Timișoara în proiectul Capitale Verzi ale Europei

Posted on feb. 20 2014 - 10:29am by petre

Colegiul Tehnic „Azur„ organizează, în data de 08.04. 2014, dezbaterea pe marginea  Proiectului euroregional Capitale verzi ale Europei – Timișoara, Mica Vienă, Ziua Pământului ediția a VI-a.

Cu aceastăocazie văinvită  la Ziua Porților deschise la Colegiul Tehnic “Azur„.

Scopul proiectului:
Valorificarea experiențelor pozitive privind proiectele și cercetările în domeniul calității activităților ecologice școlare în mediul urban și rural.

Obiectivele proiectului:
·         Schimburi de experiențăîntre cadre didactice universitare și preuniversitare, cercetători, specialiști în domeniul ecologiei,elevi, studenți, etc.
·         Calitatea educației, calitatea mediului, prioritate a problematicii lumii contemporane, regăsităîn Strategia de la Lisabona și Strategia de Dezvoltare durabilăa Uniunii Europene este exprimatăprin promovarea unor politici sustenabile în ceea ce privește capitalul uman și natural și asumatăprin acceptarea principiilor Decadei pentru Educație, pentru Dezvoltare Durabilă.
·         Vizitarea laboratoarelor, a atelierelor, a laboratoarelor de informatică,  a claselor, a terenului de sport, a sălii de sport, a cantinei, a internatului;
·         Program de vizităla Colegiul Tehnic „Azur„ al  elevilor claselor a  VIII-a și al  părinților acestora, al  diriginților claselor  a  VIII-a  în 8  Aprilie 2014,  între orele 12-20.
·         Ecologizarea terenului și parcului Colegiului Tehnic „AZUR„ cu elevii  de liceu și școli gimnaziale; pregătirea pentru plantarea de arbori  și arbuști, gard viu; plantarea;
·         Analize de laborator: determinarea poluanților din ape, aer, sol; vizitarea laboratoarelor Colegiului;
·         Organizarea concursului de fotografii: Timișoara ecologică, Europa ecologica;

PROGRAM

Orele: 8.00-10.00 – Ecologizarea terenului și parcului Colegiului Tehnic „AZUR„ cu elevii  de liceu ; pregătirea pentru plantarea de arbori  și arbuști, gard viu;
Ora 10.00 – 11.00 Analize de laborator : determinarea poluanților din ape și vizitarea laboratoarelor Colegiului;
Ora  11.00 – 11.20 la COLEGIUL TEHNIC AZUR TIMIȘOARA,CALEA MARTIRILOR NR.64

Cuvânt de deschidere:

Decan prof.dr.ing. Nicolae Vaszilcsin-Facultatea de Chimie și Ingineria Mediului Timișoara ;
Prof.dr.ing. Petru Negrea-Facultatea de Chimie și Ingineria Mediului Timișoara ;
Director  Pintilie Alina- Direcția Comunicare- Primăria Timișoara
Director ing. Bere Semeredi Adrian-Direcția de Mediu Primăria Timișoara
Prof. Cornel Petroman, Inspector școlar general – Inspectoratul Școlar JudețeanTimiș
Director prof.Veljko Stojanovici- Hemijsko-Medicinska Skola Vrsac Serbia
Prim Comisar Ing.Mariana LÅ‘rincz- Garda Naționalăde Mediu Comisariatul Județean Timiș
Prof.dr. Nicolae Diminescu- Fundația Verde 2000
Director prof. Cristian Vlad – Casa Corpului Didactic Timiș
Director. prof. Marin Mihaela – Colegiul Tehnic „Azur„ Timișoara
Director. prof. Nicolae Pușcașu –Palatul Copiilor  Timișoara
Director. prof. Stăncuna George –Școala cu Clasele I-VIII  nr.25 Timișoara

Ora  11.20 – 11.25 Prezentarea proiectului CAPITALE VERZI ALE EUROPEI, TIMIȘOARA – MICA VIENĂ,   proiect ecologic  euroregional al  elevilor  din școli cu clasele I-VIII,  colegii și licee privind conștientizarea importanței  protecției mediului, a echipelor de voluntari ecologiști, de către consilier ing. Trapcea Călina – Primăria Municipiului Timișoara -  Direcția de Mediu și prof. SamuilăGabriela;
Prezentarea proiectelor ecologice, a  proiectului transfrontalier dintre Hemijsko Medicinska Skola Vrsac Serbia și Colegiul Tehnic„ AZUR„ Timișoara;
Prezentarea programului de desfășurare al activităților acestui proiect;
Ora 11.25 – 11.35 Discuții;
Ora 11.35- 11.50 – Dezbaterea și stabilirea premiilor   Concursului   de fotografii, colaje,  ale echipelor de elevi de la gimnaziu și  elevi  de la liceu care au  preocupări  în domeniul protecției mediului, ecologizarea parcurilor, pădurilor, plantarea de arbori și arbuști, colectarea de deșeuri, protecția aerului, reducerea poluării aerului, cum ne implicăm  pentru un oraș curat, european, Orașul Florilor-Timișoara ecologică, CapitalăVerde a Europei,  etc.
Ora11.50 -12.00 – ÃŽnmânarea diplomelor echipelor premiate  de către membri juriului ;
Ora 12.00 – 12.30 -  Program  artistic în Amfiteatru ,  în colaborare cu Palatul Copiilor: cântece și dans;
Ora 12.30 -13.20 – Plantarea de arbori, arbuști, trandafiri, liliac, alți arbuști ornamentali, flori;
Ora 13.20 – 14.20 -Analize de aer, de imisii de gaze, analize de sol în zona Calea Martirilor- Str.Constantin Prezan;
Program  artistic pe terenul de sport:gimnasticăritmică, cântece și dans;
Ora12.00 -15,30 – Jocuri sportive;
Ora 15.30 -16.00 ÃŽncheierea proiectului .
Orele16.00 -21.00 Discotecă  pe terenul de sport al Colegiului Tehnic „Azur„ Timișoara.
Vizitarea laboratoarelor, a atelierelor, a laboratoarelor de informatică,  a claselor, a terenului de sport, a sălii de sport, a cantinei, a internatului;
Program de vizităla Colegiul Tehnic „Azur„, al  elevilor claselor a  VIII-a și al părinților acestora, al diriginților claselor  a  VIII-a  în 8 Aprilie 2014, între orele 10-20.

Parteneri proiect
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEÅ¢EAN TIMIȘ
COLEGIUL TEHNIC AZUR TIMIȘOARA
CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIȘ
HEMIJSKO-MEDICINSKA SKOLA VRSAC SERBIA
PALATUL COPIILOR TIMIȘOARA
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 TIMIȘOARA
CONSILIUL JUDEÅ¢EAN TIMIȘ
CENTRUL  DE CULTURĂ ȘI  ARTĂ AL JUDEÅ¢ULUI TIMIȘ
ASOCIAÅ¢IA PENTRU EDUCAÅ¢IE AZUR TIMIȘOARA

Comments

comments

About the Author