Ce aduc nou Codul Penal și Codul de procedurăpenalăcare intrăîn vigoare sâmbătă- noul cod penal integral

Posted on ian. 30 2014 - 8:34pm by petre

Sâmbătă, 1 februarie 2014, intrăîn vigoare noile coduri penale, mai precis noul Cod Penal și noul Cod de ProcedurăPenală.

VEZI AICI NOUL COD PENAL INTEGRAL

Potrivit judecătorului Cristi Danileț, care face pe blogul personal (cristidanilet. wordpress. com) o analizăa principalelor elemente de noutate, fațăde Codul penal 1969, sunt modificări în ce privește cuantumul pedepsei, care în general scade, apar noi infracțiuni, altele sunt abrogate, iar pentru altele se modificăconținutul constitutiv.

Înnoul Cod penal sunt preluate și unele infracțiuni din legi speciale: cele privind traficul de persoane, protecția drepturilor copilului, comerțul electronic, executorii judecătorești, protecția martorilor, circulația pe drumurile publice (pe noul Cod va avea importanțăalcoolemia la momentul recoltării probelor biologice, nu a conducerii!), regimul armelor și munițiilor, securitatea și sănătatea în muncă, cămătăria, combaterea criminalității informatice, exercitarea drepturilor electorale.

Modificare pedepse: Pentru unele infracțiuni limita superioarăa pedepselor sunt mai mici ca în vechiul cod: de exemplu, pentru rele tratamente aplicate minorului scade maximul de la 15 la 7 ani, furtul calificat scade de la 15 la 10 ani, mărturia mincinoasăde la 5 la 3 ani, hărțuirea sexualăde la 2 la un an, înșelăciunea de la 15 la 3 ani. Pentru alte infracțiuni scade atât minimul, cât și maximul legal: pentru vătămarea cauzatoare de moarte pedepsele erau 5-15 ani, acum vor fi 6-12 ani; pentru lipsirea de libertate în mod ilegal pedepsele erau 3-10 ani, acum vor fi 1-7 ani; pentru trafic de minori de la 5-15 ani scad la 3-10 ani închisoare; pentru violare de domiciliu de la 6 luni-4 ani la 3 luni-2 ani; delapidarea era sancționatăcu 1-15 ani închisoare, pe noul cod va fi 6 luni-7 ani.

Pentru un număr mai mic de infracțiuni, crește minimul pedepsei: la determinarea sau înlesnirea sinuciderii crește de la 2 la 3 ani, pentru șantaj de la 6 luni la un an. Pentru altele crește doar maximul legal: la divulgarea secretului profesional și la evadare crește de la 2 la 3 ani. Iar pentru altele cresc ambele limite: la încăierare pedeapsa era o lună-6 luni, de acum va fi 3 luni-1 an; cercetarea abuzivăera sancționatăcu 1-5 ani închisoare, noua pedeapsăva fi 2-7 ani.

Pentru un alt set de infracțiuni crește minimul și scade maximul: infracțiunea de distrugere era sancționatăcu o lună-3 ani, de acum va fi 3 luni-2 ani; nedenunțarea unor infracțiuni era sancționatăcu 3 luni-3 ani, acum va fi 6 luni-2 ani; favorizarea infractorului și tăinuirea erau sancționate 3 luni-7 ani, acum vor fi 1-5 ani.

Cele mai multe infracțiuni se urmăresc din oficiu. Dintre acestea, pentru un număr de 5 infracțiuni din Codul penal și mai multe infracțiuni din șase legi speciale, părțile pot pune capăt procesului prin împăcare. Existăși un număr de 25 de infracțiuni în Codul penal și alte infracțiuni cuprinse în 9 legi speciale pentru care e necesarăplângerea prealabilăa persoanei vătămate ca săînceapăurmărirea penală, în cazul cărora lipsa sau retragerea plângerii prealabile împiedicădesfășurarea procesului penal.

Infracțiuni contra persoanei: Eutanasia (ucidere la cererea victimei) este interzisă. Actele de violențăcare produc suferințe fizice pânăîn 90 zile, intrăîn conținutul infracțiunii de „lovire sau alte violențe„, iar peste 90 zile în infracțiunea de „vătămare corporală„. Fătul este ocrotit în mod special, fiind interzis în continuare avortul în alte condiții decât cele medicale, dar acum este incriminatăși fapta de vătămare corporalăa fătului. O nouăinfracțiune este „hărțuirea„, contând în urmărirea unei persoane, ori apelarea acesteia sau trimiterea de mesaje care îi cauzeazăo stare de temere, sancționatăcu 3-6 luni, respectiv 1-3 luni închisoare. Prostituția nu va mai fi infracțiune, ci doar contravenție.

Minorul este ocrotit în mod special: nu poate fi folosit în scop de cerșetorie, nu poate fi exploatat sexual, nu poate săîși dea un acord valabil pentru acte sexuale dacăare sub 13 ani, nici măcar nu poate fi racolat pentru astfel de întâlniri convocate prin internet sau telefon. Comite infracțiunea de abandon de familie cel care nu plătește pensia de întreținere timp de trei luni, nu douăca pânăacum.

Conținutul infracțiunii de viol este mai bine definit: raportul sexual, actul sexual oral ori actul sexual anal, comise prin constrângere, iar pedeapsa este aceeași de 3-10 ani. Restul actelor de naturăsexualăcomise prin constrângere constituie o nouăinfracțiune numită„agresiune sexuală„ pedepsităcu 2-7 ani. Pretinderea de favoruri sexuale nu doar de șefi, ci de acum și de către colegi, intimidând sau umilind victima constituie infracțiunea de „hărțuire sexuală„.

