Sute de mii de oameni se bucură! Ce se întâmplăcu berea în România

Posted on iun. 10 2015 - 6:13pm by petre

Taxa pe valoarea adăugatăva fi redusăla 9% pentru berea la draft, în baza unui amendament aprobat, miercuri, de către deputați la ordonanța care diminueazăTVA pentru produsele alimentare, pregătităde Guvern săfie aplicatădin luna iulie a acestui an.

Amandamentul a fost propus de către deputatul minorităților naționale Adrian Merka și a fost preluat și de comisia de buget.halba

“Berea va fi încadratătarifar la codul NC 22 03 00 10, fiind singura băuturăalcoolicădestinatăconsumului exclusiv în restaurante, necesitând instalații specifice de servire deținute de persoane juridice. Din acest punct de vedere, nu existăriscul ca vânzarea în HORECA săcapete o dimensiune de retail, datorităcaracterului de servire a berii la draft specific doar industriei ospitalității„, a motivat inițiatorul amendamentul.

“S-ar putea colecta mai multe venituri prin creșterea vânzărilor de bere la draft, întrucât adaosul comercial este mai mare în HORECA, iar noi locuri de muncăvor putea fi create, mai ales pentru categorii defavorizate precum persoane mai puțin calificate, studenți, tineri fărăexperiență. Astfel, dacăprin aceastămăsurăs-ar crea un plus de consum de 100 000 hl de bere în zona HORECA, aceastăevoluție s-ar traduce prin efecte pozitive asupra încasărilor bugetare și a ocupării forței de muncă, net superioare fațăde aceeași evoluție în zona de retail”, se mai aratăîn motivare.

Amendamentele adoptate mai prevăd că, pentru berea produsăde mici fabrici de bere independente, a căror producție în anul calendaristic precedent nu a depășit 200.000 hl/an, iar pentru anul în curs antrepozitarul autorizat declarăpe proprie răspundere căva produce o cantitate mai micăde 200.000 hl/an, se aplicănivelul redus al accizelor specifice. Pentru micile fabrici de bere independente nou înființate pentru care antrepozitarul propus declarăpe propria răspundere căva produce o cantitate mai micăde 200.000 hl/an se aplicănivelul redus al accizelor specifice.

Același regim se aplicăși pentru berea livratăpe teritoriul României de către mici fabrici de bere situate în alte state membre, potrivit prevederilor din norme.

Fiecare micăfabricăde bere are obligația de a depune la autoritatea competentă, pânăla data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere privind cantitatea de bere pe care a produs-o în anul anterior și/sau cantitatea de bere pe care urmeazăsăo producăîn anul în curs, potrivit prevederilor din normelor metodologice.

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author