Televiziunea TVT 89 se închide la miezul nopții! Vezi ce fac angajații și patronul GeorgicăCornu

Posted on nov. 15 2013 - 10:06pm by petre

Imag-TVT89Înaceastăseară, la miezul nopții, una dintre puținele televiziuni din Timișoara, postul TVT 89, își întrerupe emisia definitiv.

ÃŽnchiderea unei entități media este un moment trist pentru democrație. O societate cu adevărat liberăși constituităpe baze democratice nu poate exista fărăo presăindependenta, puternicăși, mai ales, dezvoltatăîntr-un mediu profesional concurențial, pe cât posibil ferităde ingerințe exterioare de orice natură.

Înultimii ani, asistăm la un fenomen îngrijorător, care, dacăcontinuă, risca săafecteze grav democrația noastrăși așa originalăși fragilă. Tot mai publicații, posturi de radio și TV dispar de pe piațăîntr-un ritm alarmant.

Dacăîn cazul publicațiilor cu ediții tipărite, închiderea acestora și migrarea spre mediul online este un etapăfireascăa evoluției a pieței și a obiceiurilor în materie de consum de informație, închiderea definitiva a prea multor publicații are rațiuni economice complexe, în directălegătura cu economia și, din păcate, cu politica naționalăîn ansamblul lor.

Încazul TVT 89, cauza este une economică, mai precis falimentul mai multor societăți patronate de mogulul GeorgicăCornu.

“Nu am putut săevit falimentul. Mai multe firme au intrat în insolvență. Am fost prins cu băncile, nu am de unde sădau creditele înapoi în condițiile în care am de recuperat peste 40 de milioane de lei pentru lucrări efectuate. ÃŽmi pare rău dupătot ce nu mai este, nu doar dupăTVT 89. Emisia se oprește în noaptea de vineri spre sâmbătă. Televiziunea nu e o afacere profitabilă. Datorii au și Antenele și B1 TV.  Am crezut în economia de piațăși am angajat credite, însăcei cu care am lucrat s-au dovedit neserioși. Adicăstatul, pentru căîn lucrări de infrastructurăcu statul lucrezi. Nu e normal săiei credite și cei pentru care faci lucrări sănu te plăteascăși săte lase sădai faliment„, a declarat presei GeorgicăCornu.

Potrivit directorului postului TVT 89, Gelu Chetraruc, decizia de întrerupere a emisiei tocmai la ora 24 a zilei de 15 noiembrie a fost luatăde comun acord de redacție și de patronat, fiind trimisăo notificare către CNA în acest sens.

Înacest moment, colectivul redacțional al TVT 89 este de format din circa 30 de persoane, toți fiind în preaviz de 15 zile.

Potrivit surselor apropiate lui Georgica Cornu, se pare căacesta nu intenționeazăsărenunțe la televiziune, fiind foarte probabilăîncercarea de a obține o altălicența de emisie.

Pânăatunci, însă, suntem alături de colegii din redacția TVT 89, cărora le spunem săse ținătari și le dorim săîși găseascărepede de lucru în presă.

Comments

comments

About the Author