ÃŽncepe Curățenia Generalăde Primăvară- vezi programarea pe zile și străzi

Posted on feb. 24 2015 - 3:37pm by petre

Primăria Municipiului Timișoara organizează, în perioada 16 – 29 martie, acțiunea ecologicăde curățenie generală, care se va desfășura în douăetape

Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire și respectarea normelor de igienă, constituie o obligație fundamentalăa autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, agenților economici și altor persoane juridice, precum și a cetățenilor. Învederea îndeplinirii acestei obligații, Primăria Municipiului Timișoara, organizează, în perioada 16 – 29 martie 2015, Acțiunea Ecologicăde Curățenie Generalăde Primăvară, care se va desfășura în douăetape, astfel:

Etapa I: 16 – 22 martie 2015, în cartierele și zonele din partea de nord a municipiului fațăde Canalul Bega;
Etapa II: 23 – 29 martie 2015, în cartierele și zonele din partea de sud a municipiului fațăde Canalul Bega.

Încadrul acțiunii se colecteazănumai obiecte de uz casnic și gospodăresc și deșeuri vegetale rezultate din curățirea arborilor plantați pe aliniamentele stradale și a spațiilor verzi din jurul imobilelor.

Conform prevederilor art. 111¹ din Hotărârea Consiliului Local nr. 453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanțăai Serviciului de Salubrizare, modificatăși completatăprin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/18.12.2012 este “interzisăscoaterea și depozitarea pe domeniul public a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deșeurilor vegetale rezultate din curățarea arborilor plantați pe  aliniamentele stradale și a spațiilor verzi din jurul imobilelor ce se colecteazăîn cadrul acțiunilor ecologice (Curățenia Generalăde Primăvară/Toamnă) mai devreme de o zi fațăde cea în care este  programatăcolectarea, precum și dupăziua în care este programatăcolectarea în zonele și cartierele din municipiul Timișoara. Proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici le revine obligația sădepunăîn ordine la bordura carosabilului, fărăa împiedica circulația, resturile provenite din tăieri de corecție (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru și legate în snopi, deșeurile și obiectele ce se colecteazăîn cadrul acțiunilor ecologice„.

De asemenea, „se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici scoaterea și depozitarea pe domeniul public în cadrul acțiunilor ecologice (Curățenia Generalăde Primăvară/Toamnă), de deșeuri din amenajări interioare (moloz) și deșeuri din curățarea pivnițelor și podurilor (praf de cărbune, țigle, cărămizi, faianțăși gresie sparte)„.

Vărugăm sărespectați prevederile legale menționate mai sus, în caz contrar veți fi sancționați contravențional cu amendăde la 500 – 1.000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 – 2000 pentru persoane juridice, conform art. 126, alin. 5 din actul normativ menționat mai sus.

Deșeurile rezultate din reparații și amenajări interioare, în cantități de sub 1 mc,  precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice – DEEE, se preiau gratuit de la populație, pe baza actului de identitate, prin punctele de colectare-preluare situate la următoarele adrese:

-  Al. Avram Imbroane, Nr.70;
-  Calea Torontalului, Nr.94;
-  Str. Energiei, Nr.3;
-  Calea Moșniței, Nr.2.

Punctele de colectare-preluare vor funcționa de luni pânăvineri, între orele 08.00-16.00.
Dacăaveți deșeuri din amenajări interioare și din curățenia pivnițelor și podurilor în cantități mai mari de 1 mc, puteți solicita pe bazăde comandăcontainere de la  S.C. RETIM S.A., str. Oituz nr. 3A sau la numerele de telefon: 0256/499537 sau 0256/220064.

Având în vedere căoperatorul de servicii publice de salubrizare S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  a amplasat în municipiul Timișoara 59 de recipiente sub formăde clopot, destinate colectării deșeurilor din sticlă(albăși/sau colorată), respectiv hârtie/carton, din care 24 de containere de culoare albastrăpentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton și 35 de recipiente de culoare verde, destinate colectării deșeurilor din sticlă(albăși/sau colorată), rugăm cetățenii sădepunăaceste deșeuri în containere și săîndepărteze toate resturile de alimente din sticlăși borcane înainte de a le depune. Aceste containere au fost amplasate în apropierea complexelor comerciale, în parcările complexelor comerciale AUCHAN, precum și în stațiile mijloacelor de transport în comun cu trafic intens din cartierele orașului. De asemenea, au fost amplasate 71 de containere – țarc pentru colectarea pet-urilor.

Pentru desfășurarea în bune condiții a acestei acțiuni ecologice de curățenie, solicităm sprijinul tuturor cetățenilor, agenților economici și a instituțiilor publice de a respecta graficele de colectare a deșeurilor în perioada campaniei.

 

PENTRU TABELUL CU PERIMETRELE DE COLECTARE CLICK AICI

PENTRU TABELUL CU STRĂZILE ÃŽN ORDINE ALFABETICĂ CLICK AICI

Comments

comments

About the Author