Declara?ia de pres? a pre?edintelui Traian B?sescu cu privire la promulgarea Legii Educa?iei

Posted on ian. 4 2011 - 9:03pm by petre

„Bun? seara. La mul?i ani, c? ne vedem pentru prima dat? anul acesta. Declara?ia de pres? este legat? de promulgarea Legii educa?iei. ?i pentru c? n ultimul timp s-au f?cut foarte multe aprecieri legate de noua Lege a educa?iei, a? dori s? fac o trecere n revist? a ctorva modific?ri n sistemul de educa?ie pe care aceast? lege le aduce.

Consider c? promulgarea noii Legi a educa?iei este un moment extrem de important pentru reforma Romniei n ansamblul ei. Legea educa?iei se a?az? al?turi de noua Lege a pensiilor, de noua Lege a salariz?rii, de Legea cadru a salariz?rii, n legile importante care vizeaz? modernizarea statului romn, binen?eles nu excluznd ?i celelalte ac?iuni de modernizare a statului, cum ar fi reducerea aparatului bugetar, descentralizarea spitalelor sau a ?colilor, a poli?iei ?i a?a mai departe. Cert este c? promulgarea este, pn? la urm?, finalul unei dezbateri de mai bine de patru ani, o dezbatere care a vizat sistemul nostru de educa?ie. Legea asumat? de Guvern, acceptat? de Parlament ?i de Curtea Constitu?ional?, constituie un moment important ?i o garan?ie c? procesul de modernizare a educa?iei din Romnia a devenit ireversibil. O lege care prive?te direct sau indirect to?i cet??enii romni, o lege att de discutat? ?i care are 365 de articole nu putea mul?umi pe toat? lumea. ?i pot spune c? nici nu este de a?teptat s? fie o lege perfect?. Dar, pe de alt? parte, ncrncenarea pe care o provoac? Legea educa?iei este semnificativ? pentru atitudinea fa?? de orice schimbare important? n acest sistem. Pe lng? dezbaterea democratic?, a existat mult? dezinformare n discursurile adversarilor schimb?rilor din nv???mnt. ?i aici trebuie s? recunoa?tem: campioni au fost liderii sindicali, doamna rector Andronescu, domnul rector Marga, care au f?cut ?i dumnealor cte o reform? a educa?iei, ale c?ror rezultate se v?d acum, dup? zece ani. Doresc ca romnii s? afle direct de la Pre?edintele ??rii de ce se tem cei care sunt extrem de mna?i n ac?iunea de denigrare a actualei legi. Dar, dincolo de a afla de ce se tem ace?tia, prin simpla prezentare a motivelor pentru care am promulgat legea, ve?i n?elege foarte bine.

n primul rnd eu eram obligat s? promulg legea din punct de vede politic, nu numai constitu?ional. Legea este bazat? pe Pactul pentru Educa?ie, care a fost semnat de toate partidele politice ?i de foarte multe organiza?ii ale societ??ii civile, inclusiv sindicate. Regretabil este c?, dintre semnatari, chiar primul semnatar, domnul Geoan?, a devenit unul din marii contestatari ai legii. Dnsul are prima semn?tur? pus? pe Pactul pentru Educa?ie, pe care l am aici n original. nainte de a prezenta cteva puncte importante din lege, doresc s? precizez c? nu ne afl?m la un final de drum, ci la nceputul procesului de modernizare a domeniului. Este adev?rat, avnd o lege procesul de modernizare devine ireversibil, dar suntem doar la nceput. Avem legea. Pentru a argumenta ct? nevoie era de o reform? a sistemului de educa?ie din Romnia o s? dau doar cteva cifre. Ultimul studiu PISA al OCDE, publicat n noiembrie 2010, care analizeaz? nivelul elevilor de 15 ani din peste 70 de ??ri, situeaz? Romnia pe locul 49 la lectur?, pe locul 47 la matematic? ?i pe locul 48 la ?tiin?e, fiind cel mai prost plasat? n interiorul Uniunii Europene. Principalele elemente de modernizare din noua lege sunt: sistemul de educa?ie este centrat, are n centrul lui elevii ?i studen?ii. Sistemul de educa?ie atrage n responsabilitate pentru calitatea educa?iei p?rin?ii, profesorii ?i conducerea unit??ilor de nv???mnt, implicit comunitatea local? prin prezen?a acesteia n consiliile de administra?ie ale ?colilor. Sistemul de educa?ie se descentralizeaz?, devenind parte a comunit??ii locale, ?i n acela?i timp permite un control mai eficient al ministerului de resort, al Ministerului Educa?iei asupra calit??ii nv???mntului. Noua lege stimuleaz? competi?ia ntre ?coli ?i universit??i. De asemenea noua lege d? deplin? stabilitate sistemului, ancorndu-l ns? n realit??ile comunit??ilor locale.