Viața privatăva fi mai bine ocrotităca în prezent: Violarea domiciliului rămâne infracțiune, iar acum se incrimineazăși violarea sediului unei persoane juridice. Fotografierea sau înregistrarea convorbirilor unor persoane în domiciliul lor, respectiv difuzarea imaginilor sau convorbirilor va fi infracțiunea de violarea vieții private, sancționatăcu închisoare 3 luni-2 ani, respectiv 6 luni-3 ani.

Infracțiuni contra patrimoniului: Apar noi infracțiuni în acest domeniu: abuzul de încredere prin frauda creditorilor, înșelăciunea privind asigurările, deturnarea licitațiilor publice, exploatarea patrimonialăa unei persoane vulnerabile. Înmod inexplicabil, dispare forma agravatăa consecințelor deosebit de grave pentru mai multe infracțiuni patrimoniale, așa cum a subliniat Raportul ExpertForum, agravantăpăstratănumai pentru infracțiuni de serviciu.

Infracțiuni privind autoritatea: Autoritățile sunt ele ocrotite în mod special: orice amenințare sau violențăîmpotriva unei persoane care exercităo autoritate de stat, în timpul exercitării funcției, pentru intimidare sau răzbunare, duce la majorarea pedepsei cu o treime (infracțiunea se numește „ultraj„), iar dacăvictima este judecător sau procuror, majorarea se face cu jumătate (infracțiunea este cea de „ultraj judiciar„).

Infracțiuni contra înfăptuirii justiției: Aici apar noi infracțiuni. ÃŽmpiedicarea organului judiciar săefectueze un act procedural sau refuzul de a pune actele sau informațiile cerute la dispoziția lor, va fi infracțiunea de „obstrucționare a justiției„ sancționatăcu pedeapsăde la 3 luni la un an închisoare. Intimidarea, amenințarea sau constrângerea unei persoane sau a familiei acesteia pentru a nu da, a da sau a retrage o declarație datăla organele judiciare, va fi infracțiunea de „influențarea declarațiilor„, iar pedeapsa de la 1 la 5 ani; răzbunarea pentru declarațiile date va fi, de asemenea, infracțiune. Dacăorganul judiciar este acuzat în mod public și nereal căa comis o abatere disciplinarăsau o infracțiune, aceasta va fi infracțiunea de „presiuni asupra justiției„, sancționabilăcu închisoare de la 3 luni la un an.

„Nedenunțarea unor infracțiuni„ va fi sancționatănumai dacăfapta nedenunțatăeste îndreptatăcontra vieții sau a avut ca urmare moartea unei persoane. Denunțarea calomnioasăse va numi „inducerea în eroare a organelor judiciare„. Organul judiciar sau funcționarul care divulgăinformații confidențiale dintr-un dosar, va fi „compromiterea intereselor justiției„ sancționatăcu 3 luni-2 ani închisoare. Din infracțiunea de represiune nedreaptăs-a eliminat referirea la arestarea preventivă.

Va fi sancționat cu închisoare 3 luni-1 an avocatul care face înțelegere cu partea adversăpentru fraudarea intereselor clientului său (infracțiunea de „asistența și reprezentarea neloială„). Nerespectarea hotărârilor judecătorești cunoaște o paletămai largăde fapte care intrăîn conținutul său constitutiv – de exemplu, intrăaici orice formăde rezistențăla organul de executare, nu doar amenințarea.

Infracțiuni de corupție și de serviciu: Limita maximăa pedepsei legale pentru luare de mităeste mai micăcu 2 ani, cumpărarea de influențămai micăcu 3 ani, pe când la darea de mităși traficul de influențăcrește limita maximăcu 2 ani; la infracțiunea de conflict de interese minimul crește cu 6 luni. Apare o nouăinfracțiune, „folosirea abuzivăa funcției în scop sexual„, comisăde către un funcționar public care întocmește sau nu un act solicitând favoruri de naturăsexualăși sancționatăcu închisoare 6 luni-3 ani. Vor fi prevenite scurgerile de informații prin incriminarea a douănoi infracțiuni: divulgarea informațiilor secrete de stat, respectiv divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Infracțiuni de fals: La unele infracțiuni de fals în înscrisuri crește minimul special cu 3 luni. Apare o nouăinfracțiune – falsificarea unei înregistrări tehnice.

Infracțiunile electorale: Scade cu 2 ani maximul special pentru infracțiunile de împiedicare a exercitării drepturilor electorale, coruperea alegătorilor, frauda la vot.

Infracțiuni contra securității naționale: Scade cu 5 ani minimul și maximul pentru infracțiunile de trădare, trădare prin transmitere de informații secrete de stat, acțiuni ostile contra statului, spionaj, actele de diversiune – toate se vor sancționa de acum cu închisoare 10-20 ani. Este incriminatăpentru prima datăinfracțiunea de înaltătrădare, la care face referire Constituția și care pot fi comise de Președintele țării sau un membru al CSAT. Cresc limitele de pedeapsăpentru infracțiunea de constituire de structuri informative ilegale de la  la 2-7 ani la 3-10 ani.

sursa: Blogul magistratului Cristi Danileț  www. cristidanilet. wordpress. com

Comments

comments

About the Author