Primăria a plantat 110.000 de butași de salcie energetică! Planta minune adoptatăși la Timișoara

Posted on dec. 19 2013 - 3:51pm by petre

IMG_0433

Dupăce autoritățile județului Arad au demarat un program inedit, menit pe de-o parte săprotejeze drumurile expuse la viscol și pe alta săobținăvenituri prin vânzare de masălemnoasăfoarte eficientăpentru foc, a venit rândul Timișoarei săurmeze exemplul.
Salcie taiata Salcie Salcie1 Salcie3
E vorba despre primele sălcii suedeze, așa numitele sălcii energetice, care au fost plantate în zona localității arădene Șemlac li, la Timișoara, în zona Ciarda Roșie.

Primăria Municipiului Timișoara a identificat în Zona Ciarda Roșie, o suprafațăde teren de 8,11 hectare, aflat  în administrarea Consiliului Local, alocat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/03.08.2013 ca amplasament  pentru amenajarea de spații verzi.  ÃŽntrucât terenul este traversat de linii electrice aeriene, afectate de reglementări privitoare la  asigurarea de zone de protecție, realizarea unor spații verzi și amenajări peisagistice cu vegetație arboricolăsau arbustivă, ori ca spațiu verde pentru recreere nu este posibilă. Totuși existăposibilitatea realizării unei amenajări cu vegetație arbustivăcu o înălțime mai redusă.
Municipiul Timișoara, prin Strategia privind schimbările climatice și Planul strategic de acțiune privind combaterea, atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice,  are ca obiectiv major reducerea emisiilor de CO2 pe teritoriul Municipiului Timișoara cu cel puțin 20% pânăîn anul 2020.
Învederea unei cât mai judicioase utilizări a terenului, luând în considerare anumite  caracteristici  fizice și chimice care nu îl recomandăpentru amenajarea unor spații verzi (textură, permeabilitate a solului redusă, exces de umiditate), precum și dedicarea acestuia într-un scop cât mai apropiat unui model de dezvoltare durabilă, s-a  considerat că,  autoritatea publicălocalătrebuie săfie un exemplu  în ceea ce privește abordarea unor culturi energetice de biomasă, prin realizarea pe acest teren a unei plantații de salcie energetică.

Salcia energetică(Salix viminalis) este o specie arbustivăce crește sub formăde tufă, a cărei lujeri ating o înălțime de cca 4 m, în condiții de recoltare anuală. Are o creștere rapidă(de pânăla 3-3,5 cm/zi în perioada de creștere activă) și o mare putere de regenerare, putând produce începând cu anul II-III de la plantare, în medie 30 tone de biomasăanual/hectar.
Salcia energeticăse poate utiliza ca și biocombustibil cu o mare putere calorică(~4900 Kcal/kg ~ 18-20 MJ/kg ~ 5,5 KW). De asemenea, se poate utiliza în industria lemnului și hârtiei, în industria farmaceutică, în horticultură- pentru constituirea unor perdele de protecție, atât a culturilor cât și a căilor de comunicație, la ameliorarea terenurilor degradate, etc. Din biomasăse pot obține  brichete și peleți.
Salcia energeticăare capacitatea de a valorifica bine terenurile improprii altor culturi – în primul rând terenuri cu exces de umiditate,  dar și terenuri degradate și poluate. Cultura se poate exploata cca. 25 de ani.
Edificarea unei plantații  vizeazăo succesiune de  operațiuni agricole. Pregătirea terenului se realizeazăca pentru orice altăculturăagricolă, plantarea s-a făcut în rânduri gemene la 75 cm. între ele, alternând cu intervale de 1,5 m. S-au utilizat ~ 13.860 butași/ha. Cultura se va întreține curatăde buruieni prin ierbicidare cât și prin efectuarea de prașile mecanice și manuale. De asemenea, plantația va beneficia de o fertilizare de bazăși fertilizări suplimentare odatăcu lucrările de întreținere, cât și dupăfiecare recoltare. ÃŽntreținerea culturii curatăde buruieni în special în anul I este esențialăpentru producțiile viitoare.
ÃŽncepând cu anul II-III, în funcție de tehnologia aplicată, anual sau o datăla 2 ani, se va trece la recoltarea culturii sub formăde lujeri sau de așchii, manual sau utilizând combine autopropulsate sau tractate.

La data de 15.12.2013 s-a finalizat lucrarea de  plantație de salcie energetică(Salix viminalis), condițiile condițiile meteorologice ale ultimelor trei sptămâni fiind favorabile lucrărilor agricole specifice. Au fost utilizați 110.880  butași de salcie energeticăaclimatizați,  proveniți de la producători  autorizați.
Pânăîn acest moment, cheltuielile pentru amenajarea plantației de salcie energetică, s-au ridicat la 67.378 lei, sumele fiind asigurate din bugetul  local al Municipiului Timișoara. Încursul primăverii anului 2014, se vor realiza și lucrările de ierbicidare.

Plantația de salcie energeticăva contribui astfel la  o mai eficientăutilizare a terenurilor municipalității, la o nouăabordare localăprivitoare la producerea de biomasăexploatatăîntr-o manierăsustenabilă, care săfie utilizatăca biocombustibil, pentru producerea de energie, cu emisii scăzute de CO2.

Avantajele? Salcia suedezăe ieftină, nu necesităîngrijiri speciale și rezistăperfect la clima din România, crește uluitor de repede, circa 3 centimetri pe zi, oferăprotecție împotriva viscolului, dacăeste plantatăîn perdea pe marginea drumurilor, iar apoi, la fiecare doi ani, poate fi tăiatăși folositădrept combustibil, având o mare putere calorică. Dupătăiere, butașii cresc din nou, fărăa fi necesarăo altăplantare, astfel căprocesul se repetăîn multiple cicluri.

Salcia suedezăîși face loc printre culturile noastre de cartofi și sfecla. Nu e comestibila și nici nu are vreun rol decorativ. Dar e foarte bunăde pus pe foc, spun cei care au făcut deja testul. Salix viminalis vine tocmai din Suedia și îi priesc zonele reci, cu sol umed. Crește uimitor de repede, 3 centimetri pe zi, fărăsăcearăîngrijiri speciale. Iar din lemnul sau se obține mult râvnita biomasa, un combustibil de mare viitor.

Investiția la hectar nu depășește 2.000 de euro. Odatăsădiți, butașii de salcie produc toatăviața. Iar în 2 ani cultivatorii pot săobținăun profit de 2.800 de euro pe hectar. Costurile sunt mici, munca puțină, iar riscurile zero. Planta e rezistentăși nu le dăemoții agricultorilor. Din păcate autoritățile nu încurajeazăprin subvenții aceastăcultură. Lemnul de salcie se mărunțește, apoi rumegușul se transforma în peleti, care se folosesc pentru încălzirea sobelor.

Mai ales căau apărut clienți și la noi în țară. LângăSfântu Gheorghe, un complex de sere este încălzit cu biomasa, adicărumegușul obținut din salcie. Cultivatorii de salcie energeticănu se tem de concurență. Dimpotrivă, își doresc săaibătot mai mulți aliați, pentru a susține împreunăplantele energetice.

România, alături de toate țările Uniunii Europene, s-a angajat ca pânăîn 2020 săfoloseascăîn proporție de 20% energie regenerabilă. Biomasa, alături de centrale eoliene, hidrocentrale și panourile solare – poate fi o soluție.

Comments

comments

About the Author