremii: premiul „Speranța„, personalității care în anul respectiv a contribuit în cea mai mare măsurăla procesul democrației în România, și premiul „Secera și ciocanul„, persoanei publice, politice sau culturale, care în anul respectiv, prin activitatea sa, a dăunat în cel mai înalt grad progresului democrației, eliberării României de sechelele totalitarismului. Anunțarea premiilor se face în fiecare an pe 16 decembrie.

15 octombrie 1992 – Societatea Timișoara începe săstrângăbani și bronz pentru ridicarea a 12 monumente dedicate Revoluției. Acțiunea de colectare demareazăprin donația a 1000 de kg de bronz făcutăchiar de Societatea Timișoara.

14 decembrie 1992 – Societatea Timișoara acordăprimele sale premii. Premiul „Speranța„ revine lui Corneliu Coposu, în timp ce premiul „Secera și ciocanul„ se acordălui Ion Iliescu. Acesta din urmănu a venit nici pânăîn ziua de astăzi să-și ridice „trofeul„…

27 martie 1993 – D-lui Coposu îi este înmânat premiul „Speranța„.

15 iulie 1993 – Societatea Timișoara organizeazăo veghe cu lumînări în fața Catedralei, cu prilejul împlinirii a trei ani de la evenimentele din 13-15 iunie 1990. Participăpeste 3000 de timișoreni.

 

17 iulie 1993 – Ziarul Timișoara se alăturămai multor publicații și agenții de presăîn inițiativa de a nu mai publica un timp nimic despre Guvern – de parcăacesta nu ar exista.

5 februarie 1994 – Societatea Timișoara oferăpremiul „Alexandra Indrieș„ doamnei Alina Mungiu Pippidi, cel mai bun tînăr eseist politic al anului 1993.

26 august 1994 – Ziarul “Timișoara„ a hotărât săpublice în fiecare număr fotografia prefectului județului Timiș, Ioan Paștiu, care a pus în practicădirectivele antitimișene ale șefilor PSDR, pânăla demisia acestuia.

24 octombrie 1994 – Societatea Timișoara convoacădelegațiile tuturor forțelor politice și civice preocupate de pagubele produse județului Timiș de către conducerea Prefecturii, în frunte cu prefectul Ioan Paștiu.

18 ianuarie 1995 – Pentru anul 1994, Premiul „Alexandra Indrieș„ a fost atribuit Roxanei Iordache.

8 februarie 1995 – Un precedent periculos pentru libertatea presei românești. Iosif Costinaș a fost condamnat pentru calomnie.

10 martie 1995 – Premiul „Speranța„ îi este înmânat lui Petre Mihai Băcanu, iar premiul „Secera și ciocanul„ lui Octav Cozmâncă.

11 martie 1995 – Societatea „Timișoara„ a intrat în istorie. Proclamația de la Timișoara a intrat oficial în Istoriografi a României, la Muzeul Banatului din Timișoara, dl. George Șerban, principalul artizan al acestui document, a înmânat conducerii muzeului manuscrisul Proclamației.

17 octombrie 1996 – Axa București – Timișoara este din nou în acțiune: Timișoara, cu sprijinul ziarului „Ziua„, editeazăun supliment special pentru țărani, pe care îi îndeamnăsăvoteze schimbarea. Suplimentul este împărțit în mod gratuit în satele din județul Timiș.

10 decembrie 1996 – Societatea și ziarul Timișoara organizeazăturneul de șah activ „16 Decembrie 1989„, turneu care va fi câștigat de Ovidiu Foișor.

14 decembrie 1996 – Apare primul număr al suplimentului cultural al ziarului „ALT supliment„.

16 decembrie 1996 – Premiul „Speranța„ îi este acordat lui Emil Constantinescu, iar „Secera și ciocanul„ lui Iosif Boda, fostul director de campanie electoralăa lui Ion Iliescu.

3 martie 1997 – Jurnalistul Bogdan Ficeac de la „România liberăeste desemnat câștigător al premiului „Alexandra Indrieș„.

17 martie 1997 – Ziarul Timișoara lanseazăcampania România și NATO„, de susținere a aderării României la structurile euro-atlantice.

18 martie 1997 – La invitația Societății Timișoara, Emil Constantinescu vine la Timișoa ra, unde îi este înmânat premiul „Speranța„.  Ion Caramitru și Ana Blandiana devin membri de onoare ai Societății.

