Modificări importante la Codul Muncii, de duminică- vezi cum te va afecta asta

Posted on ian. 23 2015 - 8:21pm by petre

Codul Muncii se modificăla sfârșitul acestei săptămâni. Concediile care vor constitui vechime în muncă

O lege modificăprevederile din Codul Muncii referitoare la concediul de odihnăanual, salariatul temporar și încetarea de drept a contractului individual de muncă. Dintre cele mai importante noi reglementări amintim faptul că, începând de duminică, 25 ianuarie 2015, concediul medical, de maternitate, de risc maternal și cel pentru îngrijriea copilului bolnav constituie vechime în muncă.

Astfel, Legea nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii) introduce noi reglementări, cea mai importantădintre acestea precizând că, la stabilirea duratei concediului de odihnăanual, se considerăperioade de activitate prestată(vechime în muncă) cele de:
•    concediu medical (incapacitate temporarăde muncă);
•    concediu de maternitate;
•    concediu de risc maternal;
•    concediu pentru îngrijirea copilului bolnav.

Atenție! Noul act normativ stabilește cădurata efectivăa concediului de odihnăanual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncăaplicabile, eliminându-se precizarea conform căreia aceasta se acordăproporțional cu activitatea prestatăîntr-un an calendaristic. (art. 145, alin. 2)
Încazul în care concediul medical, de maternitate, de risc maternal  sau pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnăanual, acesta din urmăse întrerupe.

Salariatul va efectua restul zilelor de concediu de odihnădupăce au încetat situațiile de mai sus, iar când nu este posibil, zilele neefectuate vor fi reprogramate.

Înplus, o nouăprevedere stabilește căsalariatul are dreptul la concediu de odihnăanual și în situația în care incapacitatea temporarăde muncăse menține pe întreaga perioadăa unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat săacorde concediul de odihnăanual într-o perioadăde 18 luni, începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

O altămodificare adusăde Legea nr. 12/2015 vizeazăzilele de concediu neefectuate. La ora actuală, efectuarea concediului în anul următor este permisănumai în cazurile expres prevăzute de lege/în contractul colectiv de muncă, iar angajatorul este obligat săacorde concediu, pânăla sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnăla care aveau dreptul.

Din 25 ianuarie, art 146 din Codul Muncii va stabili căangajatorul este obligat săacorde concediul de odihnăneefectuat, într-o perioadăde 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnăanual.
Se păstreazăprevederile conform cărora:
•    concediul de odihnăse efectueazăîn fiecare an;
•    compensarea în bani, în cazul neefectuării acestuia, este permisădoar la încetarea contractului individual de muncă.
Tot de la sfârșitul acestei săptămâni intrăîn vigoare douănoi precizări conform cărora absențele nemotivate și concediile fărăplatăse scad din vechimea în muncă, cu excepția concediilor pentru formare profesionalăfărăplată, acordate în condițiile art. 155 și 156 din Codul Muncii.

Modificări survin și referitor la munca temporară, noul act normativ stabilind căsalariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primește salariatul utilizatorului, care presteazăaceeași muncăsau una similarăcu cea a salariatului temporar.

Înmăsura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu CIM și care presteazăaceeași muncăsau una similară, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de muncăaplicabil la nivelul utilizatorului.

O ultimăcompletare adusăde Legea nr. 12/2015 se referăcazurile în care înceteazăde drept contractul individual de muncă. Astfel, aceastămăsura se aplică, printre altele, „la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstăstandard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limităde vârstăcu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncăîn cazul invalidității de gradul I sau II;„. (art. 56, alin. 1, lit. c)

Concret, este introdusăsituația comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncăîn cazul invalidității de gradul I sau II și se completeazăsituația comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate cu gradul III.

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av.COLTUC MARIUS
0745150894

Comments

comments

About the Author