Burse pentru medicii și farmaciștii rezidenți – Ce prevede Ordonanța de Urgență

Posted on mart. 22 2014 - 9:16am by petre

OUG privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicatăvineri în Monitorul Oficial, prevede printre altele completarea cu un articol a Ordonanței nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului.

Acordarea unei burse lunare neimpozabile de 670 de lei pentru medicii și farmaciștii rezidenți a fost inclusăîn Ordonanța privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, printr-o OUG care a fost publicatăvineri în Monitorul Oficial.

Conform noului articol introdus în Ordonanța 18, medicii rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publicăjudețene și a municipiului București, precum și cei încadrați în alte unități cu personalitate juridicădin subordinea Ministerului SĂƒnătății beneficiazăde drepturile prevăzute la art. 13 alin. (1), precum și la art. 18 din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 13 din OUG 103/2013 prevede, la alineatul 1, căîn 2014, cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hranăși, respectiv, valoarea financiarăanualăa normelor de echipare, precum și valoarea financiarăa drepturilor de echipament se mențin în plata la nivelul stabilit pentru anul 2013.

Articolul 18, care vizează, de asemenea, rezidenții, se referăla bursele lunare acordate acestora.

Astfel, începand cu 1 ianuarie 2014, medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți si farmaciștii rezidenți din unitățile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/soldăbrutălunarămai mic/micăde 3.000 de lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncăși a programului normal de lucru de la funcția de bază, beneficiazăde o bursăde rezidențiat în cuantum lunar de 670 de lei.

„Bursa de rezidențiat (…) nu face parte din salariul brut/solda brută, nu este supusăimpozitului pe venit și nu constituie bazăde calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru șomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncăși boli profesionale. Plata lunarăa bursei de rezidențiat se realizeazădin bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului SĂƒnătății”, mai prevede, la alineatele 2 și 3, articolul 18.

Comments

comments

About the Author