Europa. Existăminuni pretutindeni – hai săle descoperim!

Posted on iun. 10 2016 - 4:57pm by petre

Comisia Europeanăa lansat astăzi o campanie de comunicare în domeniul turismului denumită„Europa. Existăminuni pretutindeni.„ Aceastăcampanie are drept obiectiv atragerea europenilor către descoperirea minunilor ascunse ale Europei și îi invităsăpreia inițiativa: săpovesteascădespre destinațiile lor preferate, sensibilizându-i astfel și pe ceilalți și motivându-i săopteze pentru destinații turistice europene diverse, durabile și de calitate superioară.

Contribuția turismului la economiile europene este semnificativă, ridicându-se în anul 2014 la peste 1,6 trilioane de euro, ceea ce reprezintăaproximativ 10 % din PIB-ul total al UE. Prin impactul său direct, indirect și implicit, acest sector a susținut 25 de milioane de locuri de muncăla nivelul UE (WTTC, impactul economic al turismului și călătoriilor. UE.). Totuși, continua expansiune și diversificare a pieței turismului este vizibilă, iar în ultimele decenii au apărut multe destinații noi și în afara Europei. Statisticile aratăcă, pânăîn anul 2025, doar o treime (33 %) din sosirile internaționale vor fi pe teritoriul UE, în scădere de la 40 % în anul 2010 și, respectiv, 56 % în 1980 (Tendințele turismului internațional în UE-28 – situația actualăși previziuni pentru 2020-2025-2030). Prin urmare, obiectivul Comisiei Europene este acela de a menține poziția Europei ca principalădestinație turistică, maximizând totodatăcontribuția sectorului turismului la creșterea economicăși ocuparea forței de muncă.

Site-ul web al campaniei „Europa. Existăminuni pretutindeni.„ include o aplicație denumităHarta minunilor, prin intermediul căreia europenii pot expune fotografii ce surprind minunile, aromele și poveștile ascunse pe care le-au descoperit. Cei care contribuie vor avea atât șansa de a câștiga bilete de tren pentru a călători prin Europa, cât și șansa de a-i inspira pe ceilalți săexploreze drumuri mai puțin cunoscute. Fotografiile destinațiilor vor fi înscrise în cadrul a patru categorii: „Găsiți-văculoarea preferată„, „Europa este regatul dumneavoastră„, „Nu văsimțiți singur(ă) niciodată„ și „Frumusețe incredibilă„.

Înurmătoarea etapăa campaniei, se va realiza o selecție și un clasament al minunilor din Europa pe baza tuturor contribuțiilor primite și se va da startul Jocului Minunilor. Obiectivul jocului, făcut public pe contul de Facebook, va fi acela de a ghici locația exactăa unei anumite destinații minune din Europa. Jocul Minunilor va dura șapte săptămâni și, în fiecare săptămînă, cel mai bun jucător va fi recompensat cu un premiu – un ghid de călătorie prin Europa.

Campania este promovatăprintr-un hashtag special – #MyWonderfulEurope – și beneficiazăde sprijinul bloggerilor parteneri și al unei serii de organizații din întreaga Europă. Unul dintre principalii parteneri ai campaniei este Comisia Europeana pentru Turism (CET). Totodată, campania include un set de clipuri video promoționale care urmeazăsăfie prezentate în cinematografele din Europa și în mediile online, precum și alte materiale de informare, cum ar fi o serie de grafice informative.

Urmăriți „Europa. Existăminuni pretutindeni.„ pe #MyWonderfulEurope și pe Facebook.

Comments

comments

About the Author