Este relevant faptul c? noua lege pune n concuren?? unit??ile ?colare, prin mecanismul creat de lege, c? elevul opteaz? pentru ?coala la care dore?te s? mearg?, iar finan?area urm?re?te elevul. Deci o ?coal? cu o bun? reputa?ie, fie c? este vorba de un gimnaziu, de un liceu, va atrage elevi, ceea ce nseamn? c? va atrage implicit ?i finan?area care este pe elev, urmnd ca ?colile cu o proast? reputa?ie s? nu aib? elevi ?i s? aib? ca final nchiderea. Legea asigur? o puternic? implicare a familiei elevului n gestionarea vie?ii ?colii. P?rin?ii vor avea un cuvnt de spus n organizarea ?colii ?i vor semna un contract educa?ional cu unitatea de nv???mnt, n care sunt nscrise drepturile ?i obliga?iile reciproce. Se pare c? n ultimii ani, datorit? evolu?iilor sociale, prea mul?i p?rin?i spun c? singurii care au obliga?ii fa?? de copil sunt responsabilii de la ?coal?. Nu, p?rin?ii r?mn responsabili, al?turi de dasc?li, al?turi de administra?ia local?, pentru evolu?ia copilului. Descentralizarea ?i cre?terea responsabilit??ii managementului ?colii este un alt element nou adus de actuala lege, iar cre?terea responsabilit??ii se manifest? ?i prin organizarea concursurilor pentru selectarea profesorilor. Deci cei care c?tig? contractul de management al ?colii, la rndul lor organizeaz? concurs ?i selecteaz?, angajeaz? prin contract cadre didactice, care ar trebui s? fie performante, pentru ca elevii ?i familiile lor s? fie interesa?i n a urma cursurile acelei ?coli. Se face transferul de la un nv???mnt care avea la baz? acumularea de informa?ii la un nv???mnt centrat pe dezvoltarea de competen?e, ceea ce corespunde ?i dezideratelor europene.

Extrem de important este c?, n baza noii legi, curricula va fi foarte flexibil?. 20% din materii vor fi op?ionale, iar n nv???mntul obligatoriu pn? la 30% din orele de nv???mnt vor putea fi alocate de dasc?li pentru adaptarea nivelului de educa?ie la nivelul clasei. Eventual, atunci cnd sunt elevi care au o mai slab? performan??, dasc?lul ?i poate adapta programa de predare ?i de nsu?ire a cuno?tin?elor n func?ie de nivelul clasei, de nivelul elevilor. De asemenea legea pune accent pe educa?ia timpurie. Se trece, practic, la nv???mntul obligatoriu de nou? ani, se face clasa preg?titoare, de la ?ase ani, ?i de asemenea se introduce clasa a IX-a ca ?i nv???mnt obligatoriu n cursul gimnazial. Va cre?te calitatea resursei umane pentru c? orice dasc?l va fi obligat s? aib? un masterat didactic, cu o durat? de minim doi ani. De asemenea finan?area universit??ilor va ?ine seama de calitatea educa?iei, prin ierarhizarea programelor de studii, iar universit??ile vor fi clasate n trei tipuri: universit??i care vor avea ca obiectiv educa?ia, pur ?i simplu, ?i ob?inerea unei diplome, o alt? categorie de universit??i care vor fi centrate pe educa?ie ?i cercetare ?i o a treia categorie universit??ile de vrf, care vor fi centrate pe educa?ie ?i cercetare avansat?. Prima evaluare se va face cu auditori interna?ionali. Deci prima clasificare a universit??ilor din Romnia nu se va face de c?tre ARACIS sau o institu?ie romneasc?, ci de o institu?ie interna?ional? specializat?, institu?ie care va fi desemnat? desigur de Guvern. Statul va finan?a excelen?a universitar?, dnd bonusuri financiare de pn? 30% din sumele alocate prin buget ca urmare a num?rului de studen?i. Extrem de important pentru cadrele didactice universitare ?i, n mod deosebit, pentru cadrele didactice tinere, nu va mai func?iona criteriul vechimii pentru a dobndi calitatea de profesor, ci valoarea. Sunt prea mul?i tineri valoro?i care stau asisten?i, cel mult conferen?iari, n timp ce clanuri universitare ocup? cu familiile lor toate func?iile de profesori, iar tinerii universitari stau f?r? o perspectiv? cert?.

Legea d? posibilitatea universit??ilor s? opteze ntre un sistem n care rectorul este ales prin concurs deschis ?i alegerea rectorului prin votul universal la nivelul comunit??ii academice respective. Practic discut?m de un management corporatist sau un management de tip rector ales de corpul profesoral ?i studen?i. Sper c? foarte multe universit??i vor opta pentru sistemul corporatist, care este un sistem eficient, dar acest lucru va fi stabilit la fiecare universitate prin votul profesorilor ?i studen?ilor, dac? vor opta pentru sistemul corporatist sau cel clasic, care func?ioneaz? ?i acum. Sunt introduse mecanisme de control care evit? apari?ia fabricilor de diplome. Nu vorbesc numai de universit??i private aici. Multe din universit??ile de stat s-au transformat n fabrici de diplome prin nc?rcarea mult peste capacitate cu studen?i a universit??ilor, ceea ce a generat o adev?rat? depreciere a calit??ii de diplomat, de de?in?tor al unei diplome. Paradoxul este c? universit??ile de stat au fost transformate, multe dintre ele, n fabrici de diplome, care nu mai au ca obiectiv calitatea speciali?tiilor pe care i preg?tesc, ci cantitatea, spre buna retribuire a rectorilor, decanilor ?i a altor categorii importante ale clanurilor, universitare desigur. Un alt obiectiv al legii este evitarea politiz?rii func?iei de rector ?i, de asemenea, sunt ?i alte m?suri menite s? conduc? la un plus de corectitudine n nv???mntul superior. Se incrimineaz? plagiatul, nu mai sunt permise micile familiu?e, cu so?, so?ie, fini, rude pn? la gradul trei n aceea?i universitate. Cam acestea ar fi cteva elemente care, cred eu, sunt de mare interes. Dar, cu siguran??, n zilele urm?toare ministrul Funeriu va face o prezentare n detaliu a legii.