25 aprilie 1997 – Cu ocazia revenirii la Timișoara, pentru prima oarădupă50 de ani, a Majestății Sale Regele Mihai I al României, ziarul Timișoara editeazăsuplimentul „Dupăo jumătate de veac…„

25 iunie 1997 – Societatea și ziarul Timișoara adreseazăcâte o scrisoare lui Javier Solana și lui Helmuth Kohl, prin care aratăcă, în ciuda amînării de la Madrid, susțin în continuare opțiunea României pentru NATO.

3 septembrie 1997 – Dupăce Majestatea Sa Regele Mihai și-a petrecut aproape o lunăîn România, ziarul Timișoara editeazăun supliment special, bogat ilustrat, în care este prezentatăîntreaga vizită.

 

20 noiembrie 1997 – Societatea Timișoara ia poziție împotriva blocării Legii privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică.

22 decembrie 1997 – Pentru prima datăîn România, ziarul Timișoara inițiazăconcursul „Cel mai bun fotbalist din Europa de Est„, la care își dau concursul 41 de publicații din Europa, trofeul revenindu-i lui Pedrag Mijatovici.

27 decembrie 1997 – Cotidianul Timișoara organizează„Miss Ziarul Timișoara„, prima ediție fiind câștigatăde Raluca Dugăilă.

22 mai 1998 – Cotidianul Timișoara este primul ziar din Timișoara care are paginăde web pe Internet.

22 iulie 1998 – Învederea punerii la curent a timișorenilor despre ceea ce se întâmplăîn Ko-sovo, ziarul Timișoara este prima publicație din Vest care își trimite corespondent în Iugoslavia – Levente Balint.

21 august 1998 – Cotidianul Timișoara este sponsor media în organizarea Festivalului de Jazz Brebu – Gărâna.

21 septembrie 1998 – Cotidianul Timișoara încearcăsădevinăo punte de înțelegere și toleranțăîntre etniile din România publicând zilnic în ziar o paginătradusăîn limba minorităților maghiară, sârbă, germană.

3 septembrie 1998 – Ziarul Timișoara susține candidatura Regelui Mihai I în cursa pentru obținerea „Premiului Nobel pentru Pace„.

30 octombrie 1998 – Societatea Timișoara înmâneazăRegelui Mihai premiul „Speranța„.

15 ianuarie 1999 – Zi tristăpentru ziarul Timișoara, pentru Societatea Timișoara și pentru timișoreni – a plecat dintre noi George Șerban.

13 martie 1999 – Cotidianul Timișoara l-a desemnat pe Adrian Cioroianu, cel mai bun analist politic, acordându-i premiul „Alexandra Indrieș„.

15 decembrie 1999 – Deși orientarea sa era evidentăde mai mult timp, ziarul Timișoara aratăpentru prima oarărăspicat faptul căeste un ziar monarhist.

28 decembrie 1999 – Ziarul Timișoara organizează„Miss Millenium„ căștigat de Roxana Filip.

Ianuarie 2000 – Publicația “Timișoara internațional„ sărbătorește jubileul a 100 de apariții pentru românii din Diasporă.

19 iunie 2000 – Timișorenii au votat Europa! Gheorghe Ciuhandu a câștigat alegerile devenind primar al Timișoarei Iunie-decembrie 2000 – Ziarul Timișoara se implicăîn campania electorală, susținând, în mod egal, toate forțele democratice. Din păcate, succesul nu a fost același ca în 1996.

 

23 noiembrie 2000 – Mesajul Regelui Mihai în care îi îndeamnăpe români sămeargăla vot.

1 mai 2001 – Din motive cunoscute cititorilor săi fideli și apropiaților redacției, ziarul Timișoara își reduce frecvența de apariție, de la cotidian devenind tri-săptămânal.

11 septembrie 2001 – Ediție specialădedicatăatentatelor din SUA.

2 decembrie 2001 – Ziarul Timișoara se implică, alături de Fundația Horia Rusu, în orgnizarea Marșului pentru Capitalism la Timișoara.

10 ianuarie 2002 – Tentativăde sabotaj a ziarului Timișoara. Doi indivizi au încercat săîmpiedice apariția acestuia. .

