Ce ne recomandăComisia Europeanăîn raportul MCV?

Posted on ian. 23 2014 - 12:03am by petre

Comisia Europeanărecomandă, în raportul MCV, ca obligația Executivului și a Legislativului de a respecta independența justiției săfie inclusăîn Constituția revizuităși ca prin noul statut al parlamentarilor săcreascăla maximum numărul de hotărâri judecătorești definitive care sunt executate.

Comisia Europeana
Comisia invităRomânia săîntreprindămăsuri în patru domenii: independența sistemului judiciar, reforma sistemului judiciar, integritatea și lupta împotriva corupției.

„Factorii de decizie din sistemul judiciar trebuie săcontinue săapere independența justiției. (…) Înacest domeniu, România ar trebui săse asigure căîn Codul de conduităal parlamentarilor sunt incluse dispoziții clare în ceea ce privește respectarea independenței sistemului judiciar, și în special a hotărârilor judecătorești de către parlamentari și în cadrul procesului parlamentar și săasigure Consiliului Superior al Magistraturii condițiile necesare pentru consolidarea activității sale de protejare a independenței sistemului judiciar și de sprijinire a magistraților confruntați cu provocări care aduc atingere independenței sistemului judiciar”, se aratăîn raport.

Totodată, CE recomandăRomâniei săprofite de ocazia creatăde posibila revizuire a Constituției pentru monitorizarea dispozițiilor existente în ceea ce privește „separarea puterilor, cu precizarea clarăa obligației executivului și legislativului de a respecta independența sistemului judiciar”.

Înceea ce privește reforma sistemului judiciar, experții CE considerăcăar trebui intensificate progresele privind sporirea uniformității jurisprudenței și a practicii judiciare, „prin includerea unor măsuri de accelerare a procedurilor judiciare și de utilizare a noilor posibilități, cum ar fi confiscarea extinsă”.

România ar trebui „săaccelereze găsirea unei soluții la problemele generate de volumul de lucru și săadopte măsurile legislative necesare pentru restructurarea sistemului de instanțe” și săfinalizeze „procedurile privind legea pensiilor magistraților condamnați pentru infracțiuni”. Înplus, România trebuie „săîmbunătățeascărespectarea hotărârilor judecătorești la toate nivelurile, pentru a se asigura executarea adecvatăa hotărârilor judecătorești și a sancțiunilor financiare”.

Îndomeniul integrității, România ar trebui „săse asigure cănu existăexcepții de la aplicabilitatea actelor legislative privind incompatibilitatea, conflictele de interese și averile nejustificate”. De asemenea, se recomandăca Guvernul săcolaboreze cu ANI pentru elaborarea și propunerea unor acte legislative de îmbunătățire a cadrului de integritate.

CE recomandăintroducerea verificărilor ex-ante a achizițiilor publice în cadrul ANI, în vederea „extinderii acestei verificări de la procedurile în care sunt implicate fonduri ale UE la toate procedurile de achiziții publice.

O altărecomandare importantăeste asigurarea că”prin introducerea noului statut al parlamentarilor se mărește la maximum numărul de hotărâri judecătorești definitive care sunt executate automat”.

Înceea ce privește lupta împotriva corupției, Bucureștiul trebuie săse asigure călegislația în domeniu se aplică”în mod egal tuturor și în condiții egale”. Totodată, trebuie intensificate „eforturile de urmărire penalăa cazurilor de corupție la scarămică”.

Raportul recomandădezvoltarea unei Strategii Naționale Anticorupție prin introducerea „unor criterii de referințăși a unor obligații mai coerente pentru administrația publicăși prin punerea rezultatelor la dispoziția publicului”, conchide Mediafax.

Comments

comments

About the Author