Subcomisarul Petru Rumega este noul ?ef al Poli?iei Rutiere Timi?

Posted on nov. 2 2010 - 9:30pm by petre

n urma examenului sus?inut la sediul IPJ Timi?, subcomisarul Petru Rumega a promovat examenul pentru ocuparea func?iei ?ef al Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Timi?

Anterior numirii n aceast? func?ie, ofi?erul a de?inut func?ia de ofi?er specialist pe linia cercet?rilor penale n cadrul aceluia?i serviciu.

Postul a r?mas vacantul n urma promov?rii comisarului Florin Bolbos n func?ia de adjunct al ?efului Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Timi?, cu atribu?ii pe linie de ordine public? ?i poli?ie rutier?.

Comments

comments

About the Author