Am observat c? exist? o team? de schimbare ?i aceasta este exploatat? de cei care beneficiau pn? acum de un sistem n care statul pl?tea, dar nimeni nu r?spundea – m? refer la cei din nv???mntul de stat, pentru c?, sub masca autonomiei universitare, multe universit??i de stat considerau c? sunt libere s? fac? ce vor n interesul rectorilor ?i a grupului din jurul acestora sau, mai nou, a directorilor, care sunt mai mari dect rectorii. Critica cea mai lipsit? de onestitate n ceea ce prive?te aceast? lege vine din zona discursului na?ionalist. Le-a? aminti celor care se tem de studii n limba minorit??ilor una dintre tezele care au stat la baza realiz?rii Romniei Mari. n 1918, la Alba Iulia, una dintre teze era urm?toarea: fiecare popor – se referea la minorit??i -, deci fiecare popor se va instrui, administra ?i judeca n limba sa proprie. Era una dintre tezele care creau garan?ie minorit??ilor c? ?i vor putea men?ine valorile culturale n interiorul grani?elor Romniei Mari. Nu v?d de ce ast?zi am fi mai pu?in n?elep?i dect n 1918, ntr-o ?ar? membr? NATO, membr? a Uniunii Europene. n nv???mntul universitar, n mod deosebit, n ace?ti ultimi zece ani s-au format adev?ra?i baroni ai educa?iei, iar vehemen?a lor mpotriva noii legi pleac? din teama c? ?i vor pierde privilegiile nemeritate pe care le-au dobndit ca urmare a legii Marga.

n ceea ce m? prive?te, fac public un apel la Guvern ca, n procesul de aplicare a legii – care nu va fi u?or, legea va fi implementat? n etape, spre exemplu, nu se poate pune problema ca tinerii care vor da bacalaureatul anul acesta, anul viitor, s? sus?in? un bacalaureat pe noul sistem de bacalaureat prev?zut de actuala lege. Deci, este un proces care va lua patru-cinci ani pn? la completa implementare, dar mi-a? dori ca acest proces s? fie condus f?r? culoare politic? ?i s? men?in? spiritul legii, acela de a r?spunde n primul rnd nevoilor elevului, nevoilor studentului. Am convingerea c? acest lucru este posibil dac? renviem, n ceea ce prive?te educa?ia, spiritul de la semnarea Pactului pentru Educa?ie. Vreau s? cred c? legea a prilejuit o lupt? politic?, o lupt? politic? care odat? cu promulgarea legii s-a ncheiat ?i cred c? to?i trebuie s? vedem cum aplic?m aceast? lege mai bine. Repet, legea va fi aplicat? etapizat, eu sper ca n foarte scurt timp una dintre etapele care trebuie parcurse, adic? descentralizarea, transferul responsabilit??ilor c?tre p?rin?i, manageri ?i administra?ie local?, s? se produc? foarte rapid, urmnd ca cele ce ?in de curricul?, de proceduri, de procese care au loc n interiorul sistemului s? fie un proces mai ndelungat ?i ra?ional condus.

Vreau s? cred, de asemenea, c? cei care lucreaz? la noile curricule – lucrul a nceput nc? din luna septembrie a anului trecut -, vor accelera acest proces, n care s? avem timp ca, pentru cei care sunt la nceput de cicluri de nv???mnt, s? aib? noile manuale, n spiritul noii legi, la dispozi?ie ncepnd cu septembrie 2011. Un lucru important pentru elevi: legea limiteaz? num?rul maxim de ore de predare, a?a c? se va produce o descongestionare a presiunii asupra copilului. La cursul primar nu pot fi mai mult de 20 de ore pe s?pt?mn?, la cursul gimnazial maxim 25 ?i la liceu maxim 30 de ore pe s?pt?mn?, cu tot cu orele de dup? ore, after school-ul. Deci, s? sper?m c? to?i cei care au de contribuit la implementarea acestei legi, ?i ace?tia sunt n primul rnd dasc?lii, o vor face cu bun?-credin??, spre binele elevilor ?i studen?ilor. V? mul?umesc mult. V? doresc o sear? bun?!”

(Palatul Cotroceni, 04 ianuarie 2011) Sursa Administra?ia Preziden?ial?

Comments

comments

About the Author