Programul ERASMUS + se extinde și va oferi sprijin pentru 4 milioane de persoane în următorii 7 ani

Posted on sept. 19 2014 - 4:10pm by petre

Înperioada 2012-2013, aproape 270 000 de studenți din toatăEuropa au participat la programul de schimb Erasmus – număr-record în istoria de 27 de ani a programului.Erasmus_logo (604x721)

Cu ajutorul acestui program, studenții au posibilitatea de a petrece un an în altățară, fie pentru a studia, fie pentru a efectua un stagiu într-o întreprindere. Participanții nu plătesc taxe de școlarizare la universitatea gazdăși primesc o bursăcare contribuie la acoperirea costurilor de ședere în străinătate.

Erasmus se adreseazănu doar studenților ci și cadrelor universitare, altor membri ai personalului din învățământul superior și oamenilor de afaceri. Aceștia pot participa, timp de maxim 6 săptămâni, la activități de predare sau formare profesionalăîn străinătate.

Înperioada 2012-2013, au beneficiat de program peste 269 000 de studenți (cu 15 000 mai mulți decât în anul anterior), precum și peste 52 000 de membri ai personalului din învățământul superior.

Înmedie, studenții Erasmus au petrecut cu puțin peste 6 luni de studiu în străinătate și au primit o bursăde 253 de euro pe lună. Destinațiile preferate de studenți au fost Spania, Germania și Franța, în timp ce stagiarii au optat în special pentru Regatul Unit.

La program participătoate țările UE, precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia și, începând din acest an, Fosta RepublicăIugoslavăa Macedoniei.

O experiențăvaloroasă

Perioada petrecutăîn străinătate îi ajutăpe studenți săcâștige experiențăși să-și sporeascăastfel șansele de angajare. La rândul lor, cadrele didactice își pot îmbunătăți cunoștințele și metodele de predare.

Înprezent, aproximativ 10% din studenții europeni învațăsau se formeazăîn străinătate. Se preconizeazăcăacest procent se va dubla pânăîn 2020.

Înluna septembrie, Comisia va publica primul său studiu privind impactul programului Erasmus asupra capacității de inserție profesionalăa tinerilor. Înperioada 2012-2013, 500 de oameni de afaceri au ținut cursuri în străinătate în cadrul programului Erasmus, ceea ce demonstreazăcălegăturile dintre educație și piața muncii au început săfie mai strânse.

Erasmus+

Anul acesta programul a fost extins. Înurmătorii 7 ani, Erasmus+ va oferi sprijin unui număr de 4 milioane de persoane, dintre care 2 milioane de studenți.

El se adresează, de asemenea, ucenicilor și voluntarilor și oferăajutor suplimentar persoanelor cu nevoi speciale și celor care provin din medii defavorizate sau din regiuni izolate.

Programul poartănumele filosofului Desiderius Erasmus din Rotterdam (1466-1536), care a călătorit în toatăEuropa, în căutarea cunoașterii.

sursa: Comisia Europeană

Comments

comments

About the Author