9 iunie 2002 – A dispărut dintre noi arhicunoscutul Iosif Costinaș, unul dintre simbolurile Revoluției din 1989.

Iulie 2003 – Ziarul Timișoara și Teatrul Maghiar, în colimatorul SRI.

11 septembrie 2003 – La trei ani de la atentatele de la World Trade Center, ziarul Timișoara editeazăun supliment special despre eroii Americii.

13 martie 2004 – Festivitatea decernării premiilor Societății Timișoara și ziarului Timișoara pe anul 2003

20 aprilie 2004 – Supliment in memoriam Wilhelm Weiss. Ultimul curcubeu.

11 martie 2005 – Proclamația de la Timișoara-șansa ratatăa României. Majestățile lor Regele Mihai și Regina Ana prezenți la manifestările Societății Timișoara.

26 iulie 2005 – Primul director al ziarului Timișoara fondat în anul 1936 a plecat dintre noi la venerabila vârstăde 97 de ani.

13 octombrie 2005 – Președintele Băsescu dorește ca mass-media să-și destăinuie sursele de finanțare. Ziarul Timișoara își prezintă, primul, transparent sursele de finanțare.

26 octombrie 2006 – Supliment dedicat Regelui Mihai la a 85-a aniversare.

28 aprilie 2007 – Ediție aniversarăbibliofilă– Timișoara 4000 de apariții.

22 mai 2007 – Societatea Timișoara își exprimăsatisfacția pentru rezultatul votului referendumului din 19 mai – când Traian Băsescu, susținător al Legii lustrației, a ieșit învingător.

18 decembrie 2007 – Au fost decernate premiile Societății Timișoara pe anul 2007. Pentru “Secera și Ciocanul„ – Bogdan Olteanu; Premiul “Ioan Monoran„ – Irina Tudor, Radu Filipescu; Premiul “ Alexandra Indrieș„ – Sorin Ioniță; Premiul „Punctul 12 al Proclamației de la Timișoara„ – Sanda Golopentia; Membrii de onoare: Stephane Courtois, Vladimir Bukovski.

 

7 februarie 2008 – Societatea Timișoara se numărăprintre cele 23 de organizații neguvernamentale care au semnat scrisoarea deschisăcu titlul “Protest împotriva restaurației„.

14 august 2008 – A fost editat Parlamentul Rușinii, ediția a VI-a.

Martie 2009 – O nouăsperanțăa României – schimbarea de generații la aniversarea Proclamației de la Timișoara

1-3 august 2009 – ediție specialăcu ocazia împlinirii a 990 de ani de la prima atestare documentarăa orașului Timișoara – Un ziar pentru un oraș!

22-23 octombrie 2009 – Ediția a VII-a a suplimentului special “Parlamentul rușinii„

Decembrie 2009 – Majestatea Sa Regele Mihai I acordăCrucea Casei Regale Societății „Timișoara„ și primarului Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu.

Martie 2010 – Ediție specialăbibliofilăa ziarului „Timișoara„, dedicatăaniversării a 20 de ani ai Societății, ziarului „Timișoara„ și Proclamației de la Timișoara, ediție realizatăde membrii fondatori ai ziarului Timișoara din anul 1990

Martie 2010 -Ceremonia de acordare a premiilor Societății „Timișoara„

Aprilie 2010 – Ziarul „Timișoara„ a inaugurat rubrica „Spirit civic„ și a oferit premiul „Implicare civică„

Aprilie 2010 – Societatea „Timișoara„ la Parlamentul European

Mai 2010 – Gheorghe Ciuhandu spune că10 mai este adevărata sărbătoare a poporului român

Iunie 2010 –  Ziarul „Timișoara„ amintește, din nou, de Parlamentul Rușinii

Iulie – August 2010 – Supliment special cu Festivalul de Jazz de la Gărâna

August 2010 –  Ziarul „Timișoara„ a adus la Timișoara expoziția „Constatare la Fața Locului„, din vestita Mineriadădin 13 – 15 iunie 1990, expoziție însoțităde texte semnificative

Septembrie 2010 – Ziarul „Timișoara„ a devenit săptămânal și a intrat și pe piața media online

Septembrie 2010 –  Supliment al Festivalului timișorean Plai

 

 

Comments

comments

About the Author