ÃŽnălțarea Domnului – ziua în care pomenim Eroii Neamului – VIDEO

Posted on mai 28 2014 - 11:51am by petre

ÃŽnălțarea Domnului cade totdeauna în Joia săptămânii a șasea dupăPaști, adicăla 40 de zile dupăÃŽnviere. ÃŽnălțarea Domnului este una dintre cele mai vechi sărbători creștine, despre care amintesc Constituțiile Apostolice.
ZIua Eroilor

Ziua Eroilor Neamului va fi sărbătorităla Timișoara prin mai multe manifestări publice, dupăurmătorul program:

10.00 -11.55    Sfânta liturghie     Biserica MilitarăPiața 700, Capela militarăU.M.01109
11.55 – 12.00    Întâmpinarea oficialităților    Platoul din fața Catedralei
12.00 – 12.05    Intonarea imnului național al României
Garda de onoare
Monumentul Crucificării (în fața Catedralei).
12.05 – 12.15    Slujba de pomenire a eroilor neamului
12.15– 12.30    Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori
12.30 – 12.40    Defilarea gărzii de onoare
14.00 – 14.05    Întâmpinarea oficialităților
Intonarea imnului național al României
Garda de onoare
Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 (Calea Lipovei, Cimitirul Eroilor).
14.05 – 14.20    Slujba de pomenire a eroilor
14.20 – 14.30    Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori
14.30 – 14.35    Deplasarea gărzii de onoare    Monumentul Eroilor români din Primul și al II-lea Război Mondial,
Monumentele Eroilor sovietici, sârbi, germani, francezi.
14.35 – 14.45    Slujba de pomenire a eroilor
14.45 – 15.00    Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori
15.00 – 15.05    Defilarea gărzii de onoare

 

ÃŽnălțarea DOMNULUI

ÎnBiserica OrtodoxăRomana, sărbătoarea ÃŽnălțării Domnului este și ziua dedicatăpomenirii Eroilor neamului. Întoate bisericile, manăstirile și catedralele ortodoxe din țarăși străinătate se face pomenirea tuturor Eroilor romani căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptăpentru credința, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.
romaniamare eroi

ÃŽnălțarea Domnului este prăznuita la 40 de zile dupăÃŽnviere, în Joia din săptămânăa VI-a, dupăPaști. Este cunoscutăîn popor și sub denumirea de Ispas. Înaceastăzi creștinii se salutăcu „Hristos S-a înălțat!„ și „Adevărat S-a înălțat!„.

Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. ÃŽngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia sănu se lase copleșiți de durerea despărțirii.

Din Sfânta Scripturăaflăm căMântuitorul Și-a ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta S-a înălțat la cer (Luca 24, 51), în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor (F.A. 1,9). Adeseori Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor, fenomen prin care se manifestăenergiile divine, menite săreveleze prezenta Divinității, dar săo și ascundă.

ÃŽnălțarea Domnului sărbătorităîn vechime odatăcu Rusaliile

Cea mai veche mențiune despre sărbătoarea ÃŽnălțării Domnului o găsim la Eusebiu din Cezareea, în lucrarea „Despre sărbătoarea Paștilor”, compusăîn anul 332. Din aceastălucrare reiese căÃŽnălțarea Domnului era sărbătorităîn acea vreme odatăcu Rusaliile, la 50 de zile de la ÃŽnvierea lui Hristos. Spre sfârșitul secolului al IV lea, începutul secolului V, sărbătoarea ÃŽnălțării s-a despărțit de cea a Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), fiind prăznuita în a 40-a zi dupăÃŽnviere, datăcare va rămâne stabilităpentru totdeauna în calendarul bisericesc.

ÃŽnălțarea Domnului – deplinăîndumnezeire a firii umane asumate

ÃŽnălțarea lui Hristos întru slavăși șederea Săde-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale, întrupare, moarte, înviere El a îndumnezeit treptat firea omeneascăpe care a asumat-o, dar prin ÃŽnălțare a transfigurat-o pe deplin. Datoritătransfigurării supreme a trupului SĂƒu, Hristos poate deveni interior celor care cred în El. ÃŽnălțarea Domnului nu înseamnăretragerea Sa din creație, pentru căEl continua săfie prezent și lucrător prin Sfântul Duh.

ÃŽnălțarea cu trupul la cer este o mărturie a faptului căomul a fost creat pentru veșnicie, căci Fiul nu Se înfățișeazăTatălui numai căDumnezeu, ci și ca Om.

Hristos prin ÃŽnălțarea Sa, nu arata doar unde trebuie săajungăomul, ci se face cale și putere, ca omul săajungăla aceastăstare. El șade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar și locuiește în inima celor ce-L iubesc. Așa putem înțelege paradoxul: Hristos este înălțat și în drum spre înălțare cu fiecare dintre noi.

ÃŽnălțarea Domnului – Ziua Eroilor

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane din anii 1999 și 2001, sărbătoarea ÃŽnălțării Domnului a fost consacratăca Zi a Eroilor și sărbătoare naționalăbisericească. Înaceastăzi, în toate bisericile din țarăși străinătate se face pomenirea tuturor eroilor romani căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptăpentru credința, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

ÃŽnălțarea Domnului în iconografie

Înprimul registru din icoana ÃŽnălțării Domnului este reprezentat Mântuitorul într-o mandorla, simbol al slavei dumnezeiești. Sta așezat pe un curcubeu și binecuvânteazăcu mâna dreaptă, iar în stânga tine Sfânta Evanghelie.

Înafarămandorlei sunt doi îngeri, care zboarăcu brațele întinse, atingând cu mâinile lor marginea exterioarăa mandorlei. ÃŽngerii sunt prezenți nu pentru a susține mandorla, căci Hristos Se înalta prin propria putere dumnezeiască, ci ca semn de cinstire.

Reprezentarea Domnului purtat de îngeri este și o icoanăprofeticăa Celei de-a doua veniri, când va avea loc sfârșitul chipului acestei lumi și judecata tuturor: „Bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care S-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum L-ați văzut mergând la cer” (Fapte 1, 11).

Încel de-al doilea registru se afla Maica Domnului, care privește în fațăși are mâinile înălțate în rugăciune. De o parte și de alta se afla Apostolii, iar lângăFecioara Maria stau Pavel în dreapta și Petru în stânga. Înspatele Maicii Domnului sunt doi îngeri în veșminte albe, care țin în mâna dreaptăun toiag, iar cu stânga ÃŽl aratăpe Hristos înălțându-Se.

Chiar dacăSfânta Scripturănu amintește de prezența Fecioarei la ÃŽnălțarea Domnului, ea este afirmata de cântările Bisericii: „Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu, ca văzând astăzi pe Cel ce L-ai născut înălțându-Se de pe pământ, împreunăcu îngerii L-ai mărit” (Cântarea a 9-a a canonului).

Deși nici Pavel nu a fost prezent la ÃŽnălțarea Domnului, El este reprezentat alături de ceilalți Apostoli în icoana ÃŽnălțării. Motivul? Cu puțin timp înainte de ÃŽnălțarea Sa, Hristos îi îndemnase pe ucenicii SĂƒi săpropovăduiascăpretutindeni Evanghelia, iar Pavel a fost „vas ales, ca săpoarte numele Meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel” (Fapte 9, 15).
sursa crestinortodox.ro

Comments

comments

About the Author