Care sunt fazele procesuale ale amenzii rutiere?

Posted on mart. 6 2014 - 10:28am by petre

de avocat Marius COLTUC

Procesul contraventional are 3 faze procesuale: faza constatarii contraventiei si aplicarii sanctiunii contraventionale, faza de judecata si faza punerii In executare a sanctiunilor contraventionale.Coltuc Marius avocat

•    Prima faza a procesului contraventional este constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii contraventionale. Persoanele implicate sunt: agentul constatator, contravenientul si martorii. In ceea ce priveste participantii la prima faza procesuala contraventionala, agentul constatator si contravenientul sunt cei mai importanti.

•    Faza de judecata consta In ansamblul actelor procesuale si procedurale care pot fi desfasurate In fata instantei de judecata, Incepand cu formularea plangerii contraventionale si pana la data ramanerii irevocabile a hotararii instantei.

•    Faza punerii in executare a sanctiunilor contraventionale consta in activitatile efectuate dupa ce actul de aplicare a sanctiunilor contraventionale dobandeste caracter irevocabil, respectiv executarea silita a sanctiunilor contraventionale.

Daca agentul constatator aplica si sanctiunea, iar contravenientul este prezent la incheierea procesului-verbal, copia de pe acesta si instiintarea de plata se inmaneaza contravenientului, pe baza de semnatura de primire. In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de catre agentul constator In termen de cel mult o luna de la data incheierii.

Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire sau prin afisare la domiciliul persoanei fizice sau la sediul persoanei juridice contraveniente; operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.

Daca, potrivit actului normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei, agentul constatator nu are dreptul sa aplice si sanctiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de indata organului sau persoanei competente sa aplice sanctiunea. In acest caz, sanctiunea se aplica prin rezolutie scrisa pe procesul-verbal.

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av.COLTUC MARIUS
0745150894

Comments

comments

About the Author