Moment aniversar la Pasmatex

Posted on oct. 29 2010 - 11:06am by petre

Nu r?ului ?i Da binelui, a fost dictonul dup? care s-a c?l?uzit timp de 21 de ani managerul Pasmatex Maria Grapini

Una dintre pu?inele firme care au reu?it s? se privatizeze cu succes prin metoda MEBO, Pasmatex Timi?oara, a aniversat, recent, 15 ani de la momentul zero. ntr-un deceniu ?i jum?tate, Pasmatex a dezvoltat un grup redutabil de trei firme n domeniul textil.

Grupul Pasmatex, cu un management 100% romnesc, a reu?it s? reziste n to?i ace?ti ani ntr-o economie de pia?? concuren?ial? n formare, cu politici fiscale ?i comerciale n permanent? schimbare. Ast?zi, grupul este lider de pia?? n Romnia, n sectorul producerii de accesorii textile ?esute. Cei 400 de angaja?i ai Pasmatex ofer? produse ?i pentru export.

Cu ocazia mplinirii a 15 ani de la privatizare, Maria Grapini, pre?edintele consiliului de administra?ie, a premiat cinci dintre cei mai importan?i ?i fideli clien?i, 12 pensionari care au lucrat peste 30 de ani n domeniu ?i care au decis s? r?mn? n continuare al?turi de Pasmatex, precum ?i echipa de manageri cheie. n cadrul unei recep?ii la care au participat fo?ti ?i actuali angaja?i, fiecare dintre cei remarca?i n ace?ti 15 ani a primit cte o insign? din aur, un cadou simbolic prin care s-a marcat acest eveniment.

Scurt istoric

Fabrica a fost nfiin?at? la 1 iunie 1919, ca firm? individual?. A urmat o perioad? de tehnologizare, astfel c? n anul 1925 ntreprinderea avea 14 r?zboaie de ?esut panglici, 10 ma?ini de tricotat ?i 53 de angaja?i. Dup? r?zboi, n 1949, a avut loc o comasare cu fabrica R?s?ritul ?i, n 1 iunie 1959, o alta, cu fabrica Firul ro?u, p?strndu-se profilul ?i titulatura 13 Decembrie.

ntre anii 1965-1970 au avut loc o serie de investi?ii care s-au concretizat n achizi?ii de utilaje, precum ?in construc?ia de noi spa?ii de produc?ie. n 1990, ntreprinderea textil? 13 Decembrie s-a constituit n societate comercial? pe ac?iuni cu capital de stat, fiind nregistrat? la Registrul Comer?ului sub denumirea de SC Pasmatex SA. Cinci ani mai trziu, Pasmatex a devenit societate comercial? cu capital integral privat romn.
Din acel an, printr-un management bazat pe calitate, punnd n fa?a tuturor obiectivelor clientul, ?i prin eforturi mari de retehnologizare, noii ac?ionari au reu?it s? rentabilizeze societatea, s? deschid? noi pie?e ?i s? realizeze o marc? de firm? recunoscut? n ?ar? ?i n str?in?tate.

La 15 ani de la privatizarea Pasmatex, grupul de firme reune?te n cadrul s?u societ??i comerciale de prestigiu pe pia?a romneasc?: Pasmatex Timi?oara, Pasmatex Con International Timi?oara ?i SP Label Timi?oara. Firmele care compun Grupul Pasmatex ofer? o palet? larg? de produse ?i servicii orientate c?tre client: confec?ii din tricot, confec?ii mbr?c?minte femei, lenjerie intim? de lux, o gam? larg? de produse de pasmanterie ?i accesorii textile ?esute ?i tricotate. Dup? 15 ani de la privatizare, Grupul Pasmatex are aproape 380 de angaja?i ?i o cifr? de afaceri de circa 5 milioane de euro.

Dreptate, profesionalism, obiectivitate

Principiile dup? care ac?ionez n via?? sunt: dreptate, profesionalism, obiectivitate, respect, echitate, credin??, spune Maria Grapini. Cei 21 de ani de activitate pe care a depus-o mpreun? cu echipa sa au fost ani de fr?mnt?ri, c?ut?ri, renun??ri, indign?ri, revolt?, atitudine, toate supuse unui singur mod de ac?iune: management adecvat, adaptat prea frecventelor schimb?ri ale mediului extern, management al calit??ii bazat pe oameni profesioni?ti, devota?i ?i loiali.

Adncirea neregulilor n economie, r?sturnarea ?i bulversarea sc?rii valorilor au f?cut din echipa noastr? una de temerari, ambi?io?i s? parcurg? drumul realiz?rii profesionale. ntr-o Romnie cu industrie autohton? n disolu?ie, cu o industrie textil? ntr-un declin dus pn? la exterminare, noi, Pasmatex Grup, ne-am ambi?ionat ?i nc?p??nat s? r?mnem. n Timi?oara, ora?ul care avea dezvoltate toate bran?ele industriale, unde au existat de la produc?tori de nc?l??minte, tricotaje, ciorapi, pn? la fire ?i ?es?turi, Pasmatex a r?mas ca o oaz? n de?ert, ducnd tradi?ia fabricii create la 1919. Mul?umesc tuturor colaboratorilor, familiei ?i lui Dumnezeu c? am putut s? spun Nu, r?ului ?i DA, binelui, a fost mesajul pe care Maria Grapini l-a transmis colaboratorilor s?i cu ocazia mplinirii a 15 ani de la privatizarea Pasmatex.

Comments

comments

About the Author