Memoriu catre minister din cauza concursului pentru functiile de manageri ai spitalelor din subordinea primariei

Posted on nov. 24 2010 - 12:17pm by petre

Noi acuza?ii pentru organizarea concursului pentru func?iile de manageri pentru spitalele timi?orene.Dup? PNL, a venit ?i rndul PDL s? acuze Prim?ria Timi?oara de nereguli n organizarea concursului pentru func?ia de manager a celor patru spitale preluate de municipalitate.

Consilierul local Adrian Pau spune c? primarul Gheorghe Ciuhandu nu a respectat Ordinul 1082 emis de Ministerul S?n?t??ii n luna iulie a acestui an atunci cnd a emis o dispozi?ie privind numirea comisiei de concurs. Acesta va trimite un memoriu c?tre minister, prin care s? solicite invalidarea concursului.

Ordinul specific? c? respectivul concurs se organizeaz? de c?tre Consiliul de administra?ie al spitalului public. Articolul doi spune c? acest consiliu nume?te prin hot?rre o comisie de concurs cu cel pu?in 30 de zile nainte de data nceperii concursului. A? vrea s? reliefez faptul c? niciunul dintre consiliile de administra?ie nu a numit o comisie de concurs. Mai mult, niciunul dintre aceste consilii nu ?i-a dus la ndeplinire ceea ce avea de dus. Vine primarul, care n data de 11.10.2010 dispune numirea unei comisii de desf??urare a concursului ?i a unei comisii de solu?ionare din dispozi?ia primarului. Aici ne g?sim n situa?ia n care primarul municipiului Timi?oara (…) este primul care organizeaz? n momentul de fa?? un concurs care contravine total legii care reglementeaz? acest fapt, a declarat Adrian Pau. Mai mult, acesta spune c? vicierea a nceput odat? cu numirea membrilor n Consiliile de administra?ie.

Reprezentan?ii municipalit??ii spun ns? c? au mai avut o discu?ie cu liberalul Horia Cristian. Potrivit edilului-?ef, articolul 179 din Legea 95/2006 modificat? ?i completat? printr-o ordonan?? de urgen?? n acest an spune extrem de clar c? Consiliul de administra?ie organizeaz? concurs sau licita?ie public?, dup? caz, pentru selec?ionarea managerului (…) potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului S?n?t??ii (…) ?i respectiv prin act administrativ al primarului unit??ii administrativ teritoriale (…). Managerul este numit (…) dup? caz, prin act administrativ (…) al primarului unit??ii administrativ teritoriale (…).

Trebuie s? subliniez ?i faptul c? este atributul primarului s? stabileasc? normele privind organizarea ?i desf??urarea concursului de selec?ie. Mai mult dect att, am avut solicit?ri din partea spitalelor pentru scoaterea la concurs a postului de manager n conformitate cu normele ?i metodologia de organizare aprobate prin dispozi?ie a Primarului Municipiului Timi?oara. Concursul organizat de Consiliile de Administra?ie ale celor patru spitale mpreun? cu Prim?ria Municipiului Timi?oara este unul perfect legal ?i n spiritul descentraliz?rii clamate prin O.U.G. 48/2010, ?i probabil tocmai acest lucru este deranjant pentru unii. Mai mult dect att, concursul va fi organizat n vederea select?rii celor mai competente persoane care pot s? preia func?ia de manager al spitalelor, f?r? luarea n considerare a apartenen?ei politice a respectivilor, a declarat primarul Gheorghe Ciuhandu. Edilul-?ef pledeaz? pentru depolitizarea actului medical din ora?.

Comments

comments

About